Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 3(75), март 2010
ISSN 1313-6496


От съдебната зала

Кирил Терзийски, ПДИ


Кирил Терзийски

Председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) незаконосъобразно е отказал достъп до техническо решение на агенцията и приложения към него за подмяната на ядрено гориво в АЕЦ „Козлодуй“. Информацията бе поискана от национално движение „Екогласност“ в края на 2008 г. Повод за искането бе изказване в интернет на бившия служител на АЕЦ „Козлодуй” Георги Котев. Според него има корупционна схема, която може да се окаже опасна за сигурността на реакторите, тъй като вероятно се използва вместо свежо, рециклирано ядрено гориво. Отказът на АЯР бе на основание липса на съгласие за предоставяне на информацията от трето засегнато лице, а именно АЕЦ „Козлодуй“. С Решение № 670 от 29.03.2010 г. ( 212Kb) на Административен съд – София град (АССГ), ІІ отделение, 36 състав по а.д. № 3857/2009 г., отказът бе отменен и преписката – върната на председателя на АЯР с указания за ново произнасяне. В мотивите си съдът приема, че поисканата информация представлява информация за околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда и предпоставките за предоставянето й трябва да се преценяват по този закон. Магистратите не приемат и доводите на председателя на АЯР, че поисканата информация представлява производствена тайна, тъй като в договора между АЕЦ „Козлодуй“ и руската фирма - доставчик на гориво е налице клауза за конфиденциалност.

Върховният административен съд (ВАС) потвърди отмяната на отказ на Столична община (СО) да предостави копие от Правния анализ на изпълнението и неизпълнението на концесионния договор между СО и „Софийска вода“ АД за експлоатация на столичната „ВиК“ система в периода 2000 – 2007 г. Информация бе поискана от Ганчо Хитров, председател на „Национален комитет за подобряване водоснабдяването на България“. В отказа на кмета на СО бе посочено, че тъй като правният анализ е изготвен от адвокатско дружество, то същият е обект на адвокатска тайна. С Решение № 31 от 16 юни 2009 г. ( 72Kb) на АССГ, ІІ отделение, 33 състав по а.д. № 1884/2009 г., отказът на кмета бе отменен и преписката му бе върната за ново произнасяне. В мотивите си съдът отбеляза, че законодателната регламентация на понятието „адвокатска тайна“ дава основание да се приеме, че субект на нейното опазване е единствено лице, притежаващо качеството „адвокат“, каквото качество кметът на СО като задължен субект по ЗДОИ не притежава. Следователно за кмета не е налице законово изискване за нейното опазване и той не може да се позовава на „адвокатска тайна“ при постановяване на отказ за предоставяне на обществена информация. Решението на АССГ бе обжалвано от СО пред ВАС. С Решение № 4195 от 30.03.2010 г. на ВАС ( 90Kb), Пето отделение, по а.д. № 10514/2009 г., касационната жалба на СО бе отхвърлена и решението на предходната съдебна инстанция –оставено в сила.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.04.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP