Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 10(70), октомври 2009 г.

Приключение със заявление: Акредитация на лечебните заведения в България
Кирил Терзийски, ПДИ

Д-р Георги Тодоров
Д-р Георги Тодоров от Русе

През  август 2009 г. с ПДИ се свърза д-р Георги Тодоров от Русе, който искаше да използва Закона за достъп до обществена информация, за да получи информация от Министерство на здравеопазването (МЗ) за акредитацията на лечебните заведения в България. Гражданинът искаше достъп до заповеди и други документи, издадени от Министъра на здравеопазването по приложението на Наредба № 18 от 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация, както и информация за дейността на Акредитационния съвет (АС) към МЗ за периода 2007 – 2009 г. Интересът на д-р Тодоров бе продиктуван от съмнения за злоупотреби, корупция и конфликт на интереси в процедурата по акредитация.

След консултации с правния екип на ПДИ, в края на същия месец Георги Тодоров подаде заявление за достъп до информация до МЗ. Със заповед на Главния секретар на МЗ от 24 септември 2009 г. значителна част от поисканата информация бе предоставена.

От нея стана ясно, че служители на МЗ са получили между 25 и 50 000 лв. за участие в процедури по акредитация на лечебни заведения в периода 2007 – 2009 г. Механизмът за тези доходи е законосъобразен - според Правилата за разпределение на средствата, постъпили от лечебните заведения за провеждане на акредитационни процедури, утвърдени със заповед на министъра, възнаграждението на председателя на АС на проведена акредитационна процедура е 80 лв., а на член на АС – 60 лв.

Освен проблемът с получените солидни възнаграждения, според д-р Тодоров в процедурата по акредитация е налице и явен конфликт на интереси, тъй като сред експертите, оценяващи лечебните заведения, има и директори на болници, които въпреки това акредитират свои колеги. Отделно, Георги Тодоров счита, че цялата процедура по акредитация досега е представлявала своеобразно изнудване на лечебните заведения, тъй като, от една страна, са задължени да се акредитират, а, от друга, това става само ако си платят.

Разкритията на Георги Тодоров по реда на ЗДОИ намериха отражение в две публикации на в. „Труд“: „Здравни чиновници си докарват хилядарки от комисии“ от 25.10.2009 г. и „Акредитацията на болниците е изнудване“ от 2.11.2009 г. При първата публикация от в. „Труд“ са потърсили за становище и зам.-министъра на здравеопазването д-р Валерий Митрев, според който предстои промяна на начина на акредитация и тя ще отпадне като изискване за договор със Здравната каса, тъй като към момента съществува възможност за корупция и нецелесъобразно разходване на парични средства.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.11.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP