Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 6(78), юни 2010
ISSN 1313-6496


Приключения със заявления

Дали българският журналист е
гражданин на Република България?

Какво толкова пита Владимир Савов от в. „Ние”,
че кметът на Видин упорито мълчи

Анелия Славейкова,
координатор на ПДИ във Видин


Анелия Славейкова

Гражданин на Република България ли е човек, който работи като журналист, ще се запита всеки, ако научи за съдебната сага между журналиста и собственик на вестник „Ние” и видинският кмет Румен Видов. Поводът е заявление, с което Владимир Савов иска информация за хонорарите, изплатени от Община Видин, като външна услуга на адвокати. След мълчаливия си отказ Видов пояснява, че съобщаването на тази цифра на журналист и евентуалното й публикуване би породило недоволство сред останалите адвокати от колегията във Видин и отлага решаването на казуса във времето. А дали кметът не се води от максимата, че близкият контакт с хората е най-важен и затова предпочита лично да отговаря на всеки гражданин, пренебрегвайки посредничеството на медиите? Не е ясно.

Журналистът печели 5 дела
на първа инстанция

срещу Румен Видов. Всичките му заявления, съобразно изискванията на ЗДОИ, са заведени от общинската администрация на 26 май 2009 г. След като в установения срок исканата информация не е получена по указания начин, Савов атакува мълчаливият кметски отказ в съда. 5 пъти, колкото са заявленията. Толкова дела образува и Административен съд – Видин. И се произнася в полза на заявителя, като определя отказа за незаконосъобразен и задължава кмета да отговори на всички питания на гражданина. Защото Владимир Савов подава заявленията като гражданин, в качеството на физическо лице. И е внесъл дължимата такса от 10 лева по всяко от делата.
Какво толкова пита Савов, та кметът отказва да отговори? Ами, интересува се от дестинациите, местата, времето на престоите и размера на командировъчните в страната и чужбина от встъпването на Видов в длъжност кмет до 24 май 2009 г. Савов желае да узнае и за кои пътувания на кмета от 3 януари 2008 до 5 март 2009 г. е платил друг и кой е той. В друго заявление Владимир Савов иска да научи за  финансовите задължения на Община Видин към дружества, еднолични търговци, агенции, НПО и физически лица към датата на изпращането на искането – 25 май 2009. Следващото му заявление визира сумите, които е изплатила общината за адвокатски хонорари и други юридически услуги, имената на наетите адвокати и юристи и решението на съответния съд по всяко дело. Отделно е искането да бъдат предоставени разходите на Община Видин за съдебни дела от 1 януари 2008 до 25 май 2009 и каква сума е получила общината от спечелени дела. Савов се интересува още от спечелените обществени поръчки, договорите на общината с „Лоби акт” ООД – София и PR агенция „Терра Публика”, какви пари са изплатени на посочените фирми и на лицето Петя Костадинова от 1 ноември 2007 до 5 март 2009. С последното си заявление Владимир Савов иска информация какви пари е платила общината на вестник „Видинският мост” и на всяка видинска или друга медия за публикувани обяви, рекламни съобщения и по други поводи от 20 ноември 2007 до 15 април 2009.

Във всичките си заявления Савов напомня, че според ЗДОИ „при „непредоставяне на достъп до обществена информация са предвидени санкции”. Не за друго, а защото на едни такива заявления кметът отказва да отговори още от март 2009. Но тогава е пропуснат срокът отказите да бъдат обжалвани по надлежния ред. Това напомняне е и знак, че този път

битката за информация
ще се води докрай

Всички решения на първоинстанционния съд са идентични: „ Съдът отменя мълчаливия отказ на кмета. Връща преписката за произнасяне и задължава кметът да предостави исканата информация в 14-дневен срок”. И осъжда Община Видин да заплати разходите по делата до този момент. Вместо това кметът Видов изпраща на Савов решения за отказ по заявленията му. А съдебните решения обжалва пред Върховния административен съд. Мотивите са идентични – заявленията засягат дейности на трето лице и съгласно  чл. 17 ал. 2 това би довело до нелоялна конкуренция между търговците. „Къде е конкуренцията, когато става дума за похарчени от общината пари”, недоумява Савов в очакване да получи отговор на въпросите си. А дотогава освен, че ще се явява на делата във Върховния административен съд, той е решил да поиска същата информация - от последната дата на заявленията му до наши дни. „Защото са се натрупали още много плащания на Петя Костадинова, защото са се натрупали още много плащания и на други консултанти, защото са се натрупали още много командировки на кмета, защото бяха загубени още много дела – пояснява Савов - Макар да мисля, че и след решението на съда, кметът пак ще мълчи. И аз отново трябва да заведа дело, по което той да бъде осъден. Видов ще предпочете да плати, но да не стане публично достояние исканата от мен информация”, допълва Владимир Савов.

Развръзката на видинския казус ще изясни и дали журналистът в Република България е гражданин на същата тази република.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 01.07.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP