Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 9(69), септември 2009 г.

Интервю: ЗДОИ е само един от инструментите на сдружението в стремежа ни към върховенство на закона
Юлиян Чолаков, Председател на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА, носител на награда "Златен ключ" в категорията "НПО, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация"


Юлиян Чолаков, председател на "СОПА" дава примери за ефективността на ЗДОИ за налагане на обществен контрол върху работата на властта при връчването на наградата "Златен ключ"

Г-н Чолаков, какъв беше поводът да започнете да използвате Закона за достъп до обществена информация?

На 5 юли 2001 г., близо до Слънчев бряг, пътни полицаи ми съставиха акт за превишена скорост с 56 км./час над допустимата. Опитен водач съм, с категория „С”, и веднага разбрах, че са ме засекли преди ограничителния знак. И как да не разбера, като специалността ми е радиолокация и работата ми е да произвеждам радари? След доста перипетии, все пак през октомври 2002 г. Районен съд – Несебър, отмени наказателното постановление. Делото беше гледано при закрити врати, тъй като данните за радарите на КАТ се оказаха държавна тайна. През декември 2002 г., отговаряйки в Народното събрание на актуален въпрос, министърът на вътрешните работи призна, че с тези радари не може да се докаже превишена скорост. Тогава вестниците вдигнаха голям шум, но данните за радарите си останаха секретни.

Междувременно научих за съществуването на ЗДОИ и през месец август 2002 г. подадох първото си заявление за достъп до информация за тези „секретни” радари. През януари 2003 г. подадох второ заявление със същите въпроси, тъй като поради неопитност съм пропуснал срока да обжалвам мълчаливия отказ по първото.

Така се стигна и до 2004 г., когато след спечелването във Върховния административен съд на адм. дело 2238 /2003 г., Национална служба “Полиция” към МВР получи от Програма Достъп до Информация наградата "Вързан ключ" за най-абсурдно и смешно решение за отказ по заявление за достъп до информация, тъй като се оказа, че техническите характеристики на „секретните” радари на КАТ са публикувани от производителите им в Интернет.

Как бе създадено „СОПА”? Какви хора са в екипа ви?

На 1 юли 2003 г., в качеството на гражданин на Република България, поисках да подам в Народното събрание предложение до Временната комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията, но се оказа, че нямам такова право. Независимо от недвусмисления текст на чл. 45 от Конституцията, тази комисия си беше приела свои правила, според които предложения могат да постъпват от депутати, държавни институции, академични среди, неправителствени и съсловни организации, но не и от граждани. Това беше първото сериозно препятствие, което срещнах като гражданин, а по-късно приятели и съмишленици ме насърчиха с идеята за създаване на такова сдружение. Учредителите и нашите съмишленици сме хора с различни професии и занимания - адвокати, разследващи журналисти, лекари, физици, компютърни и други инженери, военни, архитекти, икономисти, кинорежисьори, певци, поети, композитори, специалисти по източни бойни изкуства и т.н.

Какво Ви мотивира да използвате така активно закона в работата си, включително воденето на съдебни дела?

Предметът на дейност на сдружението ни е широкоспектърен. ЗДОИ е само един от инструментите на сдружението в стремежа ни към върховенство на закона, към създаване на гражданско общество в България, към един по-добре уреден свят.

Как използването на ЗДОИ помага да постигате целите си?

Тук с удоволствие ще разкрия един малък секрет – добрият стратег от всяка загуба прави победа. От мълчанието, подминаването и абсурдните откази на органите по някои от въпросите в заявленията ни, ние се ориентираме къде ги боли най-много, за да атакуваме нередностите точно в целта чрез съответния административен акт.

Например когато поискахме документите за продажбата на 122 дка от крайбрежната ивица и Морската градина на Варна, най-недостъпен се оказа изготвеният през 2007 г. инвестиционен план с навярно отдавна просрочен тригодишен график, въз основа на който е издаден сертификат за първи клас инвестиция, необходим за продажбата без търг на въпросните 122 дка земя, която според Конституцията би следвало да е изключителна държавна собственост.

До какви институции подавате заявления? За каква информация се налага да подавате заявления за достъп?

До всякакви и за всичко. Освен да получим интересуващата ни информация, чрез заявленията се стараем да помогнем на съответните ръководители и служители, като им подскажем какви знания, умения и навици са им необходими, за да спазват закона и да се съобразяват с правата и интересите на гражданите.

Кой случай, в който „СОПА” търси достъп до информация, бихте определили като най-значим?

Не бих искал да правя такава класификация, всичко е важно. За съжаление, често институциите възприемат нашата активна дейност като враждебна и заемат отбранителна, т.е. обструктивна позиция. Пак ще спомена продажбата на 122 дка от крайбрежната ивица и Морската градина на Варна, защото тя добре илюстрира какво става в държавата. След няколко наши заявления за документи по сделката, областният управител на Варна се оплака, че с тези си действия сме осъществявали психически тормоз върху служителите на областната администрация, като сме ги заплашвали с глоби и съд. Това водело до стрес и се отразявало върху работата на служителите. Това е приятен комплимент и доказателство за ползата от нашата дейност. Усещам радостни тръпки, когато успеем да помогнем на служителите в някоя администрация да заработят по-старателно, по-качествено и в срок.

Какви са основно проблемите, свързани с достъпа до информация, които срещате на местно и национално ниво?

Липса на опит, неосведоменост, необяснима надменност и презрение на чиновниците в държавните, общинските и съдебните администрации към статута на гражданите като техен работодател. Всъщност информираните за правата си граждани не сме чак толкова беззащитни пред самозабравилия се бюрократ. Само на мен вече няколко пъти ми казват: „Ама вие гражданите много почнахте да злоупотребявате с правата си!” Не е хубаво да се делим на вие и ние, всички сме граждани.

Основните проблеми с достъпа до информация са систематизирани в доклада на тема “Порочни практики на общинските администрации“, изготвен от члена на Управителния съвет на СОПА адв. Марин Маринов от Адвокатска колегия – Варна, и изнесен на 20.05.2009 г. в Слънчев бряг на семинар с представители на общински администрации от Великотърновска област. Докладът е качен на сайта ни на адрес http://sopa.bg/request.php?280.

Върху какви проекти работите в момента и какви са плановете на организацията за близкото бъдеще?

Кое да кажа по-напред: запазването на природните паркове „Рила“ и „Витоша“,  Морската и Ботаническата градина на Варна; общият устройствен план на града ни;. наказанието на чиновниците за нарушения по чл. 307 от Административнопроцесуалния кодекс, след закриването на Министерство на държавната администрация и административната реформа; високите цени на банковите преводи на държавните такси и т.н.

Специално ще спомена погазването на Закона за държавните такси в частта за заплащането им в брой и с държавни таксови марки, както и държавно-таксовия рекет на Висшия съдебен съвет, особено в рамките на административното съдопроизводство. Административните съдии масово задължават страните да заплащат недължими или повторни държавни такси, такси с произволно увеличен размер или пък n-кратни такси според броя на жалбоподателите. Искат за частните жалби държавна такса, при положение че такава не се дължи. Необяснимо е и поведението на някои съдии във Върховния административен съд, които сякаш нарочно мултиплицират порочни практики за размотаване и саботиране на производството. Например председателят на пето отделение Андрей Икономов, по-известен като Заличителят на паркове и резервати, само на 28 септември т.г. успя да върне две наши жалби за неплатени такси, при положение че таксите са платени, а на съда надлежно и в срок са представени копия от разписките за банковите преводи. Добре е, че Константин Пенчев предлага революционна замяна на мълчаливия отказ с мълчаливо съгласие, но ако наистина ще гради нов имидж, нека инициира проверка дали Андрей Икономов притежава необходимите качества за магистрат.

Разбира се, основен проект е представеното в началната страница на сайта ни предложение за ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА, ПРЕСТЪПНОСТТА И БЕДНОСТТА, но мнението за този проект на президента, депутатите, Министерски съвет и всички партии, без „Зелените“, засега е същото, каквото е на премиера Бойко Борисов за сделката със 122 дка земя от крайбрежието и Морската градина на Варна.

Интервюто взе Диана Банчева, ПДИ


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.10.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP