Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 6(78), юни 2010
ISSN 1313-6496


Кампания за новите стандарти
в достъпа до информация

Програма Достъп до Информация продължи кампанията за новите стандарти в достъпа до информация с обществени обсъждания в Плевен (8 юни), Ловеч (15 юни), Велико Търново (23 юни) и Габрово (24 юни). В дискусиите участваха 151 представители на държавната и общинска администрации, съда, прокуратурата, синдикалисти, журналисти, учители, НПО и читалищни дейци. Обсъжданията се осъществяват с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) по проект „Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация” (договор №ПОЗ-20-00) чрез Фондация за реформа в местното самоуправление в партньорство с Фондация ЕкоОбщност.


Участници в общественото обсъждане в Плевен

Плевен,
конферентна зала, хотел „Ростов”

Обсъждането на новите стандарти в достъпа до информация събра на 8 юни в конферентната зала на хотел „Ростов” 26 служители на местните администрации, синдикалисти и журналисти. В срещата участваха представители на Областна управа, Община Плевен, ОД на МВР, РИОКОЗ, РИОСВ, говорителите на ЧЕЗ и ВиК.

Изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева представи основните принципи на Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи и историята на нейното създаване. Тя подчерта, че този договор е от особено значение, тъй като би гарантирал стабилизирането на Закона за достъп до обществена информация у нас. Според д-р Жулева въпреки, че сме доста напред в правните норми, уреждащи достъпа до информация, България все още не е изразила позиция по подписването и ратифицирането на Конвенцията. Гергана Жулева уточни, че само Норвегия, Унгария и Швеция са ратифицирали засега този документ. За да бъдат създадени специални органи за наблюдение Конвенцията следва да се ратифицира от най-малко 10 страни, поясни Жулева. Изпълнителният директор на ПДИ представи и резултатите от проучване на 499 институции, според което едва 131 имат публикувани в сайтовете си вътрешни правила – изискване, което влиза в сила с промените на ЗДОИ от края на 2008 г. Сред положителните примери Жулева посочи Областна управа и РИОКОЗ – Плевен, а сред отрицателните - Плевенската община, която не е отговорила на електронното заявление от представител на ПДИ. Според Жулева все още са малко и администрациите, организирали читални за безплатен преглед на исканите документи.

Ръководителят на правния отдел на ПДИ Александър Кашъмов разясни последните изменения в ЗДОИ. В експозето си той обърна внимание върху т. нар. надделяващ обществен интерес – понятие, което отскоро се среща в правните норми. Адвокат Кашъмов посочи конкретни случаи при които, заради надделяващ обществен интерес отпада изискването за спазване на търговска тайна. На журналистически въпрос за електронните заявления за достъп до обществена информация юристът отговори, че никъде в закона не е записано изискване за електронен подпис /каквото някои администрации твърдят, че има и използват, като основание за отказ/. Нещо повече – не се изисква подпис дори, когато заявлението е написано на хартиен носител. Очевидно, че трябва да се уеднаквят практиките за работа с електронните заявления и предоставянето на информация по тях в администрациите. 

На дискусията Кашъмов изрази остро несъгласие с предлаганите от управляващите промени в търговското законодателство, относно търговския регистър. Той бе категоричен, че те противоречат на европейските стандарти за достъп до информация. Промените предвиждат въвеждане на контролиран достъп до част от фирмените данни и ограничаване на достъпа до публичния търговски регистър. Пълната публичност на данните от този регистър е единственият начин граждани и търговци да са сигурни на кого дават парите си, смята адвокат Кашъмов.


Областният управител на Ловеч Николай Нанков (в средата) открива обществената дискусия

Ловеч,
конферентна зала, хотел „Президиум”

Форумът за представяне на новите стандарти в достъпа до информация на 15 юни в Ловеч откри областният управител Николай Нанков. Пред 35 представители  на областната и общинската администрация, местни структури на държавната власт, журналисти, НПО и граждани, които ползват ЗДОИ, Нанков подчерта: „Сигурен съм, че докато ние като граждани не се научим да искаме информация и да отстояваме правото да сме информирани, гражданското общество у нас няма как да се развие. От позицията, която заемам днес, съм убеден, че откритата и прозрачна работа на властта е гаранция за честност и почтеност – нещо, на което аз много държа.”

Изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева представи основните принципи на Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи. Тя сравни България с международните норми, като посочи какво е направила организацията, за да подпомогне процеса на подписване и ратификация. Д-р Жулева акцентира, че засега държавата няма позиция по подписването и ратифицирането, но България следва да ратифицира този документ, за да покаже, че се присъединява към принципите на Съвета на Европа по отношение на прозрачността. Още повече, нашият закон е в синхрон с Конвенцията, подчерта Жулева.

Юристът Александър Кашъмов обобщи последните изменения в ЗДОИ и представи основните дела, водени през миналата година.

В конферентната зала на хотел „Президиум палас” цареше дискусионен дух, тъй като повечето присъстващи имаха опит с достъпа до информация. Те използваха форума и присъствието на областния управител, за да отправят редица въпроси - как се тълкува понятието „официални документи” в интернет-ерата; за стенограмата на разговора между Георги Първанов и Симеон Дянков; дали подаръците и ловните подвизи на управляващите са обект на ЗДОИ; кой определя принципа за надделяващ обществен интерес. 

Адвокат Кашъмов бе категоричен, че никъде в закона не е записано изискване за електронен подпис при подаване на заявления по интернет.


Гергана Жулева, Александър Кашъмов и доц. Пенчо Пенчев на общественото обсъждане във Велико Търново

Велико Търново,
ритуална зала, Община Търново

На 23 юни в Община Велико Търново се проведе обществено обсъждане на българските стандарти и международните норми в областта на достъпа до обществена информация. То бе открито от областния управител доц. Пенчо Пенчев. В приветствието си Пенчев подчерта, че правото на информираност укрепва гражданското общество и е регулаторен механизъм за функционирането на съвременните демокрации. Пенчев допълни, че за Областна администрация - В. Търново гражданите са партньор и институцията води политика за разширяване достъпа до информация и прозрачност. Оценка за тази политика са двете грамоти и наградата „Златен ключ”, връчени на институцията през 2006 и 2008 г. от ПДИ.

Изпълнителният директор на Програма достъп до информация д-р Гергана Жулева, представи основните дейности на фондацията. Друг акцент в изложението й бяха стандартите, заложени в приетата на 27 ноември 2008 г. от Съвета на Европа Конвенция за достъп до официални документи. Жулева констатира, че няма основни разминавания между Конвецията и ЗДОИ, но засега няма признаци за подготовка за ратификация на конвенцията от страна на България.

Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов, акцентира върху последните изменения в Закона за достъп до обществена информация. Той разясни основанията за отказ за предоставяне на информация, заплащаните от заявителите такси и разгледа понятията търговска тайна, лични данни, класифицирана информация. Изискването за електронен подпис при подаване на заявления по интернет не в съответствие със закона и не е основание за отказ, категоричен бе адвокат Кашъмов.

Във форума участваха 39 представители на местни администрации и институции, адвокати, апелативни прокурори, общински съветници, директорите на Държавния военно-исторически арахив и ТД “Архиви“, пиари на институции, юристи от РИОКОЗ и РИОСВ, представителят на СЕМ във В. Търново, НПО, журналисти и граждани.
В дискусията се изяви общинският съветник Румен Димитров и представителите на сдружение “За гората”. Те научиха, че Община В. Търново неправомерно им е отказала поисканата преди време информация свързана с урегулирани поземлени имоти, промяна на статута на крайградски терени и промени в общия и подробен устройствен план на града. На присъстващите бяха раздадени и материали, подготвени от ПДИ.


Участници в общественото обсъждане в Габрово

Габрово,
ритуална зала, Община Габрово

Стремежът на общинската администрация в Габрово е дейността й да бъде прозрачна и разбираема за хората, каза на 24 юни в Габрово секретарят на общината Силвия Даскалова, откривайки общественото обсъждане на новите стандарти в областта на достъпа до информация в българското законодателство и международните норми, заложени в новоприетата Конвенция на Съвета на Европа за достъп до официални документи. По думите на Даскалова прилагането на ЗДОИ е условие за увеличаване на гражданското участие във формирането на общинските политики и информираността на хората - важна част от работата на общината при комуникацията с гражданското общество. На  обсъждането, организирано от "Програма Достъп до Информация",  д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на фондацията и ръководителят на правния екип Александър Кашъмов представиха основните принципи на Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи и последните изменения в ЗДОИ.

В срещата участваха 51 представители на общинска и областна администрация, Окръжен съд, Окръжна прокуратура, ОД на МВР, Териториално статистическо бюро, БЧК, Регионален ресурсен център за работа с деца в неравностойно положение, Областен съвет по наркотични вещества, НПО, учители, специалисти по институционалните връзки с обществеността,  журналисти, граждани.

Николай Дачев, бивш кмет на града, съобщи че през 2009 г. е спечелил две дела в габровския Административен съд срещу общинската администрация за отказан достъп до информация. Димитър Личев, собственик на фирма "Рондо", подчерта, че в работата си използва ЗДОИ и често подава заявления до институциите с различни запитвания.
     

Информацията подготвиха Никодим Даневски, Цветан Тодоров, Светослав Стефанов, Жанет Михова и Николай Нинов

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 01.07.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP