Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 4(76), април 2010
ISSN 1313-6496

Кампания за новите стандарти
в достъпа до информация

 


Д-р Гергана Жулева открива общественото обсъджане в Хасково

Програма Достъп до Информация продължи кампанията за новите стандарти за достъпа до информация с обществено обсъждане на 27 април в Хасково. В дискусията участваха 21 представители на държавната и общинска администрации, прокуратурата, синдикалисти, журналисти и читалищни дейци.

Хасково,
зала „Марица”, Областна администрация

“В България все още не сме наясно дали и как се работи по подготовката за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за достъпа до официални документи”, заяви в Хасково изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева. Първия правно-задължителен договор за достъпа до информация тя представи на 27 април в областния град. В началото на тази година 12 държави са подписали договора, а две са го ратифицирали, уточни Гергана Жулева и припомни, че за да влезе в сила, и да се обособят органите й за наблюдение, Конвенцията трябва да бъде призната от 10 от 47-те държави- членки. Д-р Жулева изрази надежда, че във връзка с 10-ата годишнина от съществуването на ЗДОИ у нас, страната ни ще се присъедини към държавите, които ще ратифицират Конвенцията.

В зала” Марица” Гергана Жулева изнесе и обнадеждаваща статистика. Тя се  позова на доклада на холандския експерт Роже Флюгелс от септември 2009 г.( 385Kb), според който България е на второ място в света, след САЩ, по подадени заявления за достъп до информация на 10 000 граждани. На срещата бе представено и проучването на ПДИ от февруари 2010. Част от него е за готовността на териториалните органи на изпълнителната власт и на местните управи да отговарят своевременно при подаване на заявление по електронен път. Като цяло общините са реагирали максимално бързо, обобщи д-р Жулева. Тя посочи като пример заявлението подадено от ПДИ на 19.02.2010 към община Хасково, на което е получен отговор 3 дни по-късно. Изпълнителният директор на ПДИ не спести забележките си към някои вътрешни правила за получаване на достъп до информация в общините. Една от слабостите е, че никъде няма разписано правило по отношение на прегледа на документи на място, който по закон трябва да е безплатен.

Дискусия предизвика и презентацията на ръководителя на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов на последните измененията в ЗДОИ. Според общинския съветник д-р Анюта Лозева, зонален секретар на Националното движение в защита на гражданските права и интереси „Достойни за България”, липсата на сериозни санкции в ЗДОИ при непредоставяне  на документи от администрацията води до “скатаване и ослушване” на съответните отдели, от които се търси дадена информация.

Към мнението, че законът би бил по-ефективен, ако в него залегне по-сериозна имуществена санкция, се присъедини и Антон Иванов от Военна прокуратура. Александър Кашъмов подчерта, че не му е известен случай за налагане на санкция за неизпълнение на ЗДОИ, а само при неизпълнение на съдебно решение за прилагането му. Но и в тези случаи глобите били по-скоро символични. “В крайна сметка най-важно значение играе санкцията на общественото мнение”, отбеляза в заключение юристът.

Особен интерес към срещата проявиха от отдел ”Международно сътрудничество и програми” на община Димитровград. Началник отдела Дарина Попова-Илиева и ст. специалистът Елена Петровска се поинтересуваха от стъпките, които следва да предприеме общината за подобряване на сайта й и привеждането му в нормите на ЗДОИ.

На обсъждането в зала „Марица” присъстваха представители на Областна администрация, Община Димитровград, Военно окръжна прокуратура, общински съветници, ОУ „Гражданска защита”, Търговско промишлена палата, Бюро по труда, Териториално статическо бюро, БЧК, Федерация на потребителите, Младежки център, синдикалисти, читалищни дейци и журналисти.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.05.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP