Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 5(77), май 2010
ISSN 1313-6496

ПДИ препоръчва

Манифестът на Девирийо

Канадският журналист и преподавател по свобода на словото
изследва
механизмите за манипулиране на информацията

Тереза Манджукова, ПДИ


Девирийо (вляво) анализира съвременните средства за пропаганда

Всичко в човешкия мозък, с изключение на кръвта, е информация. Манипулирането на информацията е посегателство над мозъка.” Така Клод Жан Девирийо дефинира в книгата си Manifeste pour le droit à linformation необходимостта от информация. Основавайки се на последни научни открития, той доказва биологическата необходимост от информация, която обуславя признаването на правото на информация. Това право е основна предпоставка за свободата на изразяване. Авторът е дългогодишен журналист в радио „Канада”, преподавател и лектор по свобода на словото и правото на информация във Висшето политехническо училище в Монреал, във висшите училища по търговия в Монреал, Гренобъл, Рен и Тулуза. През 1971 Девиру публикува първата книга за правото на информация в Канада, също озаглавена Manifeste pour le droit à linformation.

Задълбочен анализ на правната уредба и практика в Канада показва, че ефективното упражняване на правото на информация далеч не е гарантирано. Позовавайки се на международния опит и положителната съдебна практика, авторът призовава към използване на правото на информация , за да се установи истински демократично общество.

Книгата на Девирийо е адресирана към журналисти, юристи и граждани, загрижени за качеството на информацията, която се предоставя всеки ден. Manifeste pour le droit à linformation е структурирана в пет глави – нуждата от информация, правната уредба, ограниченията и нарушенията на правото на информация, практиката по предоставяне на информация и механизмите за защита на правото на информация. Интерес представлява главата, посветена на нарушенията на правото на информация. Авторът не изследва конкретни случаи на отказан достъп, а се интересува от механизмите за манипулиране на информацията – модерната цензура, съвременните средства за пропаганда, измамното чувство за свободна и пълна информация.

Девирийо анализира и концентрацията на медийния пазар, жълтата преса и влиянието им върху качеството на информацията. С конкретни примери той показва, че информацията е уязвима, крехка и се нуждае от грижи, за да се усъвършенства демократичната система. Както Клод Жан Девирийо сам заключава в предговора, информацията е жизнено необходима за оцеляването на модерното общество и за качеството на обществения дебат.

Manifeste pour le droit à l’information: de la manipulation à la legislation, Claude Jean Devirieux; Presses de l'Université du Québec 2009; 202 pp; ISBN 978-2-7605-2365-4

Електронна версия вижте на http://www.puq.ca/catalogue/livres/manifeste-pour-droit-information-898.html.

 

 

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.06.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP