Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 10(70), октомври 2009 г.

Новини
Подбрани от Ралица Кацарска, ПДИ

На 07.10.2009 г. ПДИ внесе становище ( 140 Kb) относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Проектозаконът предвижда изменения в Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и по-специално в Приложение № 1 към чл. 25, представляващо Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като държавна тайна. Внесеният законопроект е възможност да се преразгледа списъкът в Приложение № 1 към чл. 25 от ЗЗКИ, раздел II в посока намаляване на броя и обема на категориите на информация класифицирана като държавна тайна. В сегашния им вид някои от категориите отразяват остаряло разбиране за секретност, което противоречи на принципите на прозрачност, отчетност и широк достъп на гражданите до обществена информация. Становището бе изпратено за информация и до МВР. 

Лобистите да не очакват секретност. На 15 октомври 2009 г. Генералният адвокат на Съда на европейските общности излезе със заключение, че презумпцията за поверителност между институциите на ЕС и техните контакти не може да се използва като аргумент за отказ на заявления за достъп до документи. Това становище той застъпи във връзка със случая на Bavarian Lager Co Ltd от 8 ноември 2007 г., когато първоинстанционният съд на ЕС отмени решението на Европейската комисия, отказала да разкрие имената на лобисти от бирената индустрия и други участници в антитръстова среща през 1996 г. (вж. Новини, брой 11 (47), ноември 2007 г., на бюлетина на ПДИ).
След като съдът се произнесе, случаят Bavarian Lager придобива изключителна важност за бъдещия обществен достъп до документи в Европейския съюз.
Източник: http://www.wobbing.eu/   

Победа за Greenpeace в Румъния. Природозащитната организация Greenpeace спечели дело за достъп до информация в Румъния. С решение от 26 октомври 2009 г. съдът задължава министъра на икономиката да предостави на ищеца Greenpeace списъка с вероятното местоположение на ядрените централи в страната. Ако не изпълни решението, министърът ще бъде глобен. Природозащитната организация отнесе случая в съда, след като поиска и не получи от министерството списъка на 100-те места, на които се прави оценка за изграждане на втора ядрена централа в Румъния, чийто строеж трябва да започне след 2020 година.   

Украйна протестира за липсата на прозрачност при големи енергийни проекти, финансирани от Европейската банка за реконструкция и развитие. Националният екологичен център на Украйна (NECU) критикува Европейската банка за реконструкция и развитие за нарушаване на процедурите за обществени консултации и непредоставяне на пълна информация за големите проекти за пренос на енергия през Украйна. Според Юри Урбански, национален координатор на Bankwatch в Украйна, липсват документи, свързани с оценката на въздействието върху околната среда за реализацията на особено голям проект за изграждане на енергийни мрежи. Националният екологичен център на Украйна е изпратил писмо, с което настоява банката да започне консултативен процес.
Източник: http://www.freedominfo.org/ifti/20091015.htm

Стартира сайтът „Запази личната неприкосновеност” (http://bewaarjeprivacy.be/). Появата на тази на страница е кампания на коалиция от белгийски организации, които протестират срещу транспонирането на Европейската директива 2006/24/ЕО за запазването на трафични данни. В коалицията влизат фламандската и валонска лига за правата на човека, фламандската и валонска асоциация на журналистите и Асоциацията на потребителите на „Телеком“ и интернет. Те призовават правителството на Белгия да предприеме действия за анулиране на директивата на европейско ниво. Според коалицията задължението за съхраняване на данните от интернет трафика няма да разреши проблемите с тероризма и престъпността. Организациите се противопоставят на прилагането на директивата в белгийското законодателство, защото нарушава правото на лична неприкосновеност и поверителността на професионалната информация, достояние на адвокати, лекари и чиновници, както и че разкрива журналистическите източници на информация.
Източник: http://www.statewatch.org/news/2009/oct/belgium-civil-society-against%20data-retention.pdf

Липсата на прозрачност при финансовите помощи работи в полза на корупцията и неефективността. На 20 октомври 2009 г. неправителствената организация AccessInfoEurope публикува доклада„Не е на разположение! Не е достъпен!”. Представянето му съвпада с откриването на международна конференция в Хага под егидата на Международната инициатива за прозрачност на помощите. За пръв път донори и правителства-бенефициенти ще обсъдят ролята на прозрачността за ефективността на отпусканите помощи. Докладът обобщава информация от проучване на AccessInfoEurope на интернет страниците на водещи агенции за подпомагане в Канада, Франция, Норвегия, Испания и Великобритания. Според анализа на AccessInfoEurope най-пълна информация предоставя Министерство на международното развитие на Великобритания, а най-затворена е Норвегия. Проследява се паричният поток на подпомагане в реципиентите Афганистан, Мозамбик, Сиера Леоне, Косово и Перу. В наблюдаваните страни има непрозрачно вземане на решения, липсват достъпна текуща финансова информация и антикорупционни механизми, не може да се проследи изразходването на дадена финансова помощ, налице са противоречия във финансовите отчети. Според доклада липсата на прозрачност пречи на данъкоплатците да оценят ефективността от изразходването на финансовите помощи. Английският текст може да прочетете на адрес: http://www.access-info.org/documents/files/20_10_09_Not_available_Not_accessible.pdf 
Източник: http://www.access-info.org

Фондация за икономически изследвания „Атлас” ще връчи наградите "Темпълтън” за принос в изграждането и поддържането на принципите на демокрацията и пазарната икономика. Мозъчни тръстове от 12 страни са отличени за принос към обществените дебати за свобода на предприемачеството и индивидуалната свобода. Сред над 130 кандидати от 47 страни, призьорите са в категориите свободен пазар и решение на проблемите с бедността; социално предприемачество, етика и ценности; достъп до образование, инициатива в обществените отношения; медийна иновация; специално постижение на университетски център и за особен принос на новосъздадена институция. Наградите ще бъдат връчени на седмия „Форум на свободата” на 9 ноември 2009 г., в хотел Renaissance Mayflower, във Вашингтон. Церемонията ще е част от конференцията за честването на 20-годишнината от падането на Берлинската стена, на която ще присъства изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева. Още за носителите на "Темпълтън” на: http://atlasnetwork.org/prizes-grants/templeton-freedom-awards/2009-templeton-freedom-award-winners/


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.11.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP