Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 8(68), август 2009 г.

Седми Международен ден на правото да знам - 28 септември


След месеца на летните почивки много хора с досада се обръщат към настоящия работен септември. За застъпиците за свобода на информацията в целия свят обаче, септември е не просто първият работен месец след ваканцията. Това е месец, наситен с особения заряд на подготовката на отбелязването на Международния ден на правото да знам – 28 септември.

Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията

На 28 септември 2002 г. в последния ден от международната работна среща "Прилагане на законодателството за достъп до информация. Съдебни практики", проведена в София, бе учредена Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията (Freedom of Information Advocates Network), на която Програма Достъп до Информация (ПДИ) е съосновател и член. Тогава бе взето и решението за отбелязването на Международния ден на правото да знам.
Неправителствени организации, комисари по информацията и застъпници за свободата на информацията от целия свят отбелязват по различен начин 28 септември, превърнал се в истински празник на застъпниците за прозрачно, отчетно и отворено управление.

Членовете на мрежата организират разнообразни мероприятия с кампаниен характер. С този ден застъпниците целят да се популяризира правото на свобода на информацията и да се поощрят усилията на граждани, журналисти, неправителствени организации в търсенето на обществена информация, както и институции, които най-добре са организирали предоставянето й. През годините бяха организирани конференции, обучения, символични състезания и конкурси, церемонии по връчване на награди, рок и поп концерти, театрални постановки, прожекция на филми, организирано подаване на заявления за достъп до информация от граждани, стартиране на нови уеб страници, насочени към популяризирането на правото да знам, както и специализирани публикации и много други.

Как отбелязваме 28 септември в България?

Международен ден на правото да знам 2008 г.
Част от гостите на церемонията по връчване на награди в БТА за Деня на правото да знам 2008 г.

От 2003 г. насам ПДИ отбелязва Международния ден на правото да знам с церемония по връчване на награди за принос в областта на свободата на информация. Наградите връчваме в седем категории – пет положителни и две отрицателни. Набирането на номинации за тях става през цялата година, но през септември този процес е особено активен. Това става посредством специалната уеб страница, която поддържаме за Деня на правото да знам или на нашия имейл.

Набирането на номинации е съпроводено с кампания за популяризиране на правото да знам – разпространяваме плакати, листовки, брошури и наръчници в цялата страна с помощта на нашите координатори, които посредством местните медии и организацията на обществени събития по места разясняват и поощряват активното упражняване на правото на достъп до информация. Много идеи за това как да бъде отбелязан този ден има на страница на Деня на правото да знам.

За да илюстрираме по-добре идеята за Деня на правото да знам пред по-голяма аудитория, създадохме документалния филм "Ден на правото да знам ". Филмът е дело на авторски екип на Център за радио и телевизионни обучения – ПРОМЕДИА и проследява развитието на идеята за Деня на правото да знам и последните няколко церемонии в България. Може да го гледате онлайн, както и   "Медиите и достъпа до информация. Пет истории на разследващи журналисти"  - филм, който разказва как журналистите ползват правото на достъп до информация за своите разследвания.

Сред номинираните за награди 2009 г. в отделните категории до момента са:

Гражданин, най-активно упражнявал правата си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ): Димо Карабашев, Даниела Божинова, Георги Шукамов и арх. Калина Павлова, Малина Петрова, Янко Янков, Пламен Димитров, Николай Цветков.

Журналистически материал, свързан с правото на достъп до информация: журналистите: Здравка Маслянкова, Десислава Кръстева, Илия Вълков, Константин Караджов, Богдана Лазарова и Павлина Трифонова.

НПО, най-активно упражнявало правата си по ЗДОИ: Сдружение ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма, България”, Асоциация на парковете в България, Гражданско сдружение Художествената академия в духа на първостроителите, Център за околната среда и устойчиво развитие, гр. Варна, Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА.

Институция, най-добре организирала предоставянето на достъп до информация: Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – Ловеч; Министерство на финансите, Областна управа в Сливен, новият Министерски съвет, Общинска администрация – Столична община, Изпълнителна агенция по почвените ресурси; Общинска администрация – Плевен; Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен.

Най-добра страница на институция от гледна точка достъпа до информация: Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район - Пловдив.


Наталия Григорова, стажант в ПДИ, взима интервю от наградения с грамоте гражданин Николай Цветков след церемонията 2008 г.

„Възможността да се запозная с номинираните и техния принос в областта на достъпа до информация породи в мен надежда, че термини като гражданско общество и прозрачност няма да останат само в научните разработки, а ще бъдат приложени на практика и ще станат реалност в нашето общество”, сподели впечатленията си Наталия Григорова от магистърска програма Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността, Нов български университет, която бе стажант в ПДИ през миналия септември.

Както със съжаление отбелязваме всяка година, не липсват и номинации за антинагради. За антинаградата за институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правото на достъп до информация на гражданите, досега са номинирани Министерството на регионалното развитие и благоустройство и Столична община.

Ако имате фаворити в някоя категория, моля, изпратете ни вашите номинации до 14 септември чрез страницата на Деня на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/nominations_bg.php. На същия адрес ще намерите и критериите за оценка в различните категории. Както всяка година, специално жури ще избере победителите в отделните категории.

За церемонията и наградите

Церемонията по връчване на наградите по повод Деня на правото да знам се превърна в обществено събитие, което събира хора от всички групи, участници в процеса на търсене и предоставяне на информация — представители на неправителствени организации, служители от държавната администрация, журналисти, съдии, юристи, партньори, приятели и колеги на ПДИ. За много от тях наградите „Златен ключ” са поощрение за активността в областта на достъпа до информация и стимул за по-нататъшни дейности в това направление. „Няма да забравя деня на отбелязването на Международния ден на правото да знам в Пресклуба на БТА, където дойдоха толкова много хора, въпреки неделния ден. Според мен това е доказателство, че ПДИ успешно изгражда своето име в публичното пространство, чрез дейностите, които извършва”, коментира Албена Панайотова от магистърска програма Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността, Нов български университет, която също бе стажант в ПДИ през миналия септември.


Изп. директор на ИПИ, Светла Костадинова, и Председателят на УС на ИПИ, Красен Станчев с наградата в категорията за най-активно НПО за 2008 г.

„Разглеждаме наградата като оценка на усилията ни за повече прозрачност, но и като насърчение да бъдем още по-активни,” подчерта Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика, носител на „Златен ключ” за НПО през 2008 г.

За институциите наградата се превърна в стремеж и съответно в стимул за развитие на добрите практики. „Оттук нататък ще бъдем все така отворени и ще можем да покрием и съвременните критерии за работа с информация”, заяви инж. Никола Кърнолски, директор на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район – Пловдив, при получаването на приза за институция на церемонията през 2008 г.

Седмата церемония по връчване на награди в Деня на правото да знам ще се проведе на 28 септември 2009 г., от 10.00 часа, в Националния пресклуб на БТА (бул. „Цариградско шосе“ 49). Церемонията се провежда с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust). Съдействие оказват Сиела софт енд паблишинг АД и Дамяница АД.

Очакваме ви!

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.09.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP