Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 11(71), ноември 2009
ISSN 1313-6496

Новини 
Подбрани от
Ралица Кацарска, ПДИ


Ралица Кацарска

Европейски регистър на вредните емисии. По инициатива на Европейската комисия и Европейската агенция за околна среда бе обновен регистърът, който предоставя ключова информация за състоянието на околната среда в индустриалните райони на страните членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Всяка година 24 000 индустриални обекта, обхващащи 65 икономически дейности в Европа, предоставят данни за Европейския регистър на вредните емисии (EPER). Приветствайки обновяването му, Ставрос Димас, Комисар за околната среда подчертава, че прозрачността е „основно средство за подобряване на околната среда”. Професор Жаклин МакГлейд, изпълнителен директор на Европейската агенция за околна среда, отбелязва, че за да се постигне целта на Орхуската конвенция за обществено участие, хората следва да знаят какво се случва с околната среда и какви са опасностите.
Още по темата на: http://www.eea.europa.eu/

Доклад за достъпа до документи на Европейския съюз. През ноември неправителствената организация AccessInfoEurope публикува доклада „Въпрос до Брюксел: Как гражданите да търсят документи в Европейския съюз?” Той проучва вътрешните правила на 17-те генерални дирекции на Европейската комисия. Според авторите основният проблем при обработването на заявленията е липсата на установен ред за достъп до документи и лошото управление на документите. В Дирекция „Заетост, социални въпроси и равни възможности” няма правила за отговор на заявления за достъп до информация, а Дирекция „Конкуренция” отказва да ги предостави, с обяснението, че това би навредило на процеса на вземане на решения.  
Целият доклад на английски език: http://www.access-info.org/documents/files/Question_to_Brussels.pdf

Ирландия, Германия и Испания изостават с прозрачността на полицията. Това е една от констатациите в доклада „Правото да знам: Европа и полицията”, представен на конференция, организирана от Център за свобода на информация в Дънди, Шотландия, на 26 ноември. Ирландия е единствената страна в Европа, където полицията е изключена от обхвата на Закона за достъп до информация. В Германия не всички полицейски подразделения са задължени субекти по смисъла на закона. Испания е без закон за достъп до информация, затова и обществеността няма право да получава информация от полицията. В Белгия, Швейцария, Дания, Норвегия, Франция и Италия информацията, свързана с престъпления и съдебни разследвания, е извън обхвата на закона за достъп до информация, дори при силен обществен интерес. Проблеми има и в Албания, Армения, България и Черна гора, където достъпът често се отказва, поради широкото прилагане на изключенията или засекретяване на документите. Целият доклад на английски:
http://www.access-info.org/documents/Access_Docs/Using/Civil_Liberties/Europe_and_the_Police.pdf

Консултации за прозрачност в Европейската инвестиционна банка. През ноември 2009 г. Европейската инвестиционна банка приключи втори кръг консултации за политиката й на прозрачност, обществено оповестяване и обжалване. Сред видимите промени е сливането на политиката за прозрачност и политиката за обществено оповестяване, предложено от външните наблюдатели. 

В началото на 2010 година в САЩ ще излезе книгата “Шедьоври на историята: Мирният край на Студената война в Европа 1989”. Тя предоставя разсекретени документи и материали за събитията на 9 ноември 1989 г. Томас Блантън и колегите му от изследователския институт “Архив Национална сигурност” в университета “Джордж Вашингтон” са събрали правителствени документи от САЩ, Западна Европа и бившия СССР. В Америка падането на Стената се помни като триумф на американската дипломация и администрацията на Джордж Буш над съветския лидер Михаил Горбачов. Според Блантън документите разкриват, че двигател на събитията са твърдите реформатори в Източна Европа и разумното решение на Съветския съюз да подкрепи отварянето на дългогодишните сателитни държави.
Още за събитията преди 20 години в Европа на:  http://www.gwu.edu/~nsarchiv/

Съхраняването на трафични данни е противоконституционно според Конституционния съд на Румъния
Конституционният съд в Румъния определи като противоконституционни разпоредбите на Закон 298/2008 относно съхраняването на данни, събирани или притежавани от доставчици на електронни комуникационни услуги и доставчици на публични мрежи, както и изменението на Закон 506/2004 за обработването на лични данни и защита на личния живот в областта на електронните комуникации. Съдебното решение е по дело, заведено от Комисариата за гражданско общество (Civil Society Commissariat). Конституционният съд счита, че предложените разпоредби нарушават международно гарантираните права на лична неприкосновеност и семеен живот, тайна на кореспонденцията и свобода на изразяването. Според съда липсата на правна разпоредба, която да определи данните, необходими за идентифициране на потребителите, създава възможност за злоупотреба при съхраняване, обработване и ползване на данните от доставчиците на обществени мрежи.
Предвижда се идентифициране и на лицето, изпращащо съобщение, и на получателя, което е неоправдано ограничаване на личната неприкосновеност. Друго основание за съдебното решение е неопределеността на израза „заплахи за националната сигурност”. В заключение Конституционният съд на Румъния намира, че Закон 298/2008 е противоконституционен, поради широкото поле на приложимост и продължителния характер на съхраняване на трафични данни за физически и юридически лица като потребители на обществени електронни комуникации.
Пълното решение на английски език.

Арестувани блогъри в Азербайджан. През август т.г. Емин Мили и Аднан Хаджизаде от асоциацията „Свободни умове” – партньорска организация на фондацията за икономически изследвания „Атлас“ в Азербайджан, са арестувани, понеже са говорили и писали в интернет пространството срещу авторитарната власт. Според законодателството на Азербайджан активистите за свобода на информацията и свобода на изразяването могат да получат до 5 години затвор. До момента властите отказват да им осигурят медицински грижи, адвокат и открит съдебен процес.  
Още за Емин и Аднан на: http://www.youtube.com/watch?v=Tt__jJQzCUQ&feature=related

Обмен на информация за дейността на правозащитните органи в Европейския съюз. На 30 ноември 2009 г. Съветът по правосъдие и вътрешни работи прие стратегия за по-ефективен и сигурен обмен на информация за дейността на правозащитните органи в Европейския съюз. Швеция, която председателства Европейския съюз, предложи стратегия за по-професионално, бизнес ориентирано и ефективно управление на информационните технологии, с фокус върху защитата на личните данни. Шведският министър на правосъдието и ротационен председател на Европейския съюз Беатрис Аск подчерта, че „обменът на информация е необходим за борба с трансграничната престъпност”.
Още по темата на: http://www.se2009.eu

 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.12.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP