Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 3(75), март 2010
ISSN 1313-6496

 

Кампания за новите стандарти
в достъпа до информация


Александър Кашъмов на обсъждането в град Сливен

Програма Достъп до Информация продължи кампанията за новите стандарти за достъпа до информация с обществени обсъждания в Сливен (23 март), Ямбол (24 март) и Бургас (25 март). В дискусиите участваха 146 представители на държавната и общинска администрации, съда, прокуратурата, неправителствени организации, учители, журналисти.

Сливен,
конферентна зала, хотел „Национал”

Сливенската общественост цени достъпа до информация, иска да познава и използва закона при упражняването на гражданските си права, стана ясно при гостуването на Програма Достъп до Информация на 23 март в града. 59 представители на различни институции, неправителствени организации, адвокати и журналисти се събраха в конферентната зала на хотел „Национал”, за да научат за новите стандарти в достъпа до информация. На обсъждането присъстваха общински съветници и лидери на партии, представители на областна управа, общинската администрация, прокуратурата, социалните служби и други институции от общината, жители на Сливен с активна гражданска позиция. Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов представи измененията в закона. За голяма част от аудиторията адвокат Кашъмов бе очакван експерт по темата. Част от аудиторията бе дошла, за да зададе въпрос и да получи отговор от човека, приеман като авторитет по правото на достъп до информация. С множество примери от практиката на ПДИ Александър Кашъмов  доказа как познаването и ползването на закона дава възможност на всеки гражданин да е наясно как се упражнява властта, как се изразходват парите във финансираните от бюджета институции, как се провеждат търговете за обществените поръчки и какви договори се сключват, как се харчат европейските пари.

Как се упражнява това гражданско право в Европа обясни Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ. Тя представи Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официалните документи. Презентацията й бе следена с интерес от присъстващите на срещата юристи.  

Двамата лектори отговориха на много въпроси. Неправителствена организация потърси съвет как да получава нужните й при разработването на проекти информация, без да й се налага да плаща значителни такси за иначе почти безплатния достъп до документи на различни организации. Няколко въпроса бяха свързани с правото на гражданите да знаят какви договори сключва общината – на каква цена, с кого, при какви условия и не на последно място – как се изпълняват тези договори, как се харчат парите от общинския бюджет. Част от въпросите бяха предизвикани от наболели за Сливен проблеми, свързани със спорни теми по изразходването на бюджета.

Ямбол,
конферентна зала, Община Тунджа


Секретарят на Община Тунджа, Андон Кръстев

Фирми злоупотребяват със Закона за достъп до обществена информация, за да получат данни за конкуренти, участвали в конкурси по обществени поръчки. Общински съветници опитали да разберат заплатата на всеки служител в общинската администрация – не без користна цел. Министерство на околната среда и водите отказва информация на селски кметове защо спира финансирането за изграждане на канализации в малките населени места под претекст, че новината за това е публикувана в Интернет… Това са част от проблемите, които споделиха присъстващите на общественото обсъждане „Нови стандарти в областта на достъпа до информация". То се проведе на 24 март в конферентната зала на Община Тунджа в рамките на проект „Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация", реализиран от ПДИ.

“Ръководството на Община Тунджа поддържа становището на ПДИ, че България в най-скоро време следва да ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи. Това ще е особено полезно за създаване на общи стандарти в администрацията по отношение на достъпа до информация. Защото и административните структури срещат затруднения при получаването на информация и документи от други институции”, заяви секретарят на Община Тунджа Андон Кръстев. Два дни преди това кметът на общината Георги Георгиев съобщи пред медиите, че в официално писмо до заместник-министъра на Министерството на околната среда и водите Ивелина Василева е поискал среща. Поводът – от 2009 г. не е получен отговор от Министерството на регионалното развитие и благоустройство за предварителния контрол за четири от шестте процедури по проект за изграждане на канализационна система с пречиствателна станция за отпадъчни води в с. Тенево. В писмото се изразява опасение за изпълнение на проекта в срок.

Процесът на ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа не е толкова лесен. Основна причина за забавянето е липсата на координираност между Министерство на външните работи и Министерство на правосъдието, отбеляза изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева, която представи първия правно-задължителен договор за достъпа до информация.

Реално голяма част от разпоредбите на Конвенцията вече се съдържат в действащия в България ЗДОИ, стана ясно от сравнението, което направи ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов.

На обсъждането присъстваха 34 души, сред които зам.-кмета на Община Тунджа, представители на Община Тунджа, на Административен съд – Ямбол, Областна дирекция на МВР, адвокати, общински съветници, кметовете на селата Веселиново и Чарган, директори на учебни заведения, представители на местните синдикални структури, на регионалния експертно-консултантски и информационен център „Читалища”, неправителствени организации, журналисти.  

Бургас,
конферентна зала, хотел „Бургас”


Участници в обсъждането в Бургас

Българският закон за достъп до обществена информация няма нужда от промени, за да бъдат изпълнени изискванията на Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи. Това заяви д-р Гергана Жулева – изпълнителен директор на ПДИ, на обсъждане на новите стандарти в областта на достъпа до информация на 25 март в Бургас. "Ратифицирането на Конвенцията от парламента ще е гарант за това право в България и ще създаде още по-голяма стабилност при прилагането на закона", допълни Жулева. От 2000 година в България има Закон за достъп до обществена информация, като преди него това право е било упражнявано само на база на конституционни текстове. Едва 3% са познавали правото си на достъп до информация през 2000 година, а десет години по-късно този процент е скочил до 45%, сочи проучване на "Маркет линкс", поръчано от фондацията. Познаването на правото обаче не означава компететност. 22% от анкетираните са заявили, че се нуждаят от помощ за случаите, в които им е отказан достъп до обществена информация, уточни пред бургаската общественост Гергана Жулева.

Четвърта година ПДИ изследва интернет страниците на институциите. До този момент публикациите са били по-скоро пожелателни, тъй като институциите са имали такова задължение, но не е било уточнено в закона, че става въпрос за онлайн публикуване. Проучването на сайтовете е показало и негативна тенденция – там, където е имало секция за достъп до обществена информация, тя е била премахната.

Според ръководителя на правния отдел на ПДИ Александър Кашъмов новото ръководство на МВР проявява намерение за по-голяма прозрачност. Юристът посочи, че ПДИ е дебатирала с министерството проектозакона за електронните съобщения, в които се предлагаше пряк достъп. В момента такъв достъп може да има само след съдебно решение. Към момента обаче е публикувана информация, свързана със структурата на МВР. По инициатива на министерството информацията е извадена от държавната тайна, заяви Кашъмов, добавяйки, че все по-малко институции традиционно са непрозрачни. Аудиторията в хотел „Бургас” научи, че се е открила за достъп до информация дори една такава свръхсекретна служба като Националната разузнавателна служба, която преди това е била осъдена по две дела да предостави информация. „Не можем да кажем, че има институция, която е традиционно закрита за обществото. Разбира се, едни или други не желаят или без особено желание дават информация, но в тези случаи има вече демократични механизми, съдебен контрол. Последните 10 години показаха, че нещата в България работят”, коментира още  Кашъмов.

На обсъждането в конферентната зала на хотел „Бургас” присъстваха 53 човека, сред които зам.-областният управител на Бургас, председателят на общинския съвет, общински съветници, представители на Община Бургас, Митница – Бургас, Регионална инспекция по околната среда и водите, Районна дирекция по горите, Комисия за защита от дискриминация, Национална агенция за приходите, Български червен кръст, БСП – Бургас, ГЕРБ – Бургас, НПО, журналисти.

Обсъжданията се провеждат с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) по проект "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация" (Договор №ПО3-20-00) чрез Фондация за реформа в местното самоуправление в партньорство с Фондация „Екообщност”.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.04.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP