Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 7(79), юли 2010
ISSN 1313-6496От координаторската мрежа

Бивш кмет на Габрово осъди
общинския съвет за отказана информация

Повече от година Николай Дачев
не може да види лист хартия,
под който стои и неговият подпис

Жанет Михова,
координатор на ПДИ в Габрово

 


Жанет Михова

Бившият кмет на Габрово Николай Дачев, управлявал общината в периода 1995 – 1999 осъди  Общинския съвет заради отказан достъп до информация. Решението на габровския Административен съд е от юни 2009, но Дачев още не е видял документа, който е искал да получи. По думите му той вече не му трябва, тъй като казусът се е обезсмислил.

Каква информация интересува Дачев и кому пречи той да види лист хартия, под който стои и неговият подпис? През януари 2009 година общинският съвет обявява конкурс за обществен посредник на Габрово. Според правилника кандидатите защитават концепция пред 10-членна комисия, отговарят на въпроси и се оценяват. Двамата с най-висок бал, защитават концепцията си пред общинските съветници, на насрочено заседание. Същият  ден с таен вот местните парламентаристи гласуват за предпочетения от тях кандидат. Но за да станеш омбудсман, трябва да събереш две трети от гласовете на „старейшините”. Това в Габрово не може да стане. Последните 20 години няма такъв прецедент – две трети от съветниците да се обединят в подкрепа на някого. Затова и двата конкурса за обществен посредник през 2008 и 2009 се провалят.

Дачев обаче любопитства

как е оценен от експертната комисия

в която, по думите му, някои хора нямат висше образование, а на други липсват опит и знания в правото и местното самоуправление. Да, комисията наистина е далеч от материята, която оценява, защото е съставена на партиен квотен принцип. И това е законно. А бившият кмет от 12 години е университетски преподавател по публична администрация, с докторат на същата тема, работил е и в европейски институции. И настоява за яснота от кого и как е оценен.
Поисках копие от документ, който ме засяга и под него стои моят подпис, казва Николай Дачев. Той се позовава на чл. 34 от Административно-процесуалния кодекс, уреждащ правно възможността страните по дадена преписка да получат копия от нея. Според Дачев, основания за копие от документа му дава и Хартата на Европейския съюз за основните права - в чл. 41, алинея 2 е записано, че всяко лице има право на достъп до документите, които се отнасят до него.

След мълчаливия отказ Николай Дачев подава иск в габровския Административен съд и печели делото. Друг е въпросът, че съдебното решение излиза шест месеца след подаване на исковата молба – през юни 2009. Дачев пояснява, че искът му имал морални измерения и съдебното решение го удовлетворява, тъй като при отказа си

общинският съвет е нарушил
поне 10 нормативни текста

И уточнява, че съдът му дава право в срок от 5 години да търси от общината обезщетение за нанесени правни щети.
Още през юни 2009 исканият от Дачев документ вече не му трябва - изборът на омбудсман се е провалил, нов конкурс не е обявен. Слабата страна на ЗДОИ е, че в голяма степен дава възможност за едностранна, субективна преценка на администратора дали исканата информация следва да бъде предоставена, твърди Дачев. И дори гражданинът да обжалва - при мудна администрация и при отсъствие на правосъдна система в България - щетите са за негова сметка, смята Дачев, допълвайки, че когато един съд се произнесе след една или две години, ти вече

нямаш нужда
от така нареченото право

Абсурдното в този случай е, че Николай Дачев е осъдил общинския съвет за втори път. По един и същ казус. Дачев е кандидат за обществен посредник и през 2008. Тогава знанията му са оценени по-високо, а вероятно и по-обективно, защото  е един от двамата кандидати, класирани с най-висок бал, за защита на концепция в заседателна зала. Несъстоялият се избор е друга тема. Но при втория конкурс за омбудсман комисията вече не прави грешката да пусне Дачев с висок бал да защитава публично концепция.

През октомври 2008 той иска документа с оценките на комисията. Мълчаливо му отказват. Дачев подава иск в съда, печели делото и  получава документа. Остава въпросът защо осъдената двукратно законодателна институция, каквато е габровският общински съвет, не му дава да види и втория  протокол?

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.08.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP