Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 8(68), август 2009 г.

От координаторската мрежа: Достъпът до информация в Община Ямбол – само чрез централните публични регистри
Дияна Бончева, координатор на ПДИ в Ямбол

„Ямбол е пред явен фалит, заради колосални и неправомерни обществени поръчки, възложени от кмета, зад гърба на общинския съвет:
До момента общината дължи:
1,1 млн. лв. без ДДС на програма ФАР – заради нарушение в тръжните процедури по реализиран проект;
4,3 млн. лв. на „Диана-комерс 1” – заради възложено строителство на магистрален водопровод, без осигурени средства.
Общината е ангажирана и с договори за над 25 млн. лв. по обществени поръчки, спечелени от свързани с кмета Георги Славов фирми. 
Само за сравнение -  целият годишен бюджет
на Ямбол за 2009 г., от собствени приходи, е в размер на едва 9 млн. лв.”

Тази скандална информация разпространиха преди дни в открито писмо до правителството, прокуратурата и медиите 7 общински съветници от Ямбол. Месеци преди това в общинския съвет няколко пъти бе повдигана темата за съмнителни договори с фирми по обществени поръчки; за категоричния отказ на кмета да предостави информация по проведени търгове и извършени проверки от финансови органи.

„Информацията в общината е публична”, отговаряше Славов. Но реално и съветници, и журналисти не можеха да получат достъп до документацията.

Как се стигна до разкритията?

На пресконференция в началото на декември 2009 г. собственикът на „Диана-комерс 1” ЕООД Кольо Колев заяви, че ще блокира сметките на Община Ямбол, ако не му бъде разплатен в срок договорът за изграждане на магистрален водопровод за 5 квартала и част от централната част на Ямбол. Тогава стана ясно, че договорираната сума е за 4,3 млн. лв. без ДДС. Пред журналистите кметът Славов заяви, че строителната документация за обекта, който бе започнат още през лятото, е изрядна и всеки има свободен достъп до нея. Реално се оказа, че, ако не познаваш Закона за достъп до обществена информация, трудно би могъл да получиш какъвто и да е документ. Дори и на мен, работещата със ЗДОИ, ми трябваха цели 3 „работни дни” висене пред кабинета на главния архитект на Община Ямбол и лично позволение от кмета Георги Славов, за да получа строителното разрешение за магистралния водопровод.

Стана ясно, че общината си има основание да скатава документа. Строителното разрешение е с дата 3 декември 2008 г. – около датата на пресконференцията и при приключването на обекта.

След мен и съветници от Ямбол се опитаха да се поразровят в документацията за магистралния водопровод. Формираха дори комисия с решение на общинския съвет. Основният проблем беше, че обектът не е планиран в строителната програма на общината, няма осигурено финансиране за него, а кметът Георги Славов настоява да му дадат разрешение за общински заем. Близо 5 месеца обаче общинските съветници не успяваха да получат достъп до пълната документация по обществената поръчка за строителството на магистралния водопровод.
Последният скандал около незаконосъобразни търгове в Ямбол гръмна малко след парламентарните избори. Всъщност за него вероятно никой нямаше да разбере, ако Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховният административен съд (ВАС) не осигуряваха пълна прозрачност чрез публикуването на издадените от тях актове в Интернет. Покрай ровенето по друга обществена поръчка, случайно попаднах на решение на КЗК, с което се обявява за незаконосъобразно решение на кмета Георги Славов за избор на изпълнител по проект на общината за ремонт на 8 улици в ромския квартал. За него по схемата на Програма ФАР за предоставяне на финансова помощ “Подобряване на състоянието и интеграцията на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите” са одобрени 1,1 млн. лв. На 6 юли 2009 г. ВАС потвърждава решението на КЗК. Първоначално избраната фирма обаче е завършила ремонта на улиците и съответно трябва да й се плати. Логично е да се зададе въпросът Ямбол трябва ли да върне парите на програма ФАР? С какво ще бъде платено на фирмата, изпълнила проекта? Ще има ли санкции за общината?

От дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне” към Министерството на финансите ме препратиха към пресцентъра на същото министерство, макар че е обявен открит телефон за въпроси и сигнали. От пресцентъра ме посъветваха да опиша подробно случая и да задам въпросите си конкретно, за да ми отговорят. Питането си изпратих на 21 юли в 13:16 часа. Едва на 20 август в 18:22 часа получих опит за отговор.

Обръщам внимание специално на този случай, защото досега пиарите в министерствата бяха особено отзивчиви към провинциалните медии и искрено се надявам новите им началници да не променят наложената практика. Заявления за достъп до обществена информация в Министерския съвет се приемаха и на електронната поща на пресцентровете. Работещите там дори ни информираха за входящия номер в деловодствата на съответните институции и следяха стриктно за предоставянето на отговора в 14-дневния срок. При Министерството на финансите имаше закъснение, но го отдавам на периода на отпуските, а и на факта, че вероятно досега в дирекцията не са се сблъсквали с подобен случай. Там също нямаха информация за решенията на КЗК и ВАС.

В отговора от Министерство на финансите се посочва, че „стойността на договора за безвъзмездна помощ по проект „Подобряване качеството на живот в квартал със смесено население, чрез доизграждане и рехабилитация на техническата инфраструктура” по Програма ФАР възлиза на 554,103.61 евро (1,083,732.46 лв.). На 11.05.2009 г. е извършено авансово плащане в размер на 220,581.35 евро (165,436.01 евро европейски средства и 55,145.34 евро национално съфинансиране). Авансовото плащане е извършено съгласно условията на договора”. Останалата информация в отговора е вече известната ми, че Комисията за защита на конкуренцията е отказала да наложи временна мярка за спиране на договора до разглеждането на случая. За решението на КЗК и ВАС за обявяването на търга за незаконосъобразен, дума не се повдига.

Любопитен за мен, а и за ямболската общественост, е фактът, че фирмата, спечелила незаконосъобразно проведения търг по проекта, финансиран от ФАР, спечели и друга обществена поръчка – за поддържане на уличната мрежа в града на стойност 12 млн. лв. Търгът за нея бе проведен на 30 декември 2008 г. Зад Консорциум “СК Път Строй Инвест - Технопътстрой” стоят хора, свързани с бившия шеф на агенция „Републиканска пътна инфраструктура” Веселин Георгиев. Двете фирми, обединени чрез консорциума, са изпълнители и на други обществени поръчки в Ямбол. Едва когато се разрових в публичния регистър за обществени поръчки, ми стана ясно защо кметът Георги Славов на 5 брифинга отклоняваше въпроса ми за името на фирмата, спечелила търга от последния работен ден на миналата година.

Пак чрез публичния регистър за обществени поръчки и Агенцията по вписвания, а не чрез деловодството на общината, седемте общински съветника получиха достъп до информация за проведените търгове в общината през последните две години и половина, за подписаните договори и за реалните собственици на фирмите. В отговор на техния втори сигнал до прокуратурата, кметът Георги Славов иронизира председателя на общинския съвет, че има достатъчно време да се рови в Интернет и да чете обявите на Община Ямбол. Добре, че ги има публичните регистри в Интернет! Защото Община Ямбол – пак чрез скандална обществена поръчка, плаща 119,808 лв. на фирмата на новоназначената областна управителка Таня Димитрова за издаването на общински информационен бюлетин. Но информацията за търговете не се публикува и там.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.09.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP