Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 3(75), март 2010
ISSN 1313-6496

Новини

Ралица Кацарска, ПДИ


Ралица Кацарска

Нов закон ще освети тъмните страни на управлението в САЩ. На 17 март в американския конгрес беше предложен законопроект за онлайн публикуване на обществена информация. Ако бъде приет, законът ще разреши проблема с огромния масив от правителствени данни и документация, които са недостъпни, въпреки че са обявени за ”обществени”. Причината е, че трудно могат да бъдат намерени и прочетени. Законът ще задължи всички изпълнителни агенции да публикуват цялата информация онлайн във формат, удобен за потребителите. Законът ще създаде работна група, която да изработи насоки за обмен на информация между отделните държавни институции и ще наложи на всяка агенция да създаде каталог за търсене на вече предоставени документи.
Информация, която по закон трябва да бъде публична, но не е достъпна онлайн е: декларации на високопоставени правителствени служители за техните лични финансови интереси; доклади за лобизъм при сключени договори с правителството; пътни разходи на правителствени служители, платени от трети лица.
Източник: http://www.truthout.org/new-legislation-would-require-government-data-be-available-online57785

Проблеми в Швеция с електронната прозрачност. Проектозакон за достъп до електронно съхранявана информация породи протести в Съюза на журналистите в Швеция. Парламентарната комисия за електронен достъп в Швеция наскоро предложи властите да обмислят възможността за електронен достъп. Според комисията, тъй като има стотици официални регистри с различни правила за тяхното поддържане, те всички трябва да бъдат прегледани внимателно преди въвеждането на задължителен електронен достъп. Комисията иска да запази правилото за отказ на достъп, когато той е свързан с изпълнението на Европейската директива за защита на личните данни. Всички парламентарни групи са съгласни с предложенията на Комисията за електронен достъп. До момента критики отправя само Съюзът на журналистите. Той смята, че електронният достъп трябва да се предоставя при същите условия както при печатните документи, освен ако не е предвидено друго в закона.
Швеция, известна като първенец по отношение на прозрачността, сега е изпреварена от Дания, Естония, Холандия и Словения, когато става дума за достъп до документи в дигитален формат.
Източник: http://www.wobsite.be/

Създателят на световната интернет мрежа призовава правителството на Великобритания към по-голяма прозрачност.  Сър Тим Бърнърс-Лий, създател на световната интернет мрежа и съветник на Великобритания в проекта data.gov.uk смята, че държавите трябва да се оценяват по тяхното желание да предоставят на гражданите достъп до данни от обществения сектор.  Достъпността на данните и неутралитета на мрежата трябва да са толкова важни колкото свободата на изразяване. В интервю за BBC Бърнърс-Лий казва, че „откритостта на правителството е едно от нещата, които влияят върху решението на инвеститорите дали да инвестират в дадена страна или не”. Той добавя още, че когато”управлението е прозрачно, когато инвеститорите могат да видят какво се случва, тогава е много по-вероятно да вложат своите пари и да пренесат компаниите си.” В подкрепа на своите думи, Сър Лий подчертава, че много групи по света вече използват публично достъпни данни, за да държат отчетни публичните институции. Много добър пример в това отношение е интернет страницата http://www.wheredoesmymoneygo.org/ (Къде отиват моите пари?), която анализира и визуализира изразходването на публични средства във Великобритания.
Източник: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8572809.stm 

Дания трябва да преосмисли публичния достъп до случаи, свързани с ЦРУ. Както в много страни, така и в Дания достъпът до вътрешни работни документи е в групата на изключенията, съгласно закона за достъп до информация. В същото време, т.нар. ЦРУ работна група, която разследва предполагаеми полети на ЦРУ във въздушното пространство на Дания не може да се приеме за независим орган, се казва в скорошно решение на омбудсмана. Омбудсманът апелира Министерството на външните работи да преразгледа заявленията за достъп до информация, подадени от трима журналисти.
Каква е предисторията? През 2008 г. е излъчен документалният филм „Датската връзка на ЦРУ”, чиято цел е да покаже как американското разузнаване използва Дания за тайно превозване на затворници. Веднага след излъчването е сформирана работна група -  т.нар. ЦРУ работна група – която трябвало да разгледа информацията по случая. Публикувано е становище за резултатите от работата на групата. Веднага след това журналисти искат от външно министерство достъп до документите, разменени между членовете на тази група. Това е позволено от датския закон, който по принцип регламентира достъп до документи, разменени между различните институции. На журналистите е отказан достъп с основанието, че работната група е независим орган и нейната кореспонденция е вътрешна. Журналистите подават жалба пред омбудсмана , който решава , че аргументът за отказ е неоснователен.    
Източник: http://www.wobsite.be

Групи на гражданското общество искат по-голяма откритост от Международната финансова корпорация. На 8 март консорциум от граждански организации призоваха Международната финансова корпорация (IFC) да бъде по-отговорна по екологичните и социални въпроси и предложи различни реформи за политика на откритост.
Тези коментари, подписани от около 100 организации от 38 държави, бяха внесени по повод на оценката на изпълнението и ефективността  на Стандартите и политиката за социална и екологична устойчивост (Social and Environmental Sustainability Policy and Performance Standards) на Международната финансова корпорация.
Източник: http://www.freedominfo.org/2010/03/civil-society-groups-seek-more-disclosure-by-ifc/

Правото да знам е темата на тазгодишния Световен ден на свободната преса, който ЮНЕСКО отбелязва всяка година на 3 май. По този повод, на 2-3 май в Брисбейн, Австралия ще се проведе международна конференция. Предварителната програма и подробности за събитието може да видите на адрес: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=29295&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

„Слънчева светлина и сенки“: Одит на изпълнението на закона за свобода на информацията в САЩ. На 15 март Архив „Национална сигурност” и университетът „Джордж Вашингтон” публикуваха резултатите от проучване на прозрачността институциите на федерално ниво. Въпреки меморандума от 2009 година на президента Обама и главния прокурор, призоваващ за реформа в работата на правителствените агенции по отношение Закона за свобода на информацията, одитът показва, че много малко агенции са променили практиката си по закона в съответствие с меморандума на Обама. Има заявления, които очакват отговор вече 18 години. Според Мередит Фукс, правен експерт в Архив "Национална сигурност", „една година е твърде кратък период, за да се прецени до какъв прогрес ще стигне президента Обама с откритостта, но одитът показва, че трябва много повече натиск и добро управление, както от страна на правителството, така и извън него.” 
Пълен текст на одитния доклад: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB308/2010FOIAAudit.pdf

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.04.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP