Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 5(77), май 2010
ISSN 1313-6496


Кампания за новите стандарти
в достъпа до информация


Програма Достъп до Информация продължи кампанията за новите стандарти в достъпа до информация с обществени обсъждания в Добрич (11 май), Варна (12 май), Кърджали (20 май) и Смолян (21 май). В дискусиите участваха 167 представители на държавната и общинска администрации, съда, прокуратурата, синдикалисти, журналисти, учители и читалищни дейци.Обсъжданията се осъществяват с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) по проект „Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация” (договор №ПОЗ-20-00) чрез Фондация за реформа в местното самоуправление в партньорство с Фондация ЕкоОбщност.


Участици в общественото обсъждане в Добрич

Добрич,
конферентна зала, хотел „Изида”

Обществено обсъждане на новите стандарти в достъпа до информация, организирано от ПДИ се проведе на 11 май в Добрич. В дискусията в хотел „Изида” участваха 36 представители на администрациите от общините Добич, Добричка, Балчик, Каварна, Крушари, Шабла и Генерал Тошево, представители на държавната администрация, съдилищата, Общински съвет Добрич, РИОКОЗ, журналисти и граждани. Секретарят на Община Добрич Румен Русев подчерта важността на подобни инициативи, за да може администрацията да гарантира основното конституционно право – правото на информация. Русев допълни, че осигуряването на достъпа до информация изисква наличие на законови гаранции и ясни институционални механизми за управление на информацията.

Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева представи на присъстващите историята на приемането и основните принципи на Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи. Тя уточни, че към момента само Унгария и Норвегия са ратифицирали Конвенцията, като органите за наблюдение към нея ще бъдат създадени, едва когато 10 страни я ратифицират. Гергана Жулева поясни, че този пръв правнозадължителен договор ще гарантира и стабилизира прилагането на Закона за достъп до информация. Гергана Жулева представи и резултатите от проучване сред 499 институции от изпълнителната власт, според което едва 131 имат публикувани вътрешни правила, едно ново изискване, според измененията в ЗДОИ от 2008 г. Много малко от институциите са организирали място за преглед на исканите документи също изискване на закона. Важното като заявители е да знаем, че прегледът на документи на място в читалнята на институцията е безплатен, отбеляза още Гергана Жулева.

Дискусия предизвика и презентацията на ръководителя на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов на последните измененията в ЗДОИ. На въпрос, поставен от представителите на администрацията – необходим ли е електронен подпис при подаване на заявления по интернет, адвокат Кашъмов уточни, че никъде в закона не е записано подобно изискване.


Общественото обсъждане във Варна

Варна,
пресцентър на Фестивалния комплекс

Срещата на ПДИ с представители на администрацията, НПО, журналисти и граждани се превърна в едно от събитията на 12 май във Варна, въпреки натовареният график на морската столица. Разяснителната кампания „Новите стандарти в областта на достъпа до информация в българското законодателство и международните норми, заложени в новоприетата Конвенция на Съвета на Европа за достъп до официални документи” се проведе в пресцентъра на Фестивалния комплекс. Обсъждането откри зам.-областният управител Славчо Славов. Темата привлече интереса на Изпълнителна дирекция ”Морска администрация”, РЗОК, РИОСВ, Комисия за защита на потребителите, Пристанище Варна, Инспекцията по труда, Окръжна и Военна прокуратура, съдилищата, ОД на МВР, митницата и на повечето общини в областта. Паритет на силите осигури и участието на Сдружението за Оптимизиране на Правосъдието и Администрацията (СОПА), Дружество за защита на птиците, фондация „Съпричастност”, Съюзът на инвалидите, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие.

Изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева запозна 52-ата присъстващи с Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи, пояснявайки къде е България спрямо международните норми и какво е направила организацията до сега, за да подпомогне процеса на подписване и ратификация на договора.

Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов обобщи последните изменения в ЗДОИ и представи основните дела, водени през миналата година. Адвокат Кашъмов и Гергана Жулева бяха прекъсвани с въпроси от страна на администрацията и НПОзадължителен ли е електронният подпис към заявлението; тарифата за издаване на информация на хартиен носител; имат ли право администрациите да искат заявлението да е подадено на място, след като е изпратено по пощата и отговаря на нормативните изисквания, и най-вече условието да се получи информацията на място.


Д-р Гергана Жулева открива обсъждането в Кърджали

Кърджали,
конферентна зала, хотел „Кърджали”

Доволен съм, че дойдох на срещата, организирана от Програма Достъп до Информация в Кърджали, заяви Бахатдин Ахмедов, секретар на общинската администрация в Момчилград. Научихме неща и установихме контакти, които ще ни помогнат да сме в крак с новите стандарти в достъпа до информация. Активното участие на Ахмедов в разискванията бе доказателство за неговия интерес. На срещата на 20 май в хотел "Кърджали", открита от секретаря на общинската администрация Сезгин Бекир, Ахмедов бе дошъл с още двама служители от Община Момчилград.

Защо е нужно България да ратифицира новоприетата Конвенция на Съвета на Европа за достъп до официални документи и в каква степен българското законодателство в областта на достъпа до информация е хармонизирано с международните норми, разясни на присъстващите изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева. За последните промени в ЗДОИ говори адвокат Александър Кашъмов. Всеки гражданин вече може да поиска от фирми, работещи по проекти, финансирани от държавата или европейските фондове, конкретна информация за изразходваните средства. Това може да стане устно, писмено и по телефона. Законодателят предвижда тази възможност, за да има прозрачност в изразходването на обществени средства и пари на европейските данъкоплатци. Като най-фрапиращ случай Кашъмов посочи отказа на ВСС да предостави информация за парите, получени по проект, финансиран от оперативна програма “Административен капацитет”, с мотивите, че това били лични данни.

Юристът на РИОКОЗ Иван Робов постави въпроса за затрудненията със събирането на такси и остана доволен, че експертите от ПДИ имат изготвено становище за промени в тази част на закона. Бивш юрисконсулт и настоящ адвокат сподели, че искането за достъп до информация може да прикрива искане за административна услуга. Румен Генов от Агенцията за регионално икономическо развитие и инвестиции изрази мнение, че правото на гражданите чрез интернет да търсят достъп до информация може да доведе до злоупотреби, защото подателите на заявления остават анонимни, становище, което беше сериозно дискутирано. Главният редактор на в. „Нов живот” повдигна въпроса за неразбираемия език на администрацията в нейните документи и обявления, които често остават загадка за обикновените граждани. Това също възпрепятства правото им на достъп до обществена информация.

В конферентната зала на хотел Кърджали присъстваха 46 представители на областната и общински администрации, местни структури на държавната власт, синдикални дейци, адвокати, журналисти, НПО. Тук бяха главният секретар на областната администрация Георги Коленцов, секретарят на общинската администрация Сезгин Бекир, омбудсманът на Кърджали Хакиф Евин. При подготовката на срещата мнозина поканени споделиха, че приветстват кампанията на ПДИ, следят усилията на фондацията законът да се прилага и законодателството да се подобрява. И в кафе паузата, и след срещата Гергана Жулева и Александър Кашъмов отговориха на многобройни въпроси.


Общественото обсъждане в Смолян

Смолян,
конферентна зала, хотел „Кипарис”

На 21 май в конферентната зала на хотел „Кипарис” присъстваха служители от Областна администрация, Община Смолян, Община Златоград, Дирекция „Социално подпомагане”, ОД на МВР, Гранична полиция, Окръжен съд, Районен съд, РДГ. Сред 33-те участници в обсъждането имаше представители на НПО, адвокати, журналисти, учители.

След като ръководителят на пресцентъра на Община Смолян Светозар Казанджиев откри срещата, изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева представи на обществеността стандартите, заложени в приетата от Комитета на министрите на Съвета на Европа Конвенция за достъп до официални документи. Д-р Жулева разясни принципите на прилагане на правото на достъп до официални документи и възможните ограничения, как се разглеждат заявленията за достъп до официални документи, какви са формите на достъп до тях, процедурата за обжалване на пълен или частичен отказ от информация. Изпълнителният директор на ПДИ добави, че засега държавата няма позиция по подписването и ратифицирането, но България следва да ратифицира този документ, за да покаже, че се присъединява към принципите на Съвета на Европа по отношение на прозрачността.

Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов запозна присъстващите с измененията в ЗДОИ от декември 2008 г., които съответстват на духа на Конвенцията. Адвокат Кашъмов разтълкува кой има право по ЗДОИ, кои са задължените субекти, формите на достъп и сроковете за предоставяне на информация и какви са ограниченията по закона.

Информацията подготвиха Петромира Кирчева, Кръстина Маринова, Иванка Ламбева, Валентин Хаджиев и Николай Нинов


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.06.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP