Информационен бюлетин
Брой 7, м. юли 2004

Петкратно нараснаха питанията по ЗДОИ в община Стара Загора
Христо Христов, координатор на ПДИ, Стара Загора

Над пет пъти са нараснали писмените заявления за достъп до обществената информация, подадени на гише в общинската администрация в Стара Загора, показва проверка на място. За първото полугодие на тази година са постъпили и са обработени 102 искания за достъп до документи, няма нито един отказ. През 2003 г. заявленията са били едва 19, като част от тях са всъщност желания да бъдат получени документи по гражданско състояние, уточняват администраторите. Основно въпросите са на общински съветници от различни групи, които се интересуват както от решенията на старейшините в предходни мандати, така и от актове на администрацията, свързани с разпоредителни сделки с имущество.

Има искания и по доклади на различни проверяващи институции, включително и на Сметната палата. Според общинските служители увеличението на писмените заявления показва само едно: че гражданите вече добре се ориентират в материята на закона за достъп до обществената информация . Няма постановен нито един отказ, пък бил той и частичен, макар в устни разговори отделни заявители да показват недоволство, че не са намерили сред предоставените им документи търсеното. На подобни твърдения отговорът от администрацията е единствено възможен: ако бъде описано по-точно какво конкретно иска да бъде предоставено и ако то съществува в регистрите ни - ще го намерим! В момента е в ход завършването на изключително обемна задача: качването на цифров носител на цялата общинска собственост, където всеки ще може да намери конкретни данни за най-малкия общински имот, както и кога, но кого и при какви условия е отдаден под наем или на концесия. Работата е продължила близо година, тъй като се оказва че архивите са били в почти "насипно състояние". Инициативата е на кмета д-р Евгений Желев и общинските съветници. Информацията ще бъде достъпна и от електронния сайт на община Стара Загора: http://city.starazagora.net/.

Точно обратна е тенденцията в РДВР, където миналата година са постъпили 3 писмени заявления по ЗДОИ, а през тази няма нито едно. От ведомството обаче правят уговорката, че има други искания, които са обработени по реда на вътрешноведомствени указания и наредби и на практика информация все пак е била подадена.

Седем са заявленията по ЗДОИ, постъпили в приемната на областната администрация, няма отказ, потърсилите информация я получават на електронен или хартиен носител. Основно се търсят актове за собственост.

В местната дирекция на ХЕИ са постъпили 3 искания, на две е даден веднага отговор, а един от търсещите информация май е забравил за заявлението си, защото подготвените за него документи относно нагласите сред подрастващите към предаваните по полов път заболявания така и стоят непотърсени от месеци.

Един-единствен отказ има в РИОСВ от началото на годината, оказало се че дирекцията не разполага с поисканата информация.

Че нещата са навлезли в нормалното си русло показва и резултатът от проверката в Окръжния съд, където са категорични, че нито миналата, нито тази година са завеждани, а още по-малко гледани дела за отказ по ЗДОИ.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 30.07.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP