Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 7(79), юли 2010
ISSN 1313-6496Кампания за новите стандарти
в достъпа до информация

Програма Достъп до Информация продължи кампанията за новите стандарти в достъпа до информация с обществени обсъждания в Силистра (6 юли), Разград (7 юли), Шумен (8 юли) и Търговище (9 юли). В дискусиите участваха 152 представители на държавната и общинска администрации, съда, синдикалисти, журналисти, учители, НПО и читалищни дейци. Обсъжданията се осъществяват с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) по проект „Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация” (договор №ПОЗ-20-00) чрез Фондация за реформа в местното самоуправление в партньорство с Фондация ЕкоОбщност.


Зам. областният управител на Силистра Тодора Цонева поздравява участниците в дискусията

Силистра,
комплекс „Дръстър”

На 6 юли в Силистра се проведе обществено обсъжданена тема “Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация”. Участваха 39 представители наОбластна управа, Община Силистра, Общински съвет, Административен съд, ОД „Земеделие”, РЗОК, РС на КНСБ, Търговско промишлена палата, Община Дулово, НПО и журналисти. Лектори бяха д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на Програма Достъп до Информация и ръководителят на правния екип на фондацията Александър Кашъмов. Срещата в хотел „Дръстър” откри Тодора Цонева, заместник-областен управител, бивш съдружник в електронна медия в Силистра. Тя сподели опита си от двете страни на “барикадата”.  

4000 са случаите с отказан достъп до информация, които юристите на ПДИ са коментарилиза 14 години, потвърди д-р Жулева пред аудиторията. В 150 от тях е предоставена и безвъзмездна адвокатска помощ, включително в борбата на журналистката от Тутракан Калина Грънчарова срещу отказани документи от общината. Както и на Росица Стефанова от Силистра в предишни години и на Пламен Дачев от Дулово по 30негови заявления през настоящата година. Адвокат Даниела Стоянова от силистренската колегия бе първата местна юристка, чрез която бе подадена ръка на граждани по ЗДОИ, затруднени в общуването сис администрацията. Нейно дело по жалба на гражданина Костадин Димитров стигна до висшите инстанции.

Д-р Жулева запозна присъстващите с Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи - първият правнозадължителен договор за 47 европейски страни. А първият по рода си документ по темата е т. нар. “Препоръка 19” от 1981 г., дала признание за правото на достъп до информация, съхранявани в публичните институции. Гергана Жулева уточни, че от юни 2009 вече 12 страни са подписали Конвенцията,а Норвегия, Унгария и Швеция са я ратифицирали. Когато 10 страни последват примера им, ще започне формирането на “органите за наблюдение”: Консултативен орган на държавите – членки и Група специалисти за мониторинг на достъпа до информация (работен орган).

Адвокат Кашъмов представи последните изменения в ЗДОИ от декември 2008, предизвикали дискусионен дух сред участниците.


Садък Алчев, секретар на Областна управа Разград, открива срещата

Разград,
хотел „Централ”

Какви са характеристиките на Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи, свързана с правото на гражданите  да получават информация и какви са задълженията на институциите, които трябва да  я предоставят, поясни на 7 юли в Разград екип на Програма Достъп до Информация. Обсъждането  бе част от поредицата срещи, които неправителствената организация провежда в страната, за да запознае обществото с  новите регулаторни механизми в тази област и с последните изменения на ЗДОИ. 

Как данъчните служби  да намерят равновесието между задължението си да информират гражданите и ангажимента да опазват тайните на данъчно задължените субекти? Трябва ли  институциите да изискват от задалите им въпроси да плащат разноските за материалните носители на предоставяна информация в малък обем, при положение, че нормативната уредба изисква това, но приходите са по-малки от разходите по осчетоводяването на услугата? Това бяха  част от дискутираните теми пред 26-те присъстващи в хотел „Централ”.

Форумът откри секретарят на Областната управа Садък Алчев, а представителите на Областна администрация, Община Разград, ОД на МВР, РЦЗ, РЗОК, ТД на НАП, РИО, НПО, като и юристи, журналисти участваха активно в обсъждането, тъй като част от дискутираните казуси бяха свързани с практиката по прилагането на ЗДОИ в Разград. Включиха се и представители на Центъра на неправителствените организации в града, които активно ползват правото си на достъп до обществена информация. Сдружението, което е носител на “Златен ключ” на ПДИ за 2008 има заслуга за популяризирането на  практиката да се търси обществена информация  и да се създават нагласи за това сред гражданите.

Шумен,
сесийна зала, Община Шумен


Кметът на Шумен Красимир Костов открива срещата

На 8 юли в Община Шумен ПДИ представи новите стандарти в областта на достъпа до информация. Присъстваха 51 представители на Областна управа,  общините Шумен, Велики Преслав, Нови пазар и Смядово, на ОД на МВР, РИОКОЗ,  РЗОК, ТД на НАП, Окръжен съд, ОД „Земеделие”, РИО, РДНСК, НПО и граждани.

В началото на срещата кметът на Шумен Красимир Костов направи кратък анализ на ръководената от него администрация в областта на достъпа до информация. По думите му подадените заявления за достъп до информация са сравнително малко – 42 за последните 5 години (2005 год. – 3 заявления; 2006 год.  – 8 заявления; 2007 год.  – 4 заявления; 2008 год.  – 9 заявления; 2009 год. – 11 заявления;  2010 год. – 7 заявления). Най-търсената информация е за размер на данъци и такси, които се определят с решение на Общинския съвет и тези решения са публикувани на интернет страницата на Общината, поясни Красимир Костов, допълвайки че са предоставяни и справки по години и по видове данъци и такси. “Зачестиха заявленията за достъп до информация от фирми,  желаещи да използват информацията с цел реклама и създаване на нелоялна конкуренция, каза още Костов. В тези случаи достъпът е отказван, тъй като засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата информация. При тези случаи няма обжалвани в съда откази, увери присъстващите Красимир Костов. “Не всичко е толкова розово, колкото изглежда”, каза кметът на Шумен, потвърждавайки, че последните три години  са водени две дела срещу общината по ЗДОИ -  за частично предоставен достъп до информация и за мълчалив отказ. По първото дело съдът е постановил да се предостави исканата информация, а по второто не се стигнало до решение, защото мълчаливият отказ бил оттеглен, а информацията - предоставена на лицето.

Експозето си, д-р Гергана Жулева – изпълнителен директор на ПДИ, започна с констатацията, че Красимир Костов е първият кмет, който прави подобен анализ на срещите в страната. След това д-р Жулева представи  Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи, а във втората част на обсъждането Александър Кашъмов – ръководител на правния екип на ПДИ, запозна аудиторията с основните изменения в ЗДОИ, приети през 2008 година.


Зам. кметът на Търговище Стоян Станчев приветства участниците в срещата

Търговище,
конферентна зала, хотел „Терра Европа”

На 9 юли в хотел „Терра Европа” се състоя обществено обсъждане, посветено на новите стандарти в достъпа до информация в българското законодателство и международните норми в Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи. Срещата откри зам.-кметът на Община Търговище Стоян Станчев. "ЗДОИ е необходим за всички, не само за общинските и областната администрации. Понякога изникват трудни за решаване казуси. Има искания за достъп до информация, които ако се изпълнят в пожелания обем, трябва един отдел на общинската администрация да работи цяла седмица, каза Станчев, който приветства 36-те гости и благодари на организаторите от ПДИ за срещата.

Сред присъстващите на срещата бяха зам.областният управител на Търговище Николай Дяков, шефът на Административния съд Красимира Петкова, директорите на НОИ, РИОКОЗ и РЦЗ, представители на Община Търговище, ОД на МВР, РДНСК, РЗОК, Община Омуртаг, НПО и журналисти.

Д-р Гергана Жулева- изпълнителен директор на ПДИ, запозна присъстващите с Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи. Тя представи конкретни казуси и начини за решаването им, след което информира обществеността в Търговище за предстоящата конференция на ПДИ в София под патронажа на председателя на НС Цецка Цачева по повод 10-годишнината от приемането на ЗДОИ.

Още преди втората част, чийто лектор бе шефът на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов, присъстващите  задаваха конкретни въпроси по текстове от закона, за искания, които представляват търговска тайна, както и за заявления за достъп, изискващи огромна по обем информация. Адвокат Кашъмов представи на аудиторията  последните изменения в ЗДОИ, разяснявайки разграничаването на правото за достъп и административната услуга, кои са задължените по закона субекти, като и за задължението медиите да публикуват своето финансиране.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.08.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP