Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 5(77), май 2010
ISSN 1313-6496

Достъпниците по света

Петер Шар: Германия е далеч от култура на прозрачността

Четири години след приемането на Закона за свобода на информацията германците
не се възползват достатъчно от правата си. Федералният пълномощник за защита
на данните и свобода на информацията критикува колебливите ведомства


Петер Шар

Още сме далеч от култура на прозрачността“, заяви Петер Шар, представяйки в Берлин отчета си за свобода на информацията. Според федералния пълномощник много ведомства „принципно упорстват“ срещу предоставянето на информация. „Свободата на информация е залегнала в закон, но трябва да й се вдъхне живот – настоява той и добавя, че в някои нива на администрацията законът, който съществува от четири години, все още е непознат. Шар уточнява, че някои учреждения се позовават на съществуващи ограничения в закона, въпреки задължението да напомнят на гражданите за правото им да получават информация.

Федерални министерства отказвали достъп до документи при подготвянето на нови закони с обяснението, че става въпрос за „правителствена дейност“. Това противоречи на закона, смята Петер Шар. Други ведомства се прикривали зад мними фирмени или търговски тайни. Спорна тема е и достъпът до тръжни документи, където прозрачността е особено важна, тъй като тази сфера най-лесно се подава на корупция.

В Германия Законът за свобода на информацията влезе в сила на 1 януари 2006 г. Целта му е да се засили доверието в администрацията, чиито действия следва да станат по-разбираеми чрез повече прозрачност. Упълномощен за защита на данните, Шар отговаря и за свободата на информацията. Към него може да се обърне всеки с нарушено право на достъп.

През април 2008 г. Петер Шар представи първия си доклад, според който граждани, граждански инициативи, предприятия и журналисти широко се възползват от новите си права за сметка на недостатъчната готовност на определени федерални учреждения да предоставят исканата информация.

Докладът на немски език (PDF 1.5 Mb).

Материалът подготви Николай Стойков, симпатизант на ПДИ в Германия


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.06.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP