Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 4(64), април, 2009 г.


Новини

Подбрани от Ралица Кацарска, ПДИ


Семинар на тема "Достъп до информация и свобода на словото" в Пазарджик
На 27 април 2009 г. неправителствената организация „Младежи на Пазарджик” организира семинар на тема "Достъп до информация и свобода на словото". Проявата е част от поредицата събития, подети от международната мрежа FLARE. За срещата в Пазарджик пристигна и председателят на FLARE италианецът Микеле Курто. Участниците в семинара, предимно млади хора, бяха запознати от директора на дирекция "Европейски фондове и програми" към община Пазарджик Николай Зайчев със Закона за достъп до обществена информацията.  Той бе категоричен, че за да търсим правата си и информацията, която ни интересува, трябва да знаем законите. Това от своя страна ще се превърне в стимул за младите да бъдат много по-активни.

Огнян Стефанов, главен редактор на електронното издание "Фрог нюз" сподели с младите хора в залата, че "Властта е много силна, защото тя притежава капитала. Да се борим срещу мафията с папка е много трудно. В България мафия има и тя работи доста добре. Вие трябва да заявите своите права и да ги отстоявате, да се борите докрай. В България има много съвестни журналисти, които се опитват да си вършат съвестно работата си. Но следва обезсърчаващото "И какво от това?!". Не се отчайвайте никога. Просто проявете активност".

В края на семинара участниците изгледаха филма "Медии и достъп до информация. Пет истории на разследващи журналисти", създаден по поръчка на Програма Достъп до Информация.
Източник: Теодора Христова, координатор на ПДИ в Пазарджик

Европейският омбудсман представи годишния си доклад
През 2008 г. в институцията на европейския омбудсман са регистрирани 3 406 жалби, по които са образувани 296 проверки. Омбудсманът е успял да помогне на жалбоподателя в 80% от случаите (2 642). 26% от подадените през последната година жалби са от бизнес организации и асоциации, докато 74% са подадени от граждани.

Както всяка година, най-голям е броят на жалбите, свързани с работата на Европейската комисия . 66% (195 от общия брой) от образуваните проверки касаят Комисията . Комисията е основната институция на Общността, която взима решения с директно въздействие върху гражданите, затова е логично е Комисията да е основен обект на интерес от страна на гражданите, е една от констатациите в доклада. Проверките, свързани с администрацията на Европейския парламент, са 28 (10%) проверки; с Европейската служба за набиране на персонал (EPSO) - 20 (7%); с работата на Съвета на ЕС –  10 (3%); с Европейската служба за борба с измамите (OLAF) - 7 (2%).
През 2008 г. европейският омбудсман е излязал с решение по 355 случая по следните теми: откритост, публичен достъп и лични данни; Комисията като пазител на Договора; търгове; изпълнение на договори; управление и персонал; конкуренция и избор на процедури; въпроси, свързани с институционални и политически въпроси. 
Основните прояви на лошо управление, предмет на проверките през 2008 г. са: липса на прозрачност, включително отказ на информация (107 случая или 36%), злоупотреба с власт (59 случая, 20%) незадоволителни процедури (27 случая, 9%), неизпълнение на задължения (25 случая, 8%), законова грешка (21 случая, 7%).
Текстът на доклада на страницата на Европейския омбудсман. http://www.ombudsman.europa.eu/activities/annualreports.faces

Закон за прозрачност и достъп до информация в Чили
На 20 април 2009 г.в Чили влезе в сила Закон № 20 285 (LEY NUM. 20.285 SOBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA) за прозрачност на обществените власти и достъп до информация. Това е повратна точка в отношението граждани -държава в Чили. Законът има две основни части – активна прозрачност и пасивна прозрачност. Активната прозрачност е свързана със задължения на държавните органи да публикуват определени категории информация като например - възнагражденията, договори с трети страни, гласуване на решения и др. Пасивната прозрачност е свързана със създаване на процедура за предоставяне на информация, при поискване от заявителите. Съгласно закона държавните органи трябва да предоставят информацията в рамките на 20 дни.  Приложението на закона обхваща всички нива на управление – федерални министерства, общински власти, въоръжени сили, сили, свързани с обществената сигурност. Като се има предвид, че до скоро в Чили имаше военна диктатура, включването в категорията на задължените субекти на армията и полицията е  положителен момент. Със закона се създава Съвет по прозрачността (Transparency Council), независим орган с функции на посредник при разрешаване на спорове между частни лица и държавата при предоставяне на достъп до информация. Председател на Съвета е Хуан Пабло Олмедо, известен адвокат в Сантяго и основател на фондация ProAccess.
Източник: http://freedominfo.org/news/20090421.htm

Предварителен анализ на заявленията за достъп до информация, подадени до Министерство на отбраната във Великобритания
Професор Алъсдър Робъртс е изготвил предварителен анализ на системите за управление на информация и базите данни с постъпили 15,627 заявления по Закона за свобода на информацията, получени в Министерство на отбраната във Великобритания за периода 01 януари 2005 – 31 декември 2008 г.
Анализът може да намерите: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1390707

Правителството на Бразилия обеща да приеме Закон за право на информация
При откриването на Международен семинар за достъп до информация, Дилма Русеф, министър на вътрешните работи на Бразилия обяви, че до края на април в Конгреса ще бъде внесен Закон за право на информация.  Идеята беше подкрепена и от председателя на Върховния съд, Гилмар Мендес.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 28.04.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP