Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 2(74), февруари 2010
ISSN 1313-6496

Кампания за новите стандарти
в достъпа до информация


Участниците в обсъждането в град Видин

Програма Достъп до Информация продължи кампанията за новите стандарти за достъпа до информация с обществени обсъждания във Видин (16 февруари), Монтана (23 февруари) и Враца (25 февруари).  В дискусиите участваха 160 представители на държавната и общинска администрации, съда и прокуратурата, неправителствени организации, учители,  журналисти, синдикалисти, студенти.

Видин,
Конферентен център
на Областна администрация

"Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация" се проведе на 16 февруари в Конферентния център на Областна администрация. Дискусията бе организирана от фондация ПДИ, която предвижда поредица срещи в страната. Кампанията е за новите стандарти в българското законодателство и международните норми, заложени в Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи. На общественото обсъждане във Видин лектори бяха д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, и ръководителят на правния екип Александър Кашъмов. Присъстваха 30 представители на Областна администрация - Видин, Община Видин, Териториално статистическо бюро, Бюро по труда, Община Димово, Община Кулата, Община Чупрене, Община Грамада, Община Ново село, Регионален исторически музей, Общински театър „Бдин”, сдружение „Достоен живот”, Сдружение на търговците, журналисти от Радио Видин, радио „Витоника” и вестник „Видинският мост”.
4000 българи са потърсили чрез ПДИ правна помощ при решаването на различни казуси, съобщиха организаторите на срещата. Водени са 150 дела. Около 15 000 заявления за достъп до информация се подават годишно в България от приемането на закона през 2000 г., като държавата се нарежда на второ място в света по този показател.
На дискусията подробно бе разгледана и интернет страницата на Община Видин. Констатациите – няма секция за достъп до обществената информация, съгласно ЗДОИ. При една от първите си срещи с медиите, след като положи клетва като кмет на Община Видин, Румен Видов попита журналистите, какво биха препоръчали на новата управа. Бе му напомнено, че съществува ЗДОИ и общината следва да изпълни задълженията си по него. На общественото обсъждане в присъствието на секретаря на Община Видин Иванела Андреева и гл. юрист на общината Красимир Тодоров се установи, че това още не е сторено.

Монтана,
Младежки дом


Кметът Златко Живков открива срещата в Монтана

64 души се събраха на 23 февруари в Младежкия дом за дискусията „Нови стандарти в областта на достъпа до информация”. Присъстваха областният управител Ивайло Петров, кметът Златко Живков, представители на окръжните и районни прокуратура и съд, ръководителите на регионалните поделения на централни ведомства – НАП, РИОСВ, РВМС, РЗОК, Областна земеделска служба, юристи, журналисти, синдикалисти и активисти на неправителствени организации.
„След новото правителство част от ръководителите на областни структури се смениха, дойдоха нови хора, които все още не се ориентират добре в материята. Затова интересът е голям!”, заяви областният управител Петров. Общественото обсъждане откри кметът на Монтана Златко Живков, който отбеляза добрата съвместна работа на местната управа с ПДИ през годините и пожела сътрудничеството да продължи, за да получават хората в срок необходимата им информация и да се решават по-бързо възникналите проблеми. Изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева запозна аудиторията с Конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа и съответствията й с българския закон. Ръководителят на правния екип Александър Кашъмов разясни принципите и основните положения в Закона за достъп до обществена информация и направените в него последни промени, които разширяват съществено кръга на задължените лица и въвеждат надделяващия обществен интерес. Срещата премина в дискусия, присъстващите се намесваха с въпроси и мнения, отправяха предложения. „В част от администрациите липсва капацитет за работа по ЗДОИ, подготовката на служителите за предоставяне на обществена информация трябва да се усъвършенства. Лошото е, че и съдебната практика не е единна по казусите на закона”, отбеляза шефът на Административния съд в Монтана Момчил Таралански. Гергана Жулева изнесе първите резултати от проучването на ПДИ на 509 български институции. „Гражданите търсят предимно информация, която следва да е публикувана онлайн. Но това задължение се изпълнява слабо”, допълни тя. „Подобни срещи са изключително полезни. Научаваме промените, оказва ни се пряка помощ в работата. ЗДОИ е истинско оръжие на  гражданите за защитата на интересите и правата им”, сподели зам.-шефът на НД „Екогласност” инж. Петър Пенчев.

Враца,
Търговско- промишлена палата


Д-р Гергана Жулева разяснява принципите в Конвенцията за достъп до официални документи на участниците във Враца

65 човека от Врачанска област участваха в общественото обсъждане на новостите в достъпа до информация, организирано от ПДИ на 25 февруари. На срещата в Търговско-промишлената палата присъстваха представители на общините Враца, Козлодуй, Мездра и Криводол, на териториалните звена на МОСВ, МЗ, МВР, МТСП, МОН, НОИ, НЗОК и НСИ, членове на Врачанската адвокатска колегия, директори на училища, библиотекари, читалищни работници, кметове на села, общественици и журналисти. Изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева представи основните идеи в Конвенцията за достъп до официални документи, приета от Съвета на Европа през ноември миналата година. Споделеният европейски опит предизвика аудиторията, която изрази учудване, че в Швеция законовата рамка в тази област датира от 18-ти век. Българският закон за достъп до обществена информация и измененията в него, в духа на Конвенцията, бяха разяснени от ръководителя на правния отдел на ПДИ Александър Кашъмов. Последвалата дискусия открои принципни и практически въпроси, свързани с прилагането на закона. Репортер от местен вестник попита как да действа спрямо общинската администрация във Враца, която отказва да отговори на конкретни въпроси. Групата на училищните директори потърси съдействие във връзка с новото им задължение да осигуряват достъп до информация. Те споделиха, че с измененията в ЗДОИ са станали задължен субект, защото са второстепенен разпоредител на бюджетни средства. Присъстващите общественици се поинтересуваха от санкциите за администрацията в случай, че откаже информация. Бе поставен и  въпросът за защитата на личните данни и законовите гаранции за осигуряване на неприкосновеност на личния живот. Гергана Жулева и Александър Кашъмов насърчиха участниците да търсят съдействието на ПДИ по проблемите на достъпа до информация и при конкретни казуси.

Обсъжданията се провеждат с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) по проект "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация" (Договор №ПО3-20-00) чрез Фондация за реформа в местното самоуправление в партньорство с Фондация „Екообщност”.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.03.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP