Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 3(63), март, 2009 г.

Колонката на гражданина: Нелюбовна история между гражданин и търговско дружество

На 28 януари 2009 г. Програма Достъп до Информация (ПДИ) и Интернет общество – България връчиха антинаградите "Big Brother" (Големият брат). Наградите се присъждат на правителствени структури, компании или отделни личности, които с действията си са нарушили правото на лична неприкосновеност и защитата на личните данни на гражданите. В категорията „Частно търговско дружество, нарушавало най-грубо правото на неприкосновеност на личния живот,наградата получи „ЧЕЗ Разпределение България” АД - за незаконното изискване към клиентите им да оставят копия от документите си за собственост, ако искат да се ползват от услугите на дружеството.

Въпреки решение на КЗЛД срещу тази практика на дружеството продължаваше, със сигурност до връчването на антинаградата.
Надявахме се, че след удостояването им с този приз, дружество „ЧЕЗ Разпределение България” АД, най-малкото ще се запознаят със законодателството за защита на личните данни и ще ориентират практиките си в посока спазване на това законодателство. Очевидно обаче от дружеството са останали очаровани от  полученото отличие и продължават да влагат все по-голямо усърдие за да заслужат може би и международна антинаграда. Ето началото на историята на гражданин,  поддръжник на каузата на ПДИ. Писмото публикуваме със съкращения.

20 март 2009 г.
София

„Уважаема госпожо Жулева,

Преди време дадох гласа си за номиниране на МВР за наградата «Големият Брат» на тържеството, проведено на 28 януари 2009год с Ваше участие.
Тогава ми направи впечатление един номиниран участник. Това бе ЧЕЗ България ЕАД. По стечение на съдбата в началото на м. ноември 2008 г.  започнах процедура по получаване на предварителен договор за присъединяване към електро преносната мрежа, необходим ми, за да си построя едно бунгалце в имота си.

На 18 ноември 2008 год. реших лично да посетя център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ с цел да сключа предварителен договор за присъединяване. За мое нещастие (а може би вече щастие) услугата ми беше отказана с мотив, че не работят компютрите в центъра за облслужване на клиенти.
На въпроса ми кога се очаква компютрите да заработят, бях удостоен с отговора, че това не е известно. Следователно, си казах аз, е по-добре да напусна центъра за обслужване на клиенти.

На следващия ден извадих стандартния формуляр на заявление за проучване от Интернет страницата на ЧЕЗ, попълних го и изпратих с приложени необходими  шест документа. Решението ми бе, да изпратя само извлечение на нотариалния си акт за собственост върху имота със заличени лични данни на продавачите и друга търговска информация.

След около седмица получих email от служител на ЧЕЗ, да отида да си взема документите, като ми бе посочено, че е необходимо да представя още допълнителни документи и, разбира се, не извлечение на нотариалния акт, а целия акт. Интересен бе моментът с обяснението по повод таксата, че ЧЕЗ са затруднени да предоставят услуга по проучване без предварително да е платена таксата за това.

Естествено, аз препоръчах на служителя да оттегли искането си да представя нотариалния акт, намеквайки му достатъчно подробно за законовите изисквания на закона за защита на личните данни.

За съжаление, той не се осъзна овреме и това наложи след около седмица да отправя жалба срещу ЧЕЗ до ДКЕВР, Комисия за защита на конкуренцията и Комисия за защита на личните данни.

С поздрав и благодарност за обществената Ви дейност,

Георги Шумаков"

Това е началото на една история, очевидно нелюбовна между обикновен гражданин и търговско дружество, което би трябвало да  му предоставя услуги. Малката подробност е, че дружеството е монополист, което явно превръща обикновения гражданин в крепостен такъв. Ще следим развитието на историята.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.04.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP