Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 11(71), ноември 2009
ISSN 1313-6496

От координаторската мрежа

Как кметът на Хасково удиви местните медии
Красимира Апостолова,
координатор на ПДИ в Хасково


Красимира Апостолова

Кметът на Хасково Георги Иванов попадна в списъка на прецеденти, при които управник претендира за нарушени права по ЗДОИ. Коментара си градоначалникът направи на пресконференция пред местните медии, а претенциите му бяха заради публикация във в-к „24 часа“, цитираща информация от доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Текстът уличава Георги Иванов в множество нарушения, на базата на данни от Агенцията. Според Иванов е нарушено правото му по ЗДОИ. По силата на същия нормативен акт и „24 часа“ е поискал доклада от Агенцията. Кметът заяви, че подобна информация следва да се предоставя само след съгласието на засегнатото трето лице, какъвто в случая e той. И че никой не е поискал от него съответното разрешение.

Случаят бе определен като уникален и от юристите в ПДИ. „Ситуацията представя опита на местен управник да претендира нарушени права по ЗДОИ. Както е известно, защита срещу нарушени права търсят граждани и НПО, защото са основните „потребители“ и най-често срещат трудности  при упражняване правото си на достъп до информация”, коментираха от ПДИ.

Дори да познава закона, хасковският кмет не е наясно с детайлите му. Съгласно разпоредбите на ЗДОИ, в частност чл. 31 ал. 5, не е необходимо съгласието на третото лице за предоставяне на исканата обществена информация, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена . А в случая е налице  надделяващ обществен интерес от разкриването на подобна информация. Кметът на Хасково е задължен субект по ЗДОИ (чл. 3, ал. 1), информацията от доклада на АДФИ за извършените нарушения е обществена и всеки има право да разбере какви нередности се случват в общината, т.е. интересът на обществото от узнаване на информацията следва да натежи над желанието на Иванов тя да остане в тайна.

В отговор градоначалникът контрира, че в документите от АДФИ, с които разполага, и на чиято база са изводите на журналистите от „24 часа“, никъде не се споменава името му като пряк виновник за цитираните злоупотреби. И обяви, че няма да търси правата си по законен ред, защото казусът бил по-скоро морален. „За морал в тази държава не може да се говори, за журналистически - още по-малко”, смята Георги Иванов.

И друг случай удиви хасковските медии. Областната комисия за защита на потребителите отказа информация на журналист от местен информационен сайт. Запитването е направено по телефона – за броя на проверките, извършени от Комисията на територията на Хасковска област, и дали последните шест месеца са засечени фрапиращи нарушения. От Комисията препращат колегата към по-горната инстанция - директорът на Дирекцията в Пловдив. Отговорът оттам: има забрана за подаване на информация към медиите, дори за общи данни. И ново препращане – този път към PR-а на Комисията в София – Габриела Руменова, единственият оторизиран да подава данни служител. Докато повече от седмица телефоните й мълчат, става ясно, че има разпореждане към регионалните дирекции, като тази в Пловдив, за циклично подаване на бюлетини, но само към агенция “Фокус“ по силата на сключен договор. Журналистите недоумяват за тази забрана и то тъкмо на Комисията за защита на потребителите, откъдето обикновено се вадят случаи в полза на здравето и живота на хората.  

С две думи: налице е право на достъп до информация и регионалната структура не бива да препраща към централата по силата на ЗДОИ. Да не забравяме, че освен контрол за безопасността на стоките и услугите, основен ангажимент на Комисията е да информира гражданите и обществеността за откритите нередности.
Комисията би следвало, на първо място, по собствена инициатива да оповестява информация, свързана с откритите вредни стоки в търговската мрежа. И в качеството си на задължен субект по ЗДОИ да отговаря на отправените запитвания и писмени заявления, с които се търсят конкретни данни за разкрити нарушения на търговци или обобщени данни за работата й. 

Комисията за защита на потребителите разполага с три регионални  дирекции – РД София, РД Русе и РД Пловдив, всяка от които е задължена да предоставя информация в качеството си на териториално звено. В този смисъл отказът на Регионалната дирекция в Пловдив (отговаряща за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора) е в нарушение на ЗДОИ. Освен от Комисията, информация за открити нередности на територията на общината може да се търси и от кмета, който съгласно чл. 166 от Закона за защита на потребителите, е длъжен да създаде в общинската администрация звено за защита на потребителите.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.12.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP