Информационен бюлетин
Брой 7, м. юли 2004

Програма Достъп до Информация представи сборника "Съдебни дела по закона за достъп до обществена информация. Втора част"

На 13 юли 2004 г. ПДИ представи сборника "Съдебни дела по закона за достъп до обществена информация. Втора част" в галерия "Кръг +". На представянето присъстваха съдии, представители на неправителствени организации, журналисти. Книгата "Съдебни дела по закона за достъп до обществена информация. Втора част" е отпечатана на български и английски език. Изданието може да бъде поръчано чрез интернет страницата на ПДИ на адрес: http://www.aip-bg.org/order.php. Ето и първите отзиви за книгата:

Васил Чобанов, журналист, Радио "Нова Европа":
"Това е книга, която ни кара да мислим. Това е книга, която не ни дава готовото решение, а ни показва процеса. Тя ни дава новото! Книгата ни дава пътя от заявлението до решението на 5 членен състав на ВАС. Тя ни показва усилията, направени от екипа на ПДИ, за да бъдат казани нещата простичко, за да бъдат разбрани от всички читатели проблемите за достъпа до обществена информация - нещо, на което нашето общество тепърва ще се учи. Горещо ви препоръчвам книгата, защото освен анализа, който авторите са направили на практиката на ЗДОИ, в нея са публикувани и развития на съдебни дела по закона. Обществото ни и цялата система за достъп до обществена информация - къде добре, къде не до там добре, е извървяло няколко крачки и това наистина си личи от паралелния прочит на първото и второто издание на водените от ПДИ съдебни дела. Там, където в първия сборник се говори съвсем скромно за служебната и държавната тайна, тук - в "Съдебни дела по закона за достъп до обществена информация. Втора част" навсякъде е видимо и активно. Практиката се развива! Това са неща, които се случва около нас и вероятно един ден тези неща ще се изучават като университетска специалност. Спомнете си откъде тръгнахме - нямахме ЗДОИ, след него дойдоха новите закони, които администрацията се научи общо взето да използва и вероятно идват бъдещи закони, които трябва да бъдат осъзнати и осмислени през машината на съда".

Александър Еленков, съдия от ВАС:
"Приятно съм развълнуван след прочита на сборника "Съдебни дела по ЗДОИ. Втора част." В изданието личи голямата крачка, която е сторена. Аз условно разделям книгата на две части - теоретична и практическа. Теоретичната част - отбелязвам с радост - показва ентусиазма на хората, захванали се с отделните становища и застъпвания на различните състави на ВАС по сходни и дори бих казал почти идентични казуси. Аз, искрено ви казвам, изпитах истинско удоволствие, когато я четох. Не само пожелавам, ами и препоръчвам на тези млади хора от ПДИ, следващото издание наистина да бъде така сериозно в теоретичен обхват. Защото този закон вече се нуждае от сериозна теоретична разработка. Достатъчно практическа основа има по ЗДОИ. Необходимо е само желание и това дръзновение, което те имат. Спомням си преди години отидох в офиса на ПДИ на ул. "Славянска". Тогава още нямаше закон и там аз за първи път чух това понятие "достъп до обществена информация". Както казваше един колега - тогава имаше само една гола Конституция. При срещата ми с екипа на ПДИ ми направи впечатление техният ентусиазъм, който, по мое мнение, не ги е напуснал и до днес. От сърце им желая да го запазят и за в бъдеще! Нека следващата книга бъде още по-дебела и всеобхватна, защото правните спорове по тематиката няма да намалеят. От сърце ви желая успех!"

Александър Кашъмов, адвокат, ПДИ:
"Това, което е може би най-важното за тази книга, както и за другите книги, които екипът на ПДИ е създал е, че те много сърдечно отразяват нашата работа. Това не са строго теоретични текстове. Ние не сме си поставяли за цел да коментираме съдебната практика от една чисто теоретична гледна точка като някаква доктринална позиция, още повече, че мисля не ни е работа. Според нас съдебната практика по този закон или по-точно казано по това право - правото на достъп до информация - всъщност е неделима част от живота. Тази книга изразява нашия възглед, нашата вяра. Ние смятаме, че правото на достъп до информация е самият гръбнак на демократичното общество. Съдебната практика в този смисъл представлява една неделима част от всичко това, което е свързано с правото на достъп до информация. В България няма друга институция - освен съда - която да се занимава с контрол върху упражняването на това право и изпълнението на задълженията на органите на власт. На базата на нашия опит мога да кажа, че това, което се случва в България, ако го сравним с други страни от региона, е изключително, защото тук наистина кипи доста енергична дейност, свързана с искането на обществото за повече откритост, с притискане и стесняване на полето на секретността. Самите ние двамата с колегата Кирил Терзийски в хода на изследването преди да напишем текста, се спряхме за момент. Ние си дадохме сметка, че преди това не сме имали възможността, не сме имали този поглед върху цялата тази тематика. Не сме успели да видим колко много се е случило, колко много е направено в нашето общество и колко много помага независимият съдебен контрол за развиването на това право и за упражняването му. Ние смятаме, че има какво още да се направи от страна на всички в тази област."

Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ:
"Считам, че различни ентусиасти на различни места в администрацията мислят как да прилагат ЗДОИ, така че следващата ни книга за съдебните дела да не е толкова голяма или поне съдебните дела за достъпа до информация да бъдат свързани действително със сериозните ограничения на това право. Влиянието на нашите книги - не защото са на ПДИ, а защото отразяват практиката в България по прилагането на закона, според мен, е много голямо. То е такова не само у нас, но и в чужбина. Преди време, когато издадохме първата книга "Съдебни дела по ЗДОИ", в Словения се приемаше техният закон за свобода на информацията. Аз бях много приятно изненадана, когато заместник-министърът на правосъдието на Словения ми написа писмо с молба да изпратим за библиотеката на министерството и на националната библиотека няколко екземпляра от книгата, защото те се подготвят да прилагат техния закон за свобода на информацията. Друг такъв интересен случай - част от нашия екип беше в Сърбия за обсъждане на техния проектозакон за свобода на информация. Един народен представител - участник в срещата, ядосвайки се за това, че според него се водят дискусии по незначителни проблеми, каза: "Абе хайде, българите от кога си прилагат закона. Вижте там - случая с бунгалото!" Бяхме приятно изненадани, понеже, "случаят с бунгалото" в гр. Берковица е едно от съдебните дела, които ние водихме.
Нашият опит е интересен за другите страни, които са в период на приемане на такова законодателство, които са в период на подготовка на прилагането на тези закони, защото им показва какво ги очаква след приемане на това законодателство. И макар българският закон да не е толкова хубав, слава Богу, у нас има голямо търсене на информация. Според доклада на министър Калчев за работата на държавната администрация, за миналата година има над 46 000 заявления за достъп до обществена информация. От тях към 21 000 са в писмен вид. Много или малко е това? Аз не мога да отговоря на този въпрос но мисля, че има определен интерес у хората да използват правата си по този закон."

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 30.07.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP