Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 6(66), юни 2009 г.

Коментар на юриста: Могат ли СИК да отстраняват журналисти от изборните помещения по време на изборния ден?
Фани Давидова, ПДИ

Координаторът на ПДИ за Монтана, Любомир Йорданов, потърси правен коментар във връзка със следния случай: Могат ли журналисти да присъстват през цялото време на изборния ден в секционните избирателни комисии. Този въпрос задавам, във връзка с издадено решение на една от Секционните избирателни комисии (СИК) в област Монтана, по време на гласуването за Европарламент. Тогава комисията реши да не допуска журналисти до изборните помещения. Достъпът на репортери и камери до помещението на СИК беше ограничен. Опасяваме се, че при толкова много сигнали за купуване на гласове, всякакви ограничения на свободата на информация допълнително ще увеличат нарушенията.

Коментар на юриста:

Въпросите, които се поставят във връзка с правото на свобода на информация по време на избори, са много. Прозрачността на изборите е важен елемент от изборния процес, който обикновено е и единствено оръжие срещу манипулиране на изборните резултати.

Има ли минимален европейски стандарт, гарантиращ свободата на информация по време на избори?
В  допълнителния протокол към Европейската конвенция за правата на човека  има специална разпоредба, отнасяща се до свобода на информация по време на избори. В тази разпоредба изрично се казва, че страните по Kонвенцията се задължават да провеждат свободни избори през разумни периоди с тайно гласуване и при условия, осигуряващи свободното изразяване на мнението на народа при избирането на законодателното тяло. Прозрачността на изборите се гарантира именно с присъствието на застъпници, наблюдатели и медии, както по време на самото провеждане на изборите, така и при отчитане на гласуването. Те имат право да присъстват при откриване на изборния ден, по време на протичането му и при отварянето на избирателните кутии и установяването на изборните резултати.

За провеждането на парламентарните избори през юли 2009 година Централната избирателна комисия (ЦИК) издаде методически указания за работата на секционните избирателни комисии. В тях изрично се казва, че:

При откриване на изборния ден в изборните помещения могат да присъстват кандидати, застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели, журналисти и избиратели (чл. 83, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители).
По време на самото гласуване в изборното помещение могат да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети (по един на листа), наблюдатели и журналисти.
При отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение могат да присъстват и кандидати за народни представители, застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели и журналисти.

Следователно – всяко решение на СИК за отстраняване на журналисти от местата, в които се:

  • открива изборния ден
  • провежда изборния ден
  • преброяват бюлетините

би противоречало на националното и европейско и законодателство, гарантиращо свободата на информация, съответно - честното провеждане на самите избори.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 07.07.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP