Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 9(69), септември 2009 г.

Министерство на финансите: Съобразяваме се с желанията на заявителите
По повод връчената награда "Златен ключ" за институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани


Главният секретар на Министерство на финансите, Таня Георгиева, с наградата "Златен ключ"

През годините сме имали повод да мислим за Министерство на финансите (МФ) като за не толкова отворена към гражданите институция, която не предоставя информация по заявление. Няколко пъти министерството е било номинирано за негативна награда за Деня на правото да знам. Имаше редица съдебни дела, заведени срещу откази на Министерство на финансите да предостави информация. Има ли преосмисляне на политиката на министерството във връзка с предоставянето на информация за гражданите и в каква посока?

Фактът на номинация и награждаване на институцията е достатъчно показателен, че МФ налага работещ модел при разглеждане на заявленията, постъпили по ЗДОИ. Стараем се да наложим по-голяма прозрачност при предоставянето на информация. За ваша информация, през 2008 г. има заведена само една жалба срещу отказ за достъп до информация. Стараем се да намалим и издадените решения с частичен достъп, за сметка на тези с пълен достъп.

Как Министерство на финансите е организирало ефективното предоставяне на достъп до информация за граждани?

Министерство на финансите изпълнява стриктно разпоредбите на ЗДОИ. Съобразяваме се с желанията на заявителите, когато е необходимо се стараем да не ги натоварваме с ненужна административна тежест.

Какво е значението на подобна награда, връчвана от гражданското общество, за институция като Министерство на финансите?

Наградата е достатъчно сериозен стимул за нас и вид ангажимент към обществото да продължим да следваме европейските практики в областта на предоставянето на достъп до информация.

Един от случаите, в които Министерство на финансите отказа достъп до информация, бе за договора между българското правителство и британската консултантска фирма "Краун Ейджънтс". Няколко години ПДИ води дело за достъп до договора, който така и не бе предоставен. Какъв е статутът на този договор в момента?

Договорите между министерството на финансите и „Краун Ейнджънтс” от 2004, 2007 и 2009 г. са сключени по изискванията на Наредбата за специални обществени поръчки. Част от предмета на договора представлява служебна и държавна тайна. След 2007 год. договорът и по-голямата част от приложенията са предоставени за публична информация. Съдебни дела срещу Министерството на финансите са водени по повод първия договор, сключен през 2001 год., който съгласно тогава действащото законодателство носи гриф за сигурност „Секретно”. След влизането в сила на ЗЗКИ през 2002 год. и Правилника за прилагането му, този договор е прекласифициран на степен „Поверително”.

Какъв е статутът на новия договор с фирмата „Краун Ейджънтс”?  

Цялата информация за договора, сключен през 2009 год., е публична, с изключение на част от приложенията. Голяма част от действията, извършени от „Краун Ейджънтс”, са публична информация, която може да се намери на интернет сайта www.crownagents.bg.

Един от мотивите журито да реши да връчи наградата на Министерство на финансите е предоставянето на копия от договори след подадени заявления за достъп до информация. Кога ще започне публикуването на важни за обществеността договори на интернет страницата на Министерство на финансите?

За момента не е предвидена такава възможност, но би могло да се помисли в посока разработването й.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.10.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP