Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 4(76), април 2010
ISSN 1313-6496

От съдебната зала

Кирил Терзийски, ПДИ


Кирил Терзийски

Информацията за командировките на министър-председателя е публична и достъпът до нея следва да е свободен. До този извод стигна състав на Административен съд – София град (АССГ) по дело на Веселка Венкова от в. „Дума“ срещу частичен отказ на съветник на премиера. Със заявление от октомври 2009 журналистката иска информация, свързана с пътуванията на премиера Бойко Борисов в страната от встъпването му в длъжност на 27 юли 2009 до 15 октомври 2009 и по-точно:
- на кои дати и докъде;
- разходите около тези пътувания и
- какви превозни средства са ползвани за командировките.

В началото на ноември 2009 г. Венкова получава отговор, подписан от Николай Боев – съветник в кабинета на министър-председателя, с който част от информацията й е предоставена. В него е посочено, че премиерът е пътувал на собствени разноски, т.е. не е предявявал искания за дневни или квартирни пари. И че пътуванията са осъществени с автомобили на Национална служба охрана, веднъж с правителствения самолет „Фалкон 2000“ и в друг случай с военен хеликоптер. На първия въпрос в заявлението – на кои дати и докъде е пътувал премиерът, отговор липсва. С подкрепата на ПДИ частичният отказ е обжалван пред АССГ. Делото е разгледано в открито съдебно заседание на 16 март 2010 г. и е обявено за решаване. С Решение № 981 от 16 април 2010 г. на АССГ, Второ отделение, 34 състав ( 180Kb), постановено по а.д. № 8296/2009 г. частичният отказ е отменен като незаконосъобразен и административният орган е задължен да предостави достъп до исканата обществена информация.

С подкрепата на ПДИ бе обжалван частичен отказ на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) да предостави документи, свързани с руско-българското сътрудничество в областта на енергетиката и проекта АЕЦ „Белене“. Директорът на „Институт за зелена политика“ Петко Ковачев е поискал протоколи от всички заседания на българско-руската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество за периода 2000 – 2010 г.; кореспонденцията между българското правителство и руската страна за осигуряване на заем от Русия в размер до 3,8 млрд. евро за проекта АЕЦ „Белене“; протоколи и записки от срещите на премиера Бойко Борисов през септември 2009 г. с министъра на енергетиката на Руската федерация – Сергей Шматко и генералния директор на „Росатом“ - Сергей Кириенко и други документи по проекта. С писмо от април 2010 г. заместник-министърът на МИЕТ – Мая Христова предоставя достъп до протоколите от заседанията на българско-руската комисия, но отказва информация за проекта АЕЦ „Белене“, тъй като е свързана с оперативна подготовка на актове на министъра на икономиката и няма самостоятелно значение – основание за отказ по чл. 13, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Частичният отказ е обжалван пред Върховния административен съд с аргумент, че информацията касае околната среда и поради това предпоставките за предоставянето й следва да бъдат преценявани по Закона за опазване на околната среда (ЗООС), в който липсва основание за отказ аналогично на това по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ. Предстои образуване и насрочване на съдебно дело от ВАС.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.05.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP