Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 6(66), юни 2009 г.


Опитът на Програма Достъп до Информация
беше представен


Участници в делегацията от Централна Азия, в офиса на ПДИ, 3 юли 2009 г.

На 3 юли 2009 г. изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева представи основните направления в дейността на ПДИ; законодателство и практики, свързани с достъпа до информация в България; резултатите от проучванията на ПДИ в упражняването на това право пред участниците в делегация от представители на държавната администрация и неправителствения сектор на страни от Централна Азия (Казахстан, Таджикистан, Киргизстан и Узбекистан). Александър Кашъмов, ръководител на правния екип, представи съдебната практика и по-значимите случаи. Оживена дискусия предизвикаха въпросите, свързани с правния режим, основните средства за предоставяне на публична информация, предоставянето на информация, съхранявана в държавните институции, отговорността при нарушаване на основното човешко право на информация. Делегацията е в България в рамките на обучително пътуване, организирано от Центъра за развитие на медиите.  

Изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева и ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов участваха в годишната среща на сътрудниците на Statewatch, която се състоя на 26-27 юни 2009 г., в Лондон. Statewatch e нестопанска, доброволческа организация, основана през 1991 г. с цел насърчаване на разследващата журналистика и критични европейски разследвания в областта на административните, правосъдните и вътрешните системи в държавите, гражданските свободи, отчетността и откритостта. Европейската мрежа от сътрудници на организацията се състои от представители на 15 страни. Сред обсъжданите на годишната среща теми бяха защитата на личните данни в сферата на вътрешния ред и правосъдието между страните-членки на Европейския съюз и регулациите, свързани с достъпа до документите на европейските институции. Беше представен докладът „Да въоръжиш Големия брат 2”, в който се прави анализ на програмите за проучвания в областта на сигурността на ЕС, бяха обсъдени също така и предложените промени в Регламент 1049 относно достъпа до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията.

Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов представи опита на ПДИ в международен симпозиум „Достъп до екологична информация – свобода на информацията в полза на защита на околната среда”. Форумът бе организиран от Бранденбургския комисар по защита на личните данни и достъпа до информация и се проведе на 18-19 юни 2009 г., в Потсдам, Германия. Целта на симпозиума бе да се анализират принципите за достъп до екологична информация, заложени в европейското право, и практиките по прилагането на националните закони в някои държави. На Конференцията бяха обсъдени задълженията за публикуване на екологична информация и системи за екологична информация като средство за тяхното изпълнение. Експерти от Германия, представители на Европейската комисия и на страните-членки дискутираха ролята на прозрачността в областта на защитата на околната среда. Акцент бе поставен върху упражняването на правото на екологична информация от неправителствени организации, значимостта на съдебните решения, както и на съществуващите правни и институционални модели за прилагане на различни нива.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 07.07.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP