Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 6(78), юни 2010
ISSN 1313-6496

Становища

ПДИ подкрепя отмяна на задължението
за съхраняване на трафични данни


ПДИ подкрепи инициатива за отмяна на Директива 2006/24 ЕО относно запазването на трафични данни. Над 100 правозащитни организации от 23 европейски държави подписаха отворено писмо до Европейската комисия, която в момента разглежда предложения за изменение на Директивата, с искане за отмяна на задължението за съхраняване на трафични данни за всички потребители на електронни услуги в полза на една система за краткотрайно запазване и целенасочено събиране на данни.

Директивата винаги е била разглеждана от застъпниците за правото на личен живот и интернет обществото като недопустимо вмешателство. Сред подписалите писмото са правозащитни организации, професионални сдружения на доставчици на електронни услуги, журналисти, юристи, лекари, синдикати.

Ето и текста на писмото.

Уважаеми комисари,

Директива 2006/24 ЕО задължава предприятията, предоставящи електронни услуги да запазват данни за техните абонати. Въпреки че, привидно директивата цели да намали пречките пред единния свободен пазар, тя бе предложена и като мярка за улесняване на наказателните разследвания. Директивата дава възможност да се запазва информация за това кой с кого е кореспондирал по различни канали (телефон, електронна и web комуникация). При проследяване на мобилни разговори и кратки съобщения (SMS) се запазва и местонахождението на абоната. В комбинация с други данни, използването на Интернет от конкретен потребител също може да се проследи.  

Ние вярваме, че това повсеместно и пълно следене на цялото население е недопустимо. Съществуването на режим на запазване на данните позволява събирането на чувствителна информация (информация за социални контакти, включително с бизнес партньори, адвокати, психолози, синдикати, горещи линии за помощ и др.) за 500-милионното европейско население без дори да има заподозрени. Запазването на трафични данни застрашава професионалната тайна, създава постоянен риск от загуба и злоупотреба с данни и възпира хората да обменят конфиденциална информация чрез електронни съобщителни мрежи. Предоставянето на данни засяга защитата на журналистическите източници и по този начин застрашава свободата на словото. Като цяло, съхраняването на данни вреди на основите на нашето отворено и демократично общество. В повечето страни липсват механизми за компенсиране на финансовите разходи за съхранение на данните и те се поемат от хилядите засегнати доставчици на телекомуникационни услуги. Това води до повишаване на цените, влошаване качеството на услугите и представлява допълнителна тежест за потребителите.

Изследвания доказват, че наличните данни за комуникациите дори без нарочното им запазване са достатъчни за ефективно наказателно разследване. В редица европейски държави (Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Румъния и Швеция) пълното и повсеместно съхранение на данни се осъди като излишно, вредно и противоконституционно. В тези държави борбата срещу престъпността и разкриването на престъпления е също толкова ефективно чрез използване на целеви инструменти като например режима за съхранение на данни съгласно Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство на Съвета на Европа. Няма доказателства, че съхраняването на трафични данни осигурява по-добра защита срещу престъпността. От друга страна се вижда, че това струва милиарди евро, поставя в риск правото на личен живот на невинни хора, нарушава тайната на кореспонденцията и позволява натрупването на все по-голям обем от информация за цялото население.

Юристи и експерти очакват Съда на Европейския съюз да последва Конституционния съд на Румъния, както и Европейския съд за правата на човека в решението Марпър и да обяви запазването на данни за телекомуникациите без всякакво подозрение срещу потребителя за несъвместимо с Хартата на ЕС за основните права.

В качеството на представители на гражданското общество, медиите, доставчиците на телекомуникационни услуги ние колективно отхвърляме Директивата за запазване на трафични данни. Призоваваме ви да предложите отмяна на изискването за съхраняване на данните и замяна с режим на целенасочено събиране на трафични данни, съгласно Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство на Съвета на Европа. В този случай, бихте имали нашата подкрепа.

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 01.07.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP