Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 12(72), декември 2009
ISSN 1313-6496

Анкета

“Институциите и ЗДОИ през 2009“

146 журналисти от 76 медии в 31 града
оценяват как българските учреждения 
са работили в изминалата година

146 журналисти от централни и местни медии участваха в годишната анкета на ПДИ “Институциите и ЗДОИ през 2009“. Представителите на 76 медии от 31 града оцениха как 64 учреждения и фирми са работили по ЗДОИ в изминалата година. Резултатите може да видите тук.
Ето и отговорите им по реда на постъпването по градове.

ДОБРЕ РАБОТИЛИ

Сливен

Областна администрация; МБАЛ; РИОКОЗ; Дирекция „Социално подпомагане“; ОД на МВР; Дирекция „Бюро по труда“; Дирекция „Инспекция по труда“; Община Сливен

Кюстендил

Община Кюстендил;  РЗОК; Областна администрация; Дирекция „Бюро по труда“; ОД “Земеделие и гори ”; Дирекция „Социално подпомагане“; Окръжна прокуратура; Районна прокуратура; РУ „Социално осигуряване“; ОД на МВР; Регионална митническа дирекция

Дупница

Дирекция „Бюро по труда“; Районна прокуратура

Бобов дол

Община Бобов дол

Сепарева баня

Община Сапарева баня

Криводол

Община Криводол

Мездра

Община Мездра, Общински съвет

Роман

Общински съвет

Козлодуй

Община Козлодуй

Оряхово

Община Оряхово

Враца

Окръжен съд; Басейнова дирекция; Агенция по рибарство и аквакултури; Окръжен съд; ОД на МВР

Монтана

Община Монтана; Дирекция „Гражданска защита“; РИОКОЗ;
Окръжна прокуратура; ТД на НАП; Окръжен съд; ДВСК

Лом

ОД на МВР; Община Лом; Пристанищен комплекс

Кърджали

Дирекция „Социално подпомагане“; РИОКОЗ; ОД на МВР;
Община Кърджали; Окръжна прокуратура; ТД на НАП; Областна администрация; РИОСВ; Административен съд

Смолян

ОД на МВР; Регионален инспекторат по образование; Окръжна прокуратура; Районна прокуратура; Областно пътно управление; EВН ЕС; Окръжен съд; Община Смолян

Стара Загора

ЕВН ЕС; РИОКОЗ; Областна администрация

Благоевград

Югозападен университет “Неофит Рилски”; ДВСК; Американски университет; РИОКОЗ; ОД на МВР; Областна администрация; МБАЛ 

Банско

Община Банско

Сандански

Община Сандански

Разлог

Община Разлог

Разград

ОД на МВР; Окръжна прокуратура; Районна прокуратура; РУ „Социално осигуряване“

Ловеч

Община Ловеч; Областна администрация; РУГ; Областно пътно управление; ОД на МВР; НАПИ; Дирекция „Бюро по труда“; Общински съвет; ТД на НАП

Троян

Община Троян 

Тетевен

Община Тетевен

Бургас

ОД на МВР; Дирекция „Инспекция по труда“; Община Бургас; Комисия за защита на потребителите; Регионална дирекция по горите; РИОСВ

Хасково

ОД на МВР; Областна администрация; Областно Пътно управление; РИОСВ; Окръжна прокуратура; ТД на НАП 

Свиленград

Община Свиленград

Димитровград

Община Димитровград

Ивайловград

Община Ивайловград

Ямбол

ТД на НАП; ОД на МВР; Окръжен съд; Областна администрация;
РО „ДАИ“; Община Тунджа

Стралджа

Община Стралджа

Болярово

Община Болярово

Шумен

Община Шумен; Областна администрация; РИОКОЗ; РИОСВ; ОД на МВР; ТД “Държавен архив”; ОД “Земеделие и гори”; Дирекция „Инспекция по труда“; Териториално статистическо бюро; САПИ

Варна

Областна администрация; Дирекция „Бюро по труда“; Районен съд; Окръжен съд; Апелативен съд; Административен съд; Община Варна; Комисия за защита на потребителите; Морска администрация; ДП ”Пристанищна инфраструктура”; Дирекция „Социално подпомагане“

Пазарджик

ОД на МВР; РИОКОЗ; Дирекция „Бюро по труда“; Окръжен съд; Районен съд; Дирекция „Социално подпомагане“; Областна администрация

Добрич

РИОКОЗ; Регионален инспекторат по образование; Община Добрич; Областна администрация; Дирекция „Бюро по труда“; ОД на МВР; Областно пътно управление; Окръжен съд, Община Крушари;

Балчик

Община Балчик

Каварна

Община Каварна

Тервел

Община Тервел

Силистра

Община Силистра; Областна администрация; Регионален инспекторат по образование; ТД на НАП

Плевен

ОД на МВР; РИОКОЗ; Община Плевен; Областна администрация; Окръжна прокуратура; Окръжен съд; РИОСВ

Перник

Община Перник; РИОКОЗ; Регионален инспекторат по образование; Дирекция „Социално подпомагане“; ОД „Земеделие и гори“; РИОСВ; Окръжен съд; Окръжна прокуратура; Община Ковачевци

Трън

Община Трън

Велико Търново

ОД на МВР; Община Велико Търново; Регионален инспекторат по образование; РИОКОЗ; Дирекция „Гражданска защита“; РИОСВ

Търговище

Община Търговище; Областна администрация; Дирекция „Гражданска защита“; ОД на МВР; РЗОК; ТД на НАП;
РИОКОЗ; Окръжен съд; РУ „Социално осигуряване“; РДНСК

Попово

Община Попово

Видин

Административен съд; Дирекция „Бюро по труда“; ТД на НАП; Областна администрация; РЗОК; РВМС; Община Видин; ОД на МВР; Дирекция „Социално подпомагане“; Регионален инспекторат по образование; РЦЗ

Пловдив

Община  Пловдив; Областна администрация; Окръжна прокуратура; Районна прокуратура; Окръжен съд; Районен съд; ОД „Пожарна безопасност и защита на населението“; КАТ; Комплекс за социални услуги за деца и семейства

Габрово

Окръжен съд; РИОСВ; Община Габрово; Търговско промишлена палата; Териториално статистическо бюро; Дирекция „Бюро по труда“; Областна администрация; Национален парк „Централен Балкан“; АЕК „Етъра“

Русе

Дирекция „Социално подпомагане“; Община Русе; Окръжен съд; Районен  съд; РИОСВ; Морска администрация; ОД на МВР; Окръжна прокуратура; Районна прокуратура; МБАЛ; Дирекция „Инспекция по труда”; ТД на НАП; Областно пътно управление

 

ПРОБЛЕМНИ

Сливен

Община Сливен; Женски затвор; Окръжна прокуратура; Районна прокуратура; Регионална дирекция по горите; ТД на НАП; Сметна палата; ТД АДВФК

Кюстендил

РДНСК; РИОСВ; ОД “Земеделие и гори“; Регионална  дирекция „Гранична полиция“; ОД на МВР; РВМС; Община Кюстендил; Дирекция „Социално подпомагане“

Дупница

ОД на МВР; Община Дупница

Враца

Общински съвет; Югозападен университет „Неофит Рилски”; Районен съд; Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие”; Агенция за държавни вземания; РДНСК; Община Враца; Сметна палата; ДФ „Земеделие”

Монтана

Областна администрация; РИОСВ; ДФ „Земеделие”; Дирекция „Социално подпомагане“; Дирекция „Бюро по труда“; РЗОК; Изпълнителна агенция по лозата и виното

Кърджали

РЗОК; Дирекция „Бюро по труда“; ОД на МВР; РИОКОЗ; Дирекция „Инспекция по труда“; Окръжна прокуратура; Община Кърджали; Окръжен съд; ДФ „Земеделие”; РЗОК; Регионален инспекторат по образование

Смолян

Община Смолян; Областно пътно управление; Окръжен съд; Регионален инспекторат по образование; ОД на МВР

Стара Загора

РВМС; Комисия за защита на потребителите; Община Стара Загора; ОД на МВР

Благоевград

ОД на МВР; Община Благоевград; Областна администрация; РИОСВ; Басейнова дирекция; Окръжен съд; РИОКОЗ

Гоце Делчев

Община Гоце Делчев 

Симитли

Община Симитли

Якоруда

Община Якоруда

Хаджидимово

Община Хаджидимово

Разград

Окръжен съд; Районен съд; Община Разград; ОД „Земеделие и гори“; ТД на НАП

Ловеч

Окръжен съд; Районен съд; РИОКОЗ; ОД „Земеделие и гори“; ОД на МВР

Тетевен

Районен съд; Районна прокуратура

Бургас

Дирекция „Социално подпомагане“; Община Бургас

Хасково

Община Хасково; ДФ „Земеделие”; РДНСК; Комисия за защита на потребителите; Регионална разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“; Областна пробационна служба; РИОКОЗ; Окръжен съд

Ямбол

Областна администрация; РДНСК; РИОКОЗ; РЦЗ; Община Ямбол;
Дирекция „Гражданска защита“

Елхово

Община Елхово

Шумен

РИОКОЗ; ОД на МВР; РИОСВ; ТД на НАП; Районна прокуратура; Окръжна прокуратура; РВМС; РДНСК; Областно пътно управление; ОД “Земеделие и гори”

Варна
ТД на НАП; Община Варна; РДНСК; РИОКОЗ; ОД “Земеделие и гори“; ОД на МВР

Пазарджик

РЗОК

Велинград

Община Велинград

Добрич

ДФ „Земеделие”; ОД „Земеделие и гори“; Община Добрич; РВМС; Областна администрация; Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие”; ТД на НАП; Комисия за защита на потребителите;
РИОКОЗ; Районен съд

Шабла

Община Шабла

Генерал Тошево

Община Генерал Тошево 

Силистра

Регионална митническа дирекция; Окръжен съд; ОД на МВР

Плевен

Община Плевен; Дирекция „Социално подпомагане”; Районен съд; ОД на МВР

Перник

РЗОК; Окръжен съд; Областна администрация; Областно пътно управление; Окръжна следствена служба; Окръжна прокуратура;
„Топлофикация“; Регионален инспекторат по образованието 

Брезник

Община Брезник

Велико Търново

Окръжен съд; Апелативна прокуратура; Дирекция „Социално подпомагане“; Дирекция „Бюро по труда“; ТД на НАП; Областно пътно управление; Окръжна прокуратура; Районна прокуратура; ОД “Земеделие и гори”; Комисия за защита на потребителите; Регионална митническа дирекция

Търговище

РО ДАИ; РУ „Социално осигуряване“; Териториално статистическо бюро; Областна администрация; Община Търговище; Областно пътно управление; Окръжен съд; Районен съд; Окръжна прокуратура; Районна прокуратура; Дирекция „Гражданска защита“

Попово

Община Попово

Видин

РДНСК; Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“; Община Видин; ОД на МВР; Регионална митническа дирекция; РИОКОЗ; ОД „Земеделие и гори”

Пловдив

РДНСК; РИОСВ; Община Пловдив

Габрово

ОД на МВР; РЦЗ; Областно пътно управление; РЗОК; ТД на НАП; Горско стопанство; РИОКОЗ; Окръжен съд; Районен съд; Окръжна прокуратура; Районна прокуратура; Областна администрация; Дирекция „Гражданска защита“

Русе

Топлофикация; Регионален инспекторат по образование; РИОСВ; Дирекция „Регионална служба по заетостта”; ОД на МВР; РИОКОЗ;
РЗОК; Районна митническа дирекция; Областна администрация; Окръжна прокуратура; Районна прокуратура; Дирекция „Инспекция по труда”

 

НАЙ-ЦИТИРАНИ
ДОБРЕ РАБОТИЛИ ИНСТИТУЦИИ

Община 93
ОД на МВР 43
Областна администрация 36
Окръжен съд 23
Окръжна прокуратура 20
РИОКОЗ  18
Районна прокуратура 15
Регионален инспекторат по образование 15
ТД на НАП 15
Дирекция „Бюро по труда“ 13
Дирекция „Социално подпомагане“ 11
РИОСВ 10

НАЙ-ЦИТИРАНИ
ПРОБЛЕМНИ ИНСТИТУЦИИ

Община 48
ОД на МВР 22
Областна администрация 18
РДНСК 16
Окръжен съд 15
РИОКОЗ 15
ОД “Земеделие и гори” 14
Областно пътно управление  13
Окръжна прокуратура 12
Районна прокуратура 12
РИОСВ 12
РЗОК 12
Районен съд 10
ДФ „Земеделие” 10

В АНКЕТАТА УЧАСТВАХА

Светлана Димитрова, Дарик радио Сливен; Людмила Йоргова, радио „Фокус“ - Сливен; Данаил Христов, в. „Сливенски новини”; Петър Сяров, БТА – Сливен; Веселина Седларска, в. „Новинар”- Сливен;  Влади Владимиров, Дарик радио – Кюстендил; Иво Кирилов, Дарик радио – Кюстендил; Елица Иванова, в. “24 часа” - Кюстендил; Анета Веселинова, в. “Вяра” - Кюстендил; Дияна Стефанова, радио “Фокус” - Кюстендил; Румиана Кишкина , радио “Астра плюс” - Дупница; Мая Ценова,  Дарик радио – Враца; Георги Александров, в. „Конкурент”- Враца; Райна Тошева, в. Стандарт – Враца; Елеонора Цанова, в.„Земя” - Враца; Лилия Рашкова, в. „Козлодуй днес”, ТВ „Виж Козлодуй”; информационна агенция „Козлодуй инфо”; Ива Спасова, БТА – Враца; Моника Пенева, ТВ „Враца”; Ива Антонова, БНР – Враца; Павлина Островска, Дарик радио – Монтана; Янка Апостолова, в. „Монт прес” - Монтана; Николай Драгиев, БНР – Монтана; Камелия Обретенова, в. „Ломпрес“ - Лом; Светлана Трашлиева, в. „Конкурент” - Монтана; Любомир Йорданов, в. „Труд”- Монтана; Радка Петкова, в. „Нов живот” - Кърджали; Ненко Станев, в. „24 часа” - Кърджали; Снежана Горанова, в. Нов живот” - Кърджали; Георги Кулов, в. „Нов живот” - Кърджали; Валентина Асенова, в. „Нов живот” - Кърджали; Нахит Догу, в. „Йени хаят” - Кърджали; Иванка Ламбева, в. „Нов живот“ - Кърджали; Петя Гайдарова, в. "Труд" – Смолян; Зарко Маринов, в. „Отзвук"- Смолян; Величка Петкова, БНТ – Смолян; Христина Георгиева, БТА – Смолян; Елена Павлова, в. "Отзвук" – Смолян; Валентин Хаджиев, "24 часа" – Смолян; Здравко Георгиев, Радио Стара Загора; Недялка Филипова, в. „Новината“ - Стара Загора; Велизара Цонева, ТВ Стара Загора; Петър Драгиев, Национална бизнес поща - Стара Загора; Гергана Пейчева, Дарик Радио - Стара Загора; Ирина Жерева, btv – Благоевград; Даниела Василева, агенция СтуАрт – Благоевград; Боби Браткова, ТВ “ОКО” - Благоевград; Мариана Попова, ТВ “ОКО” - Благоевград; Георги Аргиров, в. “Вяра” - Благоевград; Владимир Симеонов, в. „Стандарт“ - Благоевград; Мила Кюлюмова, в. „Екип”- Разград; Деница Маркова, „Лудогорски вестник” - Разград; Радка Минчева, „Дарик радио” - Разград; Марина Бенова, БНР – Разград; Стела Ковачева, в. „Стандарт” - Разград; Жанина Илиева, „Дарик радио“ - Ловеч; Мариета Върбанова, в. „Ловеч прес“; Павлин Иванов, „Ловечтудей”; Генадий Маринов, в. „Троян 21”; Пламен Златарев, КТВ Тетевен; Цветан Тодоров, в. „Народен глас - “Ловеч; Катя Николова, агенция Фокус – Бургас; Румяна Емануилиду, в. Фактор – Бургас; Божидар Събев, в.  „Труд” - Хасково; Николай Грудев, в. ”24 часа” - Хасково; Красимира Славова, в. „Стандарт” - Хасково; Тодор Кръшков, haskovo.net; Мария Василева, btv – Хасково; Милена Михова, в. ”Хасковска Марица”; Таня Хаджидимитрова, в. “Тунджанец” - Ямбол; Ваня Авджиева, в. “Труд” - Ямбол; Николай Михайлов, “Тунджа-инфо” - Ямбол; Дияна Бончева, в. „Тунджанец“ - Ямбол; Тодор Памуков, Ямбол Свят; Николай Тотев, в.”Топ новини” - Шумен; Татяна Димитрова, ТВ “Шумен”; Недка Тунева, Радио “Фокус” - Шумен; Красимир Кънев, “Дарик радио“ - Шумен; Мустафа Юмеров, “Шум.бг”- Шумен; Виржиния Андрова, Радио Шумен; Красимира Петкова, Радио Шумен; Диян Божидаров, в.”Сега” - Варна; Мила Едрева, БТА – Варна; Розалина Димитрова, в.”Морски труд” - Варна; Ася Делчева, агенция “Днес + “- Варна; Десислава  Димитрова, в. „Позвънете новини” - Варна; Кръстина Маринова, в. „Стандарт“ - Варна; Пенка Драганова, ТВ Телекабел – Пазарджик; Тодор Гроздев, в. „Знаме“ - Пазарджик; Катя Бузник, информационна агенция „PA-MEDIA“ - Пазарджик; Таня Топалова, „Дарик радио“ - Добрич; Петър Петров, Радио „Добруджа” - Добрич; Петромира Кирчева, btv – Добрич; Юлияна Велчева, „24 часа” - Добрич; Галина Георгиева, Радио Мелодия  - Силистра; Росица Стефанова, Електронен вестник – Силистра; Светлана Петрова, „Дарик радио“ - Силистра; Силвия Иванова, Радио Менес  - Силистра; Маргарита Иванова, БНР – Силистра; Поля Томова, bTV – Плевен; Ирена Николова, в. „Труд”  - Плевен; Ирен Томова, в. „Посоки” - Плевен; Емилия Карабулева, в. „BG Север”  - Плевен; Марияна Маринова, ТВ „Кракра“ - Перник; Славка Милева, ТВ „Кракра“ - Перник; Илияна Иванова, ТВ „Кракра“ - Перник; Светлана Стоименова, в. „24 часа“ - Перник; Красимира Стойнева, в. „Вяра“ - Перник; Анна Георгиева, в. „Стандарт“ - Перник; Станислава Боянова, Общинско радио Перник; Иван Иванов, в. “Стандарт” - Велико Търново; Сашка Александрова, в. “Борба” - Велико Търново; Кремена Сергева, КТВ “Видеосат” - Велико Търново; Здравка Маслянкова, в. “Янтра ДНЕС” - Велико Търново; Пламен Цветков, БТА - Велико Търново; Катя Чорова, БНР - Велико Търново; Светослав Стефанов, в. “Янтра днес” - Велико Търново; Евтим Петков, БНР – Търговище; Нина Николова, КТВ "Енерджи вижън" – Търговище; Боряна Димитрова, в."Търговищки новини"; Сребрена Стоядинова, Ново радио Търговище; Иван Иванов, www.targo.org – Търговище; Янета Димитрова, в. „24 часа“ - Търговище; Лидия Каменова, БНТ – Видин; Владимир Савов, в. „Ние“ - Видин; Ванко Иванов, радио „Витоника“ - Видин; Лилия Димитрова, радио „Видин“; Йорданка Герасимова, радио „Видин“; Анелия Славейкова, радио „Видин“; Валентина Йеремиева, в. Марица“ - Пловдив; Радко Паунов, в. „24 часа“- Пловдив; Боряна Димитрова, в. „Труд“- Пловдив; Парашкева Иванова, в. „Марица“ - Пловдив; Галина Константинова, в. „Марица“ - Пловдив; Жанета Михова, БТА – Габрово; Велина Махлебашиева, БНР –Габрово; Евелина Пенкова, в. „24 часа“ - Габрово; Цветана Павлова, БНТ – Габрово; Петър Симеонов, www.pulss.net – Габрово; Габриела Стефанова, в. „Утро” - Русе; Ира Матева, в. “Утро”- Русе; Ася Пенчева, в. „Утро” - Русе; Наталия Йорданова, телевизия КИС 13 – Русе; Силвия Трифонова, Арена Радио – Русе; Стоян Русев, БТА – Русе; Наташа Димитрова, БНР – Русе; Олга Василева, Нова телевизия – Русе.

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.01.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP