Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 9(69), септември 2009 г.

Интервю: Чрез страницата всичко се вижда, нищо не остава скрито
инж. Никола Кърнолски, директор на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район - Пловдив


Инж. Никола Кърнолски, директор на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район-Пловдив, с наградата "Златен ключ"

Г-н Кърнолски, две последователни години получавате наградите в категориите за институция, най-добре организирала предоставянето на информация и за най-добра уеб страница. Как планирате да подобрявате достъпа до информация за граждани оттук нататък?

Няма да се задоволим с постигнатото. Оттук нататък се очаква постепенно да развиваме нашата система, да я подобряваме постоянно, защото наистина по този път може да се стигне до един по-оптимизиран вариант, който да бъде общодостъпен. Искам да отбележа, че тук, на церемонията, научихме нещо важно за нас. Има насоки да се направи системата достъпна не само за нормалните хора, а и за хората с ограничени възможности, за незрящи. Ще се поинтересуваме за техническите възможности в едно недалечно бъдеще да я направим и такава.

В тази връзка искам да отбележа, че само през настоящата 2009 г. два пъти увеличавахме обема на мястото, в което поместваме информация. Също така, за деветте месеца на 2009 г. имаме повече посещения на страницата, отколкото за цялата 2008 г. Това показва, че интересът расте.
Смятам, че постоянно има какво да се научи и ако бъдем достатъчно отворени към него, винаги можем да постигнем нещо по-добро, което да бъде добро и за нас, и за тези, които търсят информацията.

Създадохте групата „Правото да знам“ във Facebook - иновативна практика и към използване на новите технологии. Как се администрира тази група и ще продължите ли да я поддържате?

Най-интересното е, че ние започнахме като любители. Има няколко човека в Дирекцията, като водещ е нашият специалист по предоставяне на информация и връзки с обществеността г-жа Лиляна Барганова, която също присъства на церемонията. По линия на самоусъвършенстването постепенно се научихме на различни детайли и стигнахме до идеята за използване на Facebook, като създадохме група „Правото да знам”. Тя в момента има 236 записали се т.нар приятели. Имаме и друга група във Facebook, която използваме за оперативната си работа във връзка с изискването за обществени обсъждания и консултации с обществеността на плановете за управление на водите по речни басейни, така че тази нова технология не ни е чужда. Също така използваме електронната страница за предоставяне на информация, включително по имейл. Целта ни е да умножаваме пътищата, по които информацията да стигне до тези, които я търсят. Смятам, че по този начин може да се върви напред. Далеч не са изчерпани техническите възможности на новите технологии.

Какво ви мотивира да сте толкова открити и да търсите постоянно методи за постигане на още по-голяма откритост?

Мотивира ни това, че искаме да направим думата администрация да не бъде синоним на бюрокрация. Това е може би водещото. Може би сме малко идеалисти – аз и моят екип. Радва ни и ни мотивира това, че може да видим един непосредствен резултат на нашия труд, защото в общата ни работа много често се размиват очертанията на постигнатото. Човек пише разни доклади, в които се опитва да докаже какво е направил. Чрез страницата всичко се вижда, нищо не остава скрито. Смятам, че човек ще бъде много по-мотивиран, ако вижда непосредствените резултати от труда си и че с този труд прави нещо положително, нещо добро за себе си и за другите.

Интервюто взе Диана Банчева, ПДИ


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.10.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP