Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 6(78), юни 2010
ISSN 1313-6496

Достъпниците по света

Азербайджан: журналисти зад решетките

Средствата за съдебна защита в страната не са ефективни по отношение
правата на човека, свободата на словото и свободата на информация
,
признават Рашид Хаджили и Лейла Мадатоваот Института за медийно право

 


Рашид Хаджили и Лейла Мадатова в офиса на ПДИ

От 14 до 18 юни Рашид Хаджили и Лейла Мадатова от Институт за медийно право, Азербайджан (Media Rights Institute) бяха на обучително пътуване в София. Екипът на ПДИ ги запозна с 14-годишния си опит в застъпничеството за достъп до информация, прилагането на Закона за достъп до обществена информация и съдебната практика; работата на мрежата от журналисти към ПДИ в страната. Рашид Хаджили и Лейла Мадатова посетиха Върховния административен съд и Комисията за защита на лични данни. Колегите от Азербайджан бяха впечатлени от презентациите на разследващите журналисти Христо Христов и Росен Босев, които споделиха как използват ЗДОИ. За читателите на бюлетина Рашид и Лейла разказаха за работата си като правозащитници.

Институтът за медийно право е създаден през 2002 г. и Рашид е сред основателите. Как се случи, какво ви подтикна да създадете института? 
Рашид Хаджили: Имахме нужда от професионалисти в медийното право и свободата на информация, за да анализират и предоставят всекидневна правна помощ на журналистите, да обсъждат правните им проблеми. По това време в Азербайджан се обсъждаше ново законодателство и необходимостта от организация, решаваща проблемите в сектора, бе налице.

Лейла, откога си в Института за медийно право?

 Лейла Мадатова: От почти една година. Преди това съм работила в правозащитни неправителствени организации, представях клиенти в съда, правех правни изследвания, подготвях жалби за национални съдилища и Европейския съд за правата на човека.

Наскоро спечели дело в Европейския съд за правата на човека.  Имате и друго дело там. За какво е то? Водите ли и други дела в Азербайджан?
Лейла Мадатова: Институтът за медийно право заведе две дела срещу Азербайджан  в Европейския съд за правата на човека. Те са свързани със свобода на медиите. Националните средства за съдебна защита не са ефективни по отношение правата на човека, свобода на словото и свобода на информация. Затова сме внесли над 30 жалби в Европейския съд. В момента се разглежда допустимостта им и предстои да се изпратят за решаване по същество. Много е важно да имаме тези решения. Съдебните дела са сред основните начини за стартиране на положителни промени, за съдебна реформа в Азербайджан.


Адвокатите Кирил Терзийски и Александър Кашъмов представят съдебната практика по ЗДОИ

Имате ли дела, свързани със свобода на информация и достъп до информация?
Рашид Хаджили: Преди екипът на института представляваше няколко неправителствени организации и журналисти в дела за достъп до обществена информация. Сега очакваме решения на местни съдилища по няколко случая. Подадени са няколко жалби в Европейския съд за правата на човека за нарушаване на Член 10 – свобода на изразяване.  
Лейла Мадатова: Свободата на информация е нова област на европейското право. И е особено важно тези дела да бъдат решени в наша полза и да имат последващо въздействие.

Често срещани ли са отказите на достъп до информация в Азербайджан?
Рашид Хаджили: Да. Според наблюденията ни при над 40% от заявленията, подадени до правителствени агенции, е отказан достъп. Има и много мълчаливи откази. Процентът заявления, получили отговор, е твърде нисък.  

Миналата година в Азербайджан арестуваха двама блогъри. Опасно ли е да си защитник на медийното право? Бил ли е застрашен по някакъв начин животът ви?
Рашид Хаджили: Журналистите, които критикуват чиновниците, правителството, националните агенции са изправени пред реални опасности. Някои от тях са пращани в затвора. Всъщност, много журналисти са в затвора. Често се завеждат дела за клевета срещу защитниците на правата на човека, дори им отправят смъртни заплахи. Да, рисковано е да се защитават журналисти, критикуващи властта.   
 
Какво е главното предизвикателство пред теб като председател на Института за медийно право? Какви са дългосрочните и краткосрочни цели?
Рашид Хаджили: Дългосрочната ни цел е да направим наистина работещо законодателство за свобода на словото и достъп до обществена информация и да изпълним съответните европейски стандарти. И всички институции, юристи, собственици на медии ефективно да използват закона.

Най-важното, което трябва да се случи в областта на свободата на информацията и на медиите?
Лейла Мадатова: Да се зачита върховенството на закона, да има демокрация, прозрачност и отчетност на институциите пред обществото. Надявам се тези ценности да се зачитат и поощряват.  

Кои групи упражняват най-активно правото на информация – журналисти, граждани или неправителствени организации?
Рашид Хаджили: Няколко неправителствени организации правят мониторинг на бюджета и на въпросите, свързани с публичните финанси. Журналисти също са активни в подаването на заявления за достъп до информация. Често се обръщат към нас за правна помощ. Не са толкова много, но проявяват смелост.

Въпросите зададе
Ралица Кацарска, ПДИ

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 01.07.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP