Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 7(79), юли 2010
ISSN 1313-6496Приключения със заявления

Чертаят карта на общините
как говорят за европари

Гражданска коалиция събира по уникален проект
чиновнически куриози с липса на прозрачност
 

Кръстина Маринова,
координатор на ПДИ във  Варна

 


Кръстина Маринова

„Истината е по-полезна за ония, за които се отнася, отколкото за този, който я изказва”. Тази мисъл на философа Блез Паскал въвежда към едно проучване за откритостта и прозрачността при използване на европейските фондове. Целта му е да събере и анализира мнения на реални участници в този процес, които да подпомогнат експертите в изготвяне на доклад за напредъка на България в изпълнението на програмите за развитие, финансирани от Структурните и Кохезионния фондове към 2010.

Проектът „В помощ на гражданския мониторинг за ефективно и екологосъобразно ползване на фондовете на ЕС в България” е на Гражданска коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС, създадена през 2005, по инициатива на неправителствени организации. В обхвата на проучването попадат 101 от най-активните организации – общини, държавни структури, няколко областни управи, НПО-та, бизнеструктури. Според текущите резултати 40.59% от анкетираните общини декларират, че имат ясна, последователна и прозрачна политика, насочена към партньорства. Оттук и идеята на варненския Обществен център за околна среда и устойчиво развитие с председател Илиян Илиев да се изпратят

заявления по ЗДОИ
до всички 264 общини в България

Те съдържат пет въпроса: какъв е броят на подадените проекти към фондовете на ЕС от ръководената от Вас община; какъв е броят на спечелените проекти към фондовете на ЕС; наименованието на спечелените проекти към фондовете и програмата, по която са финансирани; общата стойност на спечелените проекти и процента на съфинансиране; заложените цели и постигнатите резултати.

Инициативата на Илиев е всъщност тест за прозрачността и отвореността на общините. Писма със заявленията по този образец са изпратени до 160 общини с обратна разписка, предстои изпращане до останалите. Екипът на коалицията междувременно събира получените дотук резултати и издава доклада „101 организации говорят за европейските фондове в България”.

На 26 юни Варна бе домакин на двудневна среща на екипите от различни градове, които обсъдиха отговорите на общините по изпратените до тях заявления. Дискусията изясни, че общините не са толкова прозрачни, колкото следва  да бъдат, когато се ползват средства от еврофондовете на Брюксел. Според получените до момента отговори се очертава съотношение 50 на 50.

5% от общините са отказали информация

Ето отговорът на Сандански: „Оставяме без разглеждане подаденото заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, поради неизпълнение на задължителните законови изисквания в чл.2 ал.1 т.1, 2 и 4 от ЗДОИ”. Всички общини не са отговорили на последния въпрос за постигнатите резултати. А целта е  избирателите да разберат какво се прави в районите, където живеят. Както посочи координаторът в Търговище Невена Маджарова – със спечелен проект за 40 млн. лева в съседната община Попово площадът при дъжд пак се превръща в море, а по улиците - котка до котка.

На дискусията във Варна се дадоха куриозни примери за непрозрачността на общините по проектите, както и спечелените пари по тях, резултатите от обществените поръчки за изпълнението им и какво е свършено за хората в тях. В отговор на заявлението по ЗДОИ юристката на Община Малко Търново попитала за какво ви е тази информация. След като координаторът Апостол Стойчев от сдружение „АСУ „Делфин” в Бургас й пояснил, че общината е задължен субект по закона, дамата приключила спора с уверението:

”Е, ще взема да си прочета закона”

Добра практика на прозрачност и търсене на партньорство има в Община Ловеч. В нея са създадени квартални съвети с минимум 10 човека според наредба на ОбС. Това са действащи структури с малък годишен бюджет за срещи, обучение и семинари.

Юнската среща във Варна подкрепи тенденцията за задълбочено търсене на информация за конкретни проекти и сравняването на доклади с реалните ситуации. Екипът на коалицията смята, че е необходим опреснителен курс по ЗДОИ и ще търси съдействие от Програма Достъп до Информация. Повдигна се спор дали в образеца на заявлението до общините да се посочва мотива за това - в условията на надделяващ обществен интерес, и за какво ще послужи информацията. Друг дискусионен момент бе свързан със заявителя - дали да бъде физическо лице или НПО и сдружение и дали трябва да се прилага в този случай копие от съдебната му регистрация. Екипът няма да обжалва в съответния административен съд нито директен, нито мълчалив отказ, нито нарушения в сроковете на отговорите по подадените заявления. Целта е да се получи обстойна картина на декларираното от общините и разминаването с реалната ситуация.

Гражданската коалиция смята, че отговорите на някои въпроси са дадени на принципа „копи-пейст”, без чиновниците да си правят труда да бъдат конкретни и изчерпателни. След изпращането на заявленията до всички общини и след съответните отговори ще последва обобщение с карта на прозрачните и открити общини и на тези, които не дават публичната информация. Резултатите ще бъдат предоставени на Националното сдружение на общините в България и на министъра на еврофондовете Томислав Дончев.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.08.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP