Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 8(68), август 2009 г.

Новини
подбрани от Ралица Кацарска, ПДИ

Предстои Фондация Програма Достъп до Информация да издаде четвъртото преработено издание на наръчника „Как да получим достъп до информация”. Текстът на наръчника е актуализиран в съответствие с промените в Закона за достъп до обществена информация, приети в края 2008 г. Екипът ни се надява това издание да е полезнo на тези, които за първи път ще потърсят обществена информация и на тези, които вече са станали професионални заявители. Преиздаването на наръчника се осъществява с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust). Електронният вариант на изданието е достъпен на адрес: http://www.aip-bg.org/pdf/handbook2009.pdf.  

Фани Давидова, юрист в ПДИ, представи опита на Програма Достъп до Информация на международна конференция на тема „Достъп до информация – опитът на другите държави“. Конференцията бе организирана от Асоциацията на виетнамските юристи и Норвежкия център за човешки права и се проведе на 19-20 август 2009 г. в Нха Транг, Виетнам. Целта на форума бе да се представи опита при изготвянето на закон за достъпа до информация и участието на неправителствените организации в неговото популяризиране. 

Конвенцията на ООН срещу корупцията да включва ефективен механизъм за контрол на изпълнението на поетите ангажименти по нея. За това настоява Коалиция от 239 организации на гражданското общество от 73 държави. За резултатно прилагане на Конвенцията, Коалицията призовава за създаването на секретариат, участието на независими експерти в мониторинга, координация на регионалните механизми за мониторинг, посещения в отделните страни и публикуване на доклади с препоръки за всяка страна. С тези предложения Коалицията се обърна към участниците в последната предварителна среща на Междуправителствената работна група на държавите-членки на ООН, която се проведе във Виена от 25 август до 2 септември 2009 г. Целта на призива е да се изготви проекто-предложение за ефективен контролен механизъм, който да бъде приет на заключителната среща на Междуправителствената работна група на държавите-членки в Доха през ноември 2009 г. До ноември всеки може да подкрепи инициативата на адрес: http://www.uncaccoalition.org/. Сред организациите, подкрепили призива, е и Фондация Програма Достъп до Информация.

Заплаха за свободата и личната неприкосновеност във Франция. От организацията Репортери без граници са разтревожени от проектозакон, който би позволил френската полиция да използва шпиониращ софтуер (спайуеър), за да получи информация от частни компютри и интернет кафета като част от борбата с организираната престъпност. Тревогата се споделя и от Националната комисия за информационни технологии и свобода (CNIL), която анализира проектозакона по молба на правителството. От Репортери без граници се опасяват, че използване на спайуеър от полицията може да застраши поверителността на журналистическите източници. Според Репортери без граници обстоятелствата, при които ще се използва спайуеър, трябва да бъдат ясно определени и правителството да направи съответните промени. Проектозаконът ще добави 10 члена към Наказателния кодекс и ще даде възможност полицията, чрез отдалечен спайуеър,да получава компютърни данни, без знанието и съгласието на засегнатото лице.Комисията е обезпокоена от възможността за събиране на данни от юридически фирми, лекари, съдебни служители и вестници и апелира за сериозни гаранции с цел предотвратяване на злоупотреби.
Източник:  http://www.ifex.org/france/2009/07/29/spyware_law_threatens_foe/

Съдиите от Върховния съд в Индия се съгласиха да разкрият имуществото си. При увеличаващ се обществен натиск, съдиите от Върховния съд в Ню Делхи решиха да оповестят имуществото си. Решението, взето под формата на резолюция, ще влезе в сила едва след като протоколите бъдат подписани от всички съдии във Върховния съд. Решението е резултат от месеци обществен дебат относно публичността на информация, свързана с висши съдебни служители.  

Правителството на САЩ отказва да предостави ключови документи за изтезания по делото, водено от Американския съюз за граждански свободи (ACLU). Американското правителство заяви, че ще продължи да отказва голяма част от документите, свързани с отношението към задържаните в политически затвори в други държави. По дело на Американския съюз за граждански свободи съдия Алвин Хелерщайн от районния съд на Южен Ню Йорк постанови Министерство на правосъдието да спази срока 31 август и да предостави документите или да обоснове отказа си. ЦРУ от своя страна заяви, че няма да публикува документите, защото разкриването на подробности около специалната програма за водене на разпити би навредило на националната сигурност. Джамал Джафер, директор на проекта за национална сигурност към Американския съюз за граждански свободи, смята, че „аргументите на ЦРУ са изцяло несъвместими с намерението на администрацията на Обама да сложи край на изтезанията и да възстанови прозрачността на управлението. От една страна, президентът Обама публично призна, че мъченията подкопават върховенството на закона и позицията на САЩ на световната политическа сцена, но, от друга страна, ЦРУ продължава да спори в съда, че не може да разкрие информация за техниките на изтезания, защото това би изложило на опасност програмата за разпити на ЦРУ” .
Наскоро Министерство на правосъдието предостави редица важни документи, свързани с политиката на ЦРУ за разпити посредством изтезаване. „Администрацията на Обама трябва да изпълни поетия ангажимент за прозрачност и да предостави всички важни документи, които биха осветили началото и обхвата на програмата за изтезания на предното правителство. Американските граждани имат право да знаят цялата истина за изтезанията, правени от тяхно име”, подчерта Алекс Абдо, адвокат в Американския съюз за граждански свободи.
Източник: http://www.aclu.org/
http://freedominfo.org/news/20090825.htm

Закон за свобода на информацията в Йемен. Законът за правото на достъп до информация има за цел да гарантира на гражданите в Йемен навременен достъп до информация, да направи управлението прозрачно и да разшири възможностите за обществено участие в управлението. Съгласно закона ще бъде създадена Комисия по информацията и във всяко министерство, военна институция, съд и прокуратура трябва да се създаде служба за информация със специално назначен служител. Търсещите информация трябва да представят писмено заявление, което да е достатъчно подробно, за да може служителят да предостави информацията. Законът предвижда глоба от 150,000 до 500,000 йеменски риала или затвор до 2 години за служител, който в нарушение на закона не предоставя искана информация или предоставя подвеждаща информация. Председателят на синдиката на журналистите в Йемен приветства закона като полезен за журналистите. От друга страна, председателят на Организацията за интелектуални права и собственост смята, че няма да има особена полза от закона, като се има предвид натиска на управляващите върху вестниците и другите медии.
Източник: FRINGE SPITTING - year 7 - no.119 – August 1 – 2009 - page 2

Русия ще разсекретява документи. Външното разузнаване на Русия е разсекретило документи, разкриващи тайните за полската политика през 1935-1945 г., включително преговорите, водени от висшестоящи служители в Министерство на външните работи, Министерство на отбраната и тайните служби на Полша. Документите са представени като част от колекцията с архивни материали от руското външно разузнаване на 31 август в пресцентъра на Руската агенция за международна информация „РИА Новости“. Архивът включва аналитичен преглед на външната и вътрешна политика на Полша, политически писма и записи на разговори на посланици, доклади на военни аташета, част от съдържанието на телеграми между дипломатическите мисии. Според  Сергей Иванов, ръководител на отдела „Връзки с обществеността”, предоставянето на тези документи ще отговори на важни въпроси, свързани с нахлуването на германските войски в Полша, и ще представлява интерес за историци и общественици.     
Източник: FRINGE SPITTING-year7-no. 121- September 1-2009

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.09.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP