Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 5(77), май 2010
ISSN 1313-6496

Добри практики

Какво НЕ знаем за МВР?

Тереза Манджукова, ПДИ


Тереза Манджукова

Швейцария

В рамките на проект „Какво НЕ знаем за МВР” ПДИ публикува материали от сравнително-правно изследване сред десет държави каква информация за МВР е достъпна в интернет. В този брой представяме доклад за Швейцария.

Конфедерация Швейцария е разделена на 26 суверенни кантона. Всеки кантон има своя конституция. Федералната конституция разпределя компетентността между федерацията и кантоните. Швейцария има четири официални езика – немски, френски, италиански и романш (ретроромански). Немският е по-разпространен в северната и централна част, френският – в западната, италианският – в южните райони, и романшки – в югоизточната частта на кантона Граубюнден.

Организация на органите
за сигурност и обществен ред

Сигурността и обществения ред по принцип са от компетентността на отделните кантони. Освен това съществува федерална полиция, която гарантира националната сигурност.

Федералната полиция е специализирана в борбата срещу организираната престъпност, трафик на упойващи вещества, фалшифициране на парични знаци и пране на пари. Федералната полиция е част от структурата на Министерство на правосъдието. Основните й функции са:

- политика към чужденците;

- борба с престъпността;

- гражданство;

- контрол по хазарта.

Федералната полиция публикува годишни отчети и специализирани доклади по своя предмет на дейност (например доклад за борбата срещу тероризма, прането на пари и т. н.). Годишният отчет съдържа подробна информация за финансовото състояние на полицията, разходите по пера, човешки ресурс, статистика за престъпленията и водените разследвания. Отчетите на Федералната полиция следват стандартна структура:

I. Мисии – национална сигурност, борба срещу тероризма, трафик на хора, упойващи вещества, международна дейност.

  • Опазване на вътрешния ред – сигурност на хората, сигурност на имуществото;
  • Анализ;
  • Административна полиция – експлозиви, оръжия – информация за брой разрешителни;
  • Борба срещу безредици при организиране на спортни мероприятия;
  • Борба срещу престъпления в интернет пространството;
  • Борба срещу прането на пари.

II. План за въвеждане на лични документи с биометрични данни.
III. Издирване на изчезнали лица.
IV. Ресурси и финанси.

Информацията за Федералната полиция е достъпна на английски, италиански, френски и немски език.

Опазване на обществения ред и местна полиция

Общественият ред е от изключителна компетенция на кантоните. Всеки кантон има полиция на местно ниво. На национално, федерално ниво се организират единствено въоръжените сили. Всеки кантон има свой парламент и правителство. Информация за местната полиция е достъпна на език, говорим в съответния регион.

В Женева и Во полицейските функции се изпълняват от жандармерия и полиция. Жандармерията е по-близо до гражданите, има превантивни функции и отговаря за административните нарушения. Служителите на полицията са най-вече цивилни и разследват по-сериозни престъпления.

В немскоговорящите региони институтът на Жандармерията не е разпространен. Там полицията е разделена на Кантонална полиция (Kantonalpolizei) и Общинска полиция (Stadtpolizei). Кантоналната полиция на Цюрих работи в направленията криминална, охранителна, транспортна, летищна, регионална полиция и звено за управление. Общинската полиция в Оберрийден работи в тясно сътрудничество с Кантоналната полиция в Цюрих. Тя е отговорна за превенцията и интервенцията в сигурността, движението по пътищата и дребната престъпност, поддържането на обществения ред.

Активно публикуване на информация в Интернет

Информацията за женевската полиция е по-пълна. В годишния доклад се съдържат данни за финансовото състояние на полицията; брой служители; управление в бедствени ситуации; превенция; емиграционна политика; набиране на кадри и обучение; статистика за извършени престъпления, подадени сигнали, брой задържани лица, брой пътнотранспортни произшествия; ефектив – брой полицаи, брой допълнителни дежурства и часове; употреба на принуда при изпълнение на служебните задължения; жалби срещу неправомерно поведение на полицаи.

Полицията във Во публикува само обобщена информация за престъпленията. Статистическият институт на кантона Во обаче публикува финансови отчети за полицията.

Информация за дейността на полицията в Цюрих може да бъде намерена на нейната уеб страница. Има и специално филмче и книга, посветена на 200-годишнината от създаването на Кантоналната полиция в Цюрих. Всяка година тя издава брошурата “Любопитни факти” с обобщена информация за броя на униформените и цивилни служители за годината, брой задържани лица, брой произведени доклади, общ брой на предоставените услуги, криминална статистика, брой явявания на спешни повиквания, брой нещастни случаи по пътищата, брой ранени и починали вследствие на пътно-транспортни произшествия, брой проверки по летищата и др. Освен това полицията поддържа годишна отчетност за престъпността, за нещастните случаи при ПТП, за случаите на домашно насилие, която се публикува на уеб страницата под формата на доклади с анализ и графики. Освен брошурата “Любопитни факти”, полицията не публикува годишен отчет за дейността си.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.06.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP