Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 4(76), април 2010
ISSN 1313-6496

ПДИ препоръчва

Разследващата журналистика
според проф. Коронел

Digging Deeper представя основни техники
за търсене на документи и хора и използване
на законите за свобода на информацията

Ралица Кацарска, ПДИ

Digging Deeper1 систематизира богатия опит на изследователския екип на BIRN (Мрежа на разследващите репортери на Балканите),  включващ журналисти от Албания, Хърватска, България, Босна и Херцеговина, Румъния, Македония, Косово, Черна гора и Сърбия.   Наръчникът е написан в сътрудничество с проф. Шийла Коронел - директор на Stabile Center for Investigative Journalism към Колумбийския университет, основател на Центъра за разследваща журналистика във Филипините. Издателят Гордана Игрич е репортер по време на войните в Босна и Косово, носител е на международни журналистически награди, основател и регионален директор на BIRN. В предговора Игрич казва, че „за да служи на обществения интерес, разследващият журналист трябва да работи и за себе си чрез изграждане на умения и знания, увеличаване на източниците и обогатяване на стиловете и техниките за правене на репортаж.” Така Гордана Игрич формулира и целта на наръчника.

Обединяващ истории на разследващи журналисти, Digging Deeper е структуриран в осем глави, разглеждащи същността на разследващата журналистика – какво представлява; какъв е процесът на разследването; основни техники за търсене на документи и хора и използване на законите за свобода на информацията; къде е допустимата граница на навлизане в личния живот при журналистическите разследвания; изкуството на интервюто; как журналистът да напише завладяващо разследване. Към всяка глава има практически упражнения по разгледаната тема.

Интерес представлява главата Using Documents to Investigate Individuals, където се разглежда връзката между лична неприкосновеност и прозрачност. Инструментите за разследващи репортажи, описани в наръчника, улесняват намирането на информация за личния живот. Разследващите журналисти обаче не са папараци. Те не трябва да изнасят на светло информация и снимки само, за да скандалиризат обществото. Разпространяването на информация за личния живот, дори и на обществени фигури, се основава на принципа, че тя трябва да е в полза на обществения интерес. Тъй като няма едно единствено определение за обществен интерес, журналистите следват основни етични принципи, зададени от редакторите на БиБиСи – разкриване на престъпление, на антисоциално поведение и на корупция, защита здравето и сигурността на хората, защита  от подвеждащи твърдения.

Digging Deeper дефинира разследващата журналистика -  тя следи за спазването на морала, справедливостта и законите; разкрива как се нарушават законите и регулациите; държи властимащите отговорни пред обществото. Всекидневният репортаж, изтичането на информация, злоупотребата с информация, разчитането на един единствен източник и папарашката журналистика не са разследваща журналистика, уточнява наръчникът. 
Книгата на Шийла Коронел подчертава важността на законодателството за достъп до информация като основно средство за намиране на първични документи за доказване на административни нарушения, злоупотреби и корупция.

Digging Deeper е лесен за ползване наръчник, подходящ за разследващи журналисти и студенти по журналистика. Създаването му е финансово подкрепено от Институт „Отворено общество” и мисията на ОССЕ (Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа) в Сърбия.

Онлайн версията на Digging Deeper на  http://birn.eu.com/en/1/70/.

 

 1. Digging Deeper: A Guide for Investigative Journalists in the Balkans, by Sheila S. Coronel; BIRN 2009; 273 pp; ISBN 978-9958-9003-2-7

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.05.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP