Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 1(73), януари 2010
ISSN 1313-6496

Кампания за новите стандарти
в достъпа до информация


Част от участниците в обсъждането в Благоевград

Програма Достъп до Информация стартира едногодишна "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация" с обществени обсъждания в Благоевград (21 януари), Кюстендил (26 януари) и Перник (27 януари). 
В дискусиите участваха 158 представители на държавната и общинска администрации, неправителствени организации, учители, лекари, журналисти и студенти.

Благоевград,
Американски университет

На 21 януари в „Червената зала” на Американския университет присъстваха служители от Областна администрация, Общински съвет, Община Благоевград, Сдружение на югозападните общини, Дирекция „Социално подпомагане”, Регионален инспекторат за опазване и контрол на общественото здраве, Регионална инспекция по околната среда и водите, Областно „Пътно управление” и Областна дирекция на МВР. Сред 66-те участници в обсъждането имаше представители на БСП и КНСБ, НПО, журналисти, учители, читалищни деятели, студенти от Американския университет.

Изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева представи на обществеността в града стандартите, заложени в приетата на 27 ноември 2008 г. от Комитета на министрите на Съвета на Европа Конвенция за достъп до официални документи. Д-р Жулева разясни принципите на прилагане на правото на достъп до официални документи и възможните ограничения, как се разглеждат заявленията за достъп до официални документи, какви са формите на достъп до тях, таксите, каква е съдебната процедура за обжалване на пълен или частичен отказ от информация.
Изпълнителният директор на ПДИ поясни на аудиторията, че до този момент държавата няма позиция нито „за”, нито „против” подписване и ратифициране. Уточнявайки, че българският закон отговаря в голяма степен на стандартите в Конвенцията, д-р Жулева заяви, че България следва да ратифицира този документ, за да  покаже, че се присъединява към идеалите и принципите на Съвета на Европа по отношение на прозрачността.

Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, запозна присъстващите в „Червената зала” с измененията в Закона за достъп до обществена информация от декември 2008 г., които съответстват на духа на Конвенцията. Адвокат Кашъмов разтълкува принципите на закона и кой има право по ЗДОИ, кои са задължените субекти, формите на достъп и сроковете за предоставяне на информация, пътят за искане на достъп и какви са ограниченията по ЗДОИ.

Кюстендил,
хотел „Лазур”


Д-р Гергана Жулева и Александър Кашъмов на срещата в Кюстендил

Промените в законовите норми в сферата на достъпа до  информация бяха обсъдени на 26 януари в Кюстендил, на среща, организирана от Програма Достъп до Информация. Изпълнителният директор на програмата д-р Гергана Жулева и ръководителят на правния екип Александър Кашъмов представиха Конвенцията на Съвета на Европа за достъпа до официални документи, както и промените в Закона за достъп до обществена информация в нашето законодателство. Общественото обсъждане в хотел „Лазур” премина при оживен интерес, сред 46-те присъстващи бяха директорът на Областната дирекция на МВР в Кюстендил, представители на общинската и областната администрации, на Районната здравноосигурителна каса, Сдружение за развитие на гражданско общество, Регионален инспекторат за опазване и контрол на общественото здраве, КНСБ, Търговско-промишлена палата, Национална агенция за професионално образование, журналисти, НПО, общественици.  

Сред най- коментираните теми бяха предлаганите промени в законодателството, предвиждащи улеснен достъп на полицията до данни за електронните съобщения. ПДИ ясно и категорично заяви позицията си относно този законопроект и повлия на редица от предлаганите изменения, отнасящи се до неправомерен достъп до информация, коментира адвокат Александър Кашъмов.

За три случая на отказ на достъп на информация сподели председателят на читалище "Зора" Иван Сапунджиев. След семинар на ПДИ в Кюстендил той завел дела срещу Общински съвет и Областната администрация. "Благодарение на този семинар разбрах как да отстоявам правата си", поясни Сапунджиев. Делата на Сапунджиев, по които все още няма решения, касаят ремонт на джамията "Фетих Мехмед" с отпуснати от държавата средства, разпореждане с имот - държавна собственост, и отказ за предоставяне на решения и протоколи от редовно заседание на Общински съвет в Кюстендил. По тези случаи се чака решение на Върховния съд. Журналистите в града се оплакаха, че често са препращани от представителите на институциите на местно ниво (особено от Областно „Пътно управление“ и Комисията за защита на потребителите) към София, за да получат информация за региона, където работят. Коментари предизвикаха и промените в ЗДОИ, свързани с намаляването на обхвата на търговската тайна, съдебната практика след промените на закона, свързана с отказ от информация за търговски договори; адвокат Кашъмов поясни в детайли ограниченията по ЗДОИ  и кой определя кога общественият интерес е преобладаващ.

Част от присъстващите представители на администрацията признаха, че не познават закона в детайли, но отбелязаха, че не са получавали писмени запитвания по повод предоставяне на информация.

Перник,
Дворец на културата


Д-р Гергана Жулева открива обсъждането в Перник

На 27 януари в конферентната зала на Двореца на културата ПДИ представи на обществеността в Перник Конвенцията за достъп до официални документи. Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, разясни основните принципи на прилагане на правото на достъп до официални документи и възможните ограничения, пояснявайки че 12 страни вече са подписали Конвенцията, две са я ратифицирали, а България все още не е подписала документа.
Интерес сред 46-те присъстващи предизвикаха процесът на разглеждане на заявленията за достъп до официални документи и формите на достъп до тях, и най-вече процедурата за обжалване на пълен или частичен отказ от информация.

Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов запозна присъстващите в Двореца на културата с последните изменения в Закона за достъп до обществена информация. Той разясни кой има право по ЗДОИ, кои са задължените субекти, като и сроковете за предоставяне на информация. Най-коментирани в залата бяха пътят за искане на достъп и какви са ограниченията по ЗДОИ. 4000 българи са потърсили чрез ПДИ правна помощ при решаването на различни казуси. Водени са и 150 дела, за по-атрактивните от тях разказа Александър Кашъмов. Той допълни, че около 15 000 заявления за достъп до информация се подават годишно в България от приемането на закона през 2000 г., а държавата се нарежда на второ място в света по този показател.

На общественото обсъждане в Перник присъстваха представители на Община Перник,  Регионален инспекторат за опазване и контрол на общественото здраве, Регионална инспекция по околната среда и водите, Областна дирекция на МВР, Регионален инспекторат по образование, Регионална служба за растителна защита, Многопрофилна болница за активно лечение, Национална ветеринарно медицинска служба, Български червен кръст, Регионален център по здравеопазване, Служба за съвети в земеделието и Двореца на културата.

Обсъжданията се провеждат с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) по проект "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация" (Договор №ПО3-20-00) чрез Фондация за реформа в местното самоуправление в партньорство с Фондация „Екообщност”.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.02.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP