Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 9(69), септември 2009 г.

Новини
подбрани от Ралица Кацарска, ПДИ

Кръгла маса „Бъдещето на АЕЦ „Белене”, организирана от Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм към Народното събрание. В кръглата маса, проведена на 29.09.2009 г., участваха представители на неправителствени организации и на изпълнителната власт, политици, медии и експерти в областта на ядрената енергетика. 
Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на Програма Достъп до Информация, изтъкна пред участниците, че продължава да е проблем  обществената информираност относно изграждането на ядрената централа, което е въпрос с широк обществен отзвук и от национално значение. 
Презентациите на някои от участниците са публикувани на страницата на Народното събрание.
Още за достъпа до информация и АЕЦ „Белене”

На 30 септември 2009 г. ПДИ получи Сертификат за признание от Програмата на ООН за развитие - България. Сертификатът е за дългогодишно и ползотворно сътрудничество в областта на достъпа до информация и демократичното управление. В периода март 2007 - декември 2008 година ПДИ бе подкрепена от ПРООН за изпълнението на проекта "Увеличаване на отвореността и прозрачността на управлението чрез електронен достъп до информация".

Между 16 и 18 септември 2009 г. се проведе Форум на гражданското общество, организиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust). Форумът се проведе в Братислава, Словакия, и събра повече от 250 представители на неправителствени организации, журналисти, политолози и социолози. В поредица от дискусии участниците се опитаха да определят предизвикателствата, пред които е изправено гражданското общество, новите тенденции, възможностите, които интернет и информационните технологии дават за повишаване на гражданската активност и участие в процесите на вземане на решение и политиката. В дискусията участва и Диана Банчева от ПДИ.
Резултати от дискусиите и снимки от срещата може да видите на страницата на форума: http://www.csf.ceetrust.org/.

Шеста международна среща на информационните комисари. Норвежкият парламентарен омбудсман за граждански права беше домакин на Шестата международна среща на информационните омбудсмани, която се проведе в Осло, Норвегия, от 27 до 30 септември 2009 г. Целите на срещата бяха засилване на сътрудничеството в законодателството за достъп до информация, обмяна на опит и обсъждане на предизвикателствата. Участниците се фокусираха върху три основни теми – открито управление, финансовата криза и свободата на информация и новите информационни технологии – предизвикателства и възможности. Хелън Дарбишър, изпълнителен директор на Access Info Europe, представи своя доклад за събитието (pdf 100Kb) на Международната мрежата на застъпниците за свобода на информацията.

Европейската медицинска агенция (ЕМА) не е достатъчно открита. В отговор на критиките, че не е достатъчно открита, Европейската медицинска агенция предостави за обществено обсъждане бъдещата си политика за прозрачност. Тя беше отворена за коментари до 25 септември 2009 г.
Френското медицинско списание Prescrire критикува политиката за прозрачност на Европейската медицинска агенция. Журналистите от Prescrire са подали 81 заявления до Агенцията. Те са обезпокоени от факта, че ЕМА цензурира важни части от документи с научен интерес, включително информация доколко е безопасно дадено лекарство. В един от получените документи дори датата на научната експертиза е запазена в тайна.
Европейската медицинска агенция трябва да спазва деликатния баланс на интереси между пациенти и фармацевтичната индустрия и макар със закъснение, да започне да прилага Регламент 1049/2001 за достъп до документи на европейските институции.
Източник: http://www.wobsite.be/index.php?page=4&detail=488

Разсекретени документи във Facebook. На 23 септември 2009 г. организацията Архив Национална сигурност откри нова страница във Facebook, на която е показана „Първата десетка” на  разсекретените документи, получени през последните 20 години със заявления за достъп до информация. Сред документите са секретен стратегически доклад на Белия дом от месец януари 2001 г. за борбата с Ал-Кайда; доклад на ЦРУ за използване на котки с имплантирани подслушвателни устройства за шпионаж в руското посолство и записи на разпитите на ФБР на Саддам Хюсеин. Разсекретените документи са качени освен във Facebook и в Twitter. Страницата на Архив Национална сигурност във Facebook.
Източник: Fringe Spitting  - Year 8 – No 123- October 1 - 2009 (електронно списание на холандския експерт Роже Флюгелс)

Забележително решение на Върховния съд на Индия за правото на информация на гражданите. Върховният съд на Индия задължи висши магистрати да публикуват декларации за имуществото си. За разлика от България, където Законът за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, задължава висши държавни служители и магистрати да оповестяват имуществото си, съдиите в Индия нямат такова законово задължение. Въпреки това, при нарастващ обществен натиск, Върховният съд още през 1997 г. решава да задължи членовете на върховни съдилища да предоставят публично тази информация. Гражданин подава заявление за информация относно изпълнението на решението. В подкрепа на отказа за предоставяне на информация се изтъкват няколко основания: неприложимост на Закона за право на информация, служебна тайна, защита на личните данни и личния живот. Върховният съд обаче окончателно се произнесе в полза на търсещия повече прозрачност и отчетност гражданин. Най-важните моменти на решението на български може да прочетете тук. (pdf 61Kb)

НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.10.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP