Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 11(71), ноември 2009
ISSN 1313-6496

Приключение със заявление

Трифон Колев в омагьосания кръг
на бездушието

Светослав Стефанов,
координатор на ПДИ във Велико Търново


Светослав Стефанов

Одисеята на Трифон Колев от Велико Търново е пореден пример за гражданина в омагьосания кръг на бюрократичните процедури и чиновническото бездушие. На 22 октомври 2009 г. Колев подава от името на съпругата си заявление за достъп до информация до Дирекция „Социално подпомагане“ – Велико Търново. Той иска да му бъде предоставен социален доклад, изготвен от служител на Дирекцията и предоставен на фонд “Социално подпомагане” на Министерство на труда и социалната политика (МТСП). Въпросният документ е съпътствал молбата на съпругата на Колев – Антоанета Колева, до фонда за отпускане на еднократна социална помощ, с която да бъдат покрити разходите по извършена онкологична операция и проведено последващо лечение. Молбата е подадена в началото на май 2009 г. В средата на юли от фонд “Социално подпомагане” на МТСП отказват с мотив, че “възможностите за решаване на проблема по друг ред не са изчерпани и не се налага отпускане на еднократна социална помощ”. Според Трифон Колев причината е именно докладът, изпратен от регионалната дирекция. Търновецът e убеден, че невярното му съдържание е довело до отхвърляне на молбата на съпругата му. След разговор със служителя, изготвил доклада, станало ясно, че в него е посочено, че Антоанета Колева е собственик на фирма ЕТ “Никол – Антоанета Колева”. Но въпросната фирма е закрита още в края на 2007 год., в подкрепа на което Трифон Колев представил решение за заличаване от търговското отделение на Великотърновския окръжен съд от 28 декември 2007 год. Служителят от регионалната дирекция “Социално подпомагане” не приел доводите му, като заявил категорично, че направената от него справка показва, че фирмата е действаща. И че има други ангажименти и не може постоянно да се занимава с този случай.

В определения от ЗДОИ 14-дневен срок Трифон Колев не получава отговор на заявлението си. Нещо повече – при подаването му от деловодството на  “Социално подпомагане” – Велико Търново, му заявили, че нямат практика да предоставят такава информация и го препратили да поиска социалния доклад за съпругата си от фонд “Социално подпомагане” на МТСП в София. Колев смята, че великотърновските служители нарушават гражданските му права, лишавайки го от възможността да получи финансова подкрепа, при положение че не може да работи, тъй като трябва да се грижи за съпругата си вкъщи. Според Колев, ако е допусната неточност в доклада, би следвало той да го докаже, за да бъде грешката отстранена.

На 13 ноември Трифон Колев все пак получава отговор с изходящ № 94АА/130: “Информацията, която желаете да получите, представлява социален доклад/становище, изготвен за фонд “Социално подпомагане” – София, от страна на Дирекция “Социално подпомагане” – В. Търново. Същата е насочена към подготовка за приемане на съответния окончателен акт от фонда и респективно е лишена от самостоятелен характер. Поради тази причина Дирекция “Социално подпомагане” – В. Търново, е в правомощието си да ограничи достъпа до нея (чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ).
Изготвеният социален доклад е с несамостоятелен характер, изпратен е до фонд “Социално подпомагане”, чиито органи за управление вземат крайното становище, обективирано в решение по подадената от Ваша страна молба за отпускане на сумата за извършеното лечение.”

Отговорът на заявлението по ЗДОИ е подписан от директора на Дирекция “Социално подпомагане” – В. Търново, Мая Пешева-Владкова. При по-внимателен прочит може да се предположи, че служителят, изготвил съдържанието му, е прегледал ЗДОИ, като че ли само да открие основание за отказ (в случая чл. 13, ал. 2, т. 1). Недоумение буди изразът, че информацията “респективно е лишена от самостоятелен характер”. А ако е нереспективно, дали би имала самостоятелен характер? Не става ясно и защо в мотивите за отказ се казва, че исканата информация “е насочена към подготовка за приемане на съответния окончателен акт от Фонда”, след като оттам вече са се произнесли още в средата на месец юни т.г.

„Занимавал съм се с търговска дейност и знам, че дойде ли клиент, трябва да направиш всичко, за да остане доволен. А когато потърсиш съдействие от някоя администрация или формално ти обръщат внимание, или без да се замислят нарушават гражданските ти права“, не крие огорчението си Трифон Колев. Той се свързал по телефона с фонд “Социално подпомагане” – София, откъдето, без да се мотивират, му казали, че също не могат да му предоставят социалния доклад за съпругата му.

Според юристите на ПДИ в случая е приложим Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД), а не ЗДОИ, тъй като социалният доклад съдържа информация, свързана с Антоанета Колева, която не може да бъде определена като обществена. Аргументът, че докладът е документ с несамостоятелно значение, не следва да бъде изтъкнат, тъй като ЗЗЛД не предвижда подобно ограничение за достъп на лицето до неговите данни. Смисълът на тези доклади е да се проучи кандидатът за социална помощ и да се даде заключение/предложение отговаря ли той на условията. 

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.12.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP