Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 3(63), март, 2009 г.

Интервю: За Испания приемането на Конвенцията за достъп до официални документи е наистина важно

Ева Морага Гуереро е юрист, програмен директор в Access Info Europe, неправителствена организация, със седалище в Мадрид, Испания. Мисията на организацията е да насърчава и защитава правото на информация в Европа и да допринесе за развитието на това право в световен мащаб. Следвайки своята мисия, Access Info Europe популяризира правото на информация, като организира кампании за приемане, реформиране и прилагане на законите за достъп до информация в Европа; подпомага гражданското общество чрез сътрудничество и обучение на граждански организации с цел използване и мониторинг на съществуващите норми в областта на достъпа до информация. Access Info Europe бе една от трите организации – наблюдатели, в процеса на подготовка на текста на Конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа, която бе приета на 27 ноември 2008 г.1 Ева Морага активно участва в изготвянето на становищата на Access Info Europe по проекта на Конвенцията. 

Г-жо Морага, Испания е една от държавите в ЕС, която няма специален закон за свобода на/достъп до информация. По какъв начин е гарантирано правото на информация на гражданите?
Испания няма специален закон за достъп до информация. Има обаче някои разпоредби в Закона за административното производство. Също така, правото на информация е малко или много признато от Конституцията на Испания. Проблемът е в това, че в Конституцията се казва, че правото трябва да бъде гарантирано със закон, а съществуващите разпоредби не гарантират напълно правото на достъп до информация според международните стандарти.

Какви са инициативите, които предприемате за приемането на закон, който напълно да гарантира правото на достъп до информация в Испания?
Създадохме коалиция – „Коалиция за достъп” (Pro Access Coalition), в която членуват 26 организации. Сред тях са Transparency International, Amnesty International, Oxfam, Green Peace. Access Info е координатор на коалицията. Организираме и провеждаме срещи с народни представители, политици, журналисти, за да ги запознаем с правото на достъп до информация и да поискаме от тях изготвянето и приемането на специален закон за достъп до информация. По време на миналата парламентарна сесия, успяхме да убедим четири политически партии в нуждата от приемане на закон за достъп до информация. Една от тях спечели изборите – Социалистическата партия. Тя бе отделила значително място на нуждата от закон за достъп до информация в предизборния си манифест. Така че сега очакваме министър председателят да изпълни ангажиментите, които бяха заявени в манифеста.

Мислите ли, че приемането на Европейската конвенция за достъп до официални документи може да подпомогне приемането на закони за достъп до информация, както в Испания, така и в други държави без съответното законодателство?
Приемането на Конвенцията е много важно. Това би било много полезно за хармонизирането и създаването на общи стандарти по отношение на достъпа до информация в цяла Европа. В този момент ролята на гражданското общество да популяризира значението на Конвенцията е много важна. Възможно е политиците да не предприемат никакви стъпки в това отношение. В това отношение в Испания имахме късмет. Един член на парламента се обърна към нас с въпроси, свързани с Конвенцията. Той пое ангажимент да направи парламентарно запитване по отношение на позицията на правителството във връзка с Конвенцията на Съвета на Европа.

По отношение на другите държави - зависи от конкретните условия. Но пак казвам, че популяризирането трябва да бъде направено от гражданското общество, в противен случай ще бъде много трудно. Ако няма политическа воля, не мисля, че Конвенцията ще има голямо значение. Така че, гражданското общество трябва да се организира, за да подтикне политиците да приемат Конвенцията. Проблемът е, че в някои държави стандартите и правилата, определящи достъпа до информация, са по-високи. Ето защо някои хора се страхуват, че Конвенцията може да има негативен ефект върху законодателството. Именно затова значението на Конвенцията зависи от конкретната ситуация във всяка държава.

За Испания Конвенцията е наистина важна, тъй като е полезно средство да се каже на нашите политици – това е Конвенция, която задава минималните стандарти, а ние не отговаряме дори на тях. И това е първият международен договор за достъп до официални документи в света. Предстои Конвенцията да играе важна роля в международен план.

Какви са последните интересни случаи, свързани с достъп до информация в Испания?
Подадохме четири заявления до Министерството на отбраната. С тях се искаше различна информация. Едното заявление бе за броя на имотите, които министерството е продало през последната година. Друго бе за броя на войниците, които страдат от пост-военни травми след участие във военни мисии. Третото беше за броя на хората, получили медицински грижи в резултат на участие във военни мисии. Получихме един и същ отговор на всички заявления – информацията „не е достъпна за граждани”. Министерството не мотивира отговора си. Пуснахме административна жалба, но тогава ни казаха, че нямаме право да обжалваме, защото сме получили отговор по заявлението. Затова се обърнахме към съда. Процедурата ще отнеме известно време. Но случаят е интересен с това, че Министерството на отбараната смята, че всяка информация, всички документи, които се съхраняват в министерството, са свръхсекретни, конфиденциални или класифицирани или информацията „не е достъпна за граждани”. В този случай ние подавахме заявления, на които е даден отговор в други страни – например Великобритания. Искахме да покажем, че получаването на същата информация в други страни въобще не е проблем. Подадохме заявления към много други институции – министерства, но и областни администрации и общини. Отговорите на всички се различаваха. Според юристите в някои институции достъпът до информация е част от правото на петиция. Други смятат, че това е само право на достъп до документи, но не и до информация. Трети смятат, че достъпът до информация няма нищо общо със свободата на информация. Това за пореден път показва нуждата от приемането на закон, който да гарантира това право.

Коя от дискутираните на конференцията „Съдебна практика по прилагане на законодателството, свързано с достъпа до обществена информация”, теми ще бъде най-полезна за работата ви в Испания?
За мен беше важно да се запозная с натрупаната съдебна практика. Разбрах как ПДИ е стартирала кампанията за приемане на закон за достъп до информация в България. Това, че след приемането на закона ПДИ е започнала да предоставя правна помощ, да води дела и да помага на хората да подават заявления е много важно. Мисля, че това, което правите за да разяснявате на обществеността защо правото на достъп до информация е важно, е фантастично. Бях впечатлена от броя на хората, познаващи и използващи закона, които взеха участие в конференцията. Разбира се, бях впечатлена и от броя на административните съдии, които присътваха – това е голям успех. Не е лесно да привлечеш съдии да участватв събитие, организирано от неправителствена организация. Мисля, че в случая репутацията на ПДИ е решаваща.

Интервюто взе Диана Банчева, ПДИ

1. Информация за кампанията за приемане на Европейска Конвенция за достъп до официално документи може да видите на страницата на ПДИ на адрес: http://www.aip-bg.org/documents/coe_convention_aod.htm

НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 07.04.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP