Информационен бюлетин
Брой 7, м. юли 2004

Международен ден на правото да знам - 28 септември

Програма Достъп до Информация започва подготовката за отбелязването на Международен ден на правото да знам - 28 септември. И тази година в България ще има церемония с връчване на награди за принос в областта на свободата на информацията. За тях ще бъдат номинирани граждани, неправителствени организации, журналисти, упражнявали активно правото си да търсят информация, както и институции, изпълняващи добре задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Ще бъдат връчени и негативни награди на институции, които не изпълняват задълженията си по ЗДОИ или нарушават правата на гражданите по закона. В интернет страницата на Международния ден на правото да знам (http://www.r2kd.com) всеки може да предложи своите номинации за награди в отделните категории след попълване на публикуваната форма. Предложения могат да се правят до 12 септември 2004 г. Специално жури ще определи носителите на годишните награди. В него са поканени изтъкнати личности от медии и неправителствени организации, които през годините са спомогнали за утвърждаване на стандартите в областта на свободата на информацията.

Награди ще бъдат връчени в шест категории:
1. Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани.
2. Най-добър журналистически материал, свързан с правото на достъп до информация.
3. НПО, най-активно използвала ЗДОИ.
4. Гражданин, най-активно използвал ЗДОИ.
5. Институция, която не изпълнява задъл-женията си по ЗДОИ и нарушава правата на гражданите.
6. Най-абсурдно решение за отказ да се предостави информация.

Решение 28 септември да бъде честван като Международен ден на правото да знам бе взето на 28 септември 2002 г.. Тогава в София бе учредена Международна мрежа на застъпниците за свобода на информацията. Програма Достъп до Информация е основател и член на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията. Днес в международната организация членуват близо 40 НПО, застъпници за правото на достъп до публична информация.
Честванията през тази година в различни страни включват провеждане на пресконференции, медийни изяви и раздаване на позитивни и негативни награди на специални церемонии.

В България през 2003 г. Денят на правото да знам бе отбелязан за първи път - (http://www.r2kd.com/ceremony_bg.htm).


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 30.07.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP