Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 7(79), юли 2010
ISSN 1313-6496


Фокус: Парламентът има воля да ратифицира Конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа


Г-жа Цецка Цачева поздравява участниците в конференцията

Снимка: Мариета Томова

На 26 юли 2010 г. в зала Александър на хотел Радисън се състоя конференция „Десет години Закон за достъпа до информация. Нови стандарти за достъпа до информация”.

Конференцията беше организирана от Програма Достъп до Информация (ПДИ) под патронажа на госпожа Цецка Цачева, Председател на 41-то Народно събрание.

Целта на конференцията беше да се направи равносметка на постигнатото в областта на достъпа до информация за десетте години от приемането на закона, във връзка с необходимостта България да се присъедини към Конвенцията на Съвета на Европа за достъпа до официални документи.

На участниците бяха предоставени неофициален превод на текста на Конвенцията и обяснителния доклад към него, както и доклад за съответствието на българското законодателството за достъп до обществена информация с Конвенцията, изготвени от ПДИ.

Сред гостите бяха председателят на Върховния административен съд г-н Константин Пенчев; председателят на Комисията за защита на личните данни, г-жа Венета Шопова; председателят на Комисията по култура, гражданско общество и медиите, г-жа Даниела Петрова; председателят на Комисията по досиетата Евтим Костадинов; г-н Димитър Иванов, директор на Дирекция "Държавна администрация" в Министерски съвет; народни представители, представители на медии, неправителствени организации; представители на руското и холандското посолство.

„Обикновено не се отбелязват годишнини на закони. Отбелязва се приемането на конституцията. Работата е в това, че тези, които имат задължения по ЗДОИ и всички, които са били заявители знаят, че този закон урежда упражняването на едно конституционно право. Може би затова всички ние сме се събрали днес тук, всички които през годините са упражнявали своето право на достъп до информация”.

С тези думи, д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ откри конференцията. „След приемането на Конвенцията на Съвета на Европа за достъпа до официални документи, първият правнозадължителен договор в света, това право беше признато не само от националните конституции и закони, но и като основна ценност на държавите членки на тази международна организация”.

Г-жа Цецка Цачева увери участниците в конференцията в наличието на воля в 41-то Народно събрание България да се присъедини и ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи. „Така страната ни ще покаже, че се присъединява към държавите, безусловно обединени около принципа на прозрачността на обществените институции”, подчерта Цачева.

Г-н Димитър Иванов, директор на дирекция „Държавна администрация”, представи предварителните резултатите от доклада за състоянието на администрацията за 2009 г., свързани с изпълнението на задълженията по Закона за достъп до обществена информация. За пръв път представител на органа отговорен за изпълнението на закона се явява на подобен форум, за да представи резултатите от изпълнението на Закона за достъп до обществена информация. Особен интерес сред участниците предизвикаха данните, свързани с публикуването на вътрешните правила за работа по ЗДОИ.

Председателят на Върховния административен съд, г-н Константин Пенчев, направи преглед на съдебната практика за достъп до информация. За десетте години действие на ЗДОИ, във ВАС са заведени 487 дела, посочи Пенчев. Случаите, в които съдът е трябвало да решава са търсели отговор на въпросите кой има право на достъп до информация и кой е задължен да го предоставя, както и тайна ли са търговките договори. С измененията в ЗДОИ от 2008 г. достъпът до обществена информация е леко улеснен с въведената възможност да се предоставят данни дори при наличие на търговска тайна, ако надделява общественият интерес.

Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, представи последните измения на ЗДОИ от декември 2008 г. С тях се разшири кръга на задължените субекти; създаде се задължение за активно публикуване на информация в интернет; въведе се изискването за проверка наличието на „надделяващ обществен интерес“; и се стесни на обхвата на „търговската тайна“.

Г-жа Венета Шопова отправи поздравителен адрес по повод десетата годишнина от приемането на ЗДОИ. „Темата за достъпа до информация е важна не само за гражданското общество, но и за способността на държавните органи да работят в демократичните условия на публичност, прозрачност и откритост. Сигурна съм, че не само участниците в тази конференция, но и гражданите, българските медии и хората, ангажирани с държавна политика оценяват достойно важния принос на Програма Достъп до Информация за ефективното прилагане на закона и за ползотвоpния обществен дебат”.

Г-н Евтим Костадинов, председател на Комисията по досиетата, благодари на ПДИ за съдействието в работата на комисията за максимално отваряне на архивите на бившите тайни служби.

Поздрав отправи и г-жа Даниела Петрова, председател на Комисията по културата, гражданското общество и медиите.

Д-р Гергана Жулева представи основните принципи и понятия, заложени в Конвенцията за достъп до официални документи, приета от Комитета на министрите на Съвета на Европа на 27 ноември 2008 г.

Становище, относно целесъобразността от подписването и ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи, бе изпратено от заместник-министъра на външните работи г-н Милен Люцканов. „По наше мнение няма пречки България да подпише и ратифицира Конвенцията. При всяко положение следва да направим това, главно от външно политическа гледна точка, за да демонстрираме политическа воля да прилагаме принципите на откритост и прозрачност в управлението на държавната администрация. Във връзка с горното, смятаме, че преди да се инициира процедура по присъединяване към Конвенцията, следва да се определи органът по нейното изпълнение. По наше мнение това е Министерски съвет”, гласи становището.

Още за конференцията:

Дневният ред ( 162 Kb )

http://www.aip-bg.org/documents/zdoi_campaign_2008.htm

http://www.aip-bg.org/documents/coe_convention_aod.htm

Снимки от конференцията

Конференцията се осъществява с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) по проект „Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация” (договор №ПОЗ-20-00) чрез ФРМС  и финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.08.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP