Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 2(62), февруари, 2009 г.

Новини
подбрани от Ралица Кацарска, ПДИ

Statewatch предлага да се разшири обхватът на Регламент 1049 на Европейския парламент и Съвета, като се включи правото да се подават заявления за информация.
На 9 февруари 2009 г.Statewatchвнесе предложение в Комитета за граждански свободи (LIBE) към Европейския парламент да се включи в текста на Регламента гаранция за правото на подаване на заявления за достъп до информация, като задължението за намирането на съответния документ да бъде на Европейските институции.

Тони Бъниън, директор на организацията, коментира:
„Понякога има дебат за това кое е по-добре - да съществува система за заявления за достъп до информация по определена тема или система за достъп до обществени регистри на документи, каквато е системата на Европейския съюз. Това е ненужен дебат, защото и двете системи са необходими, за да се гарантира възможно най-голям обществен достъп до документи/информация на институциите на Европейския съюз.
Двете системи имат своите силни страни и се допълват. Ако нашето предложение се приеме и се спазва сегашното определение за документ, заедно със задължението европейските институции да поддържат обществени регистри със списък на документите си, тогава най-после ще бъдем по пътя към нова ера на откритост, която от дълго време се обещава в Европейския съюз.”  
Съобщението до медиите на английски: http://www.statewatch.org/news/2009/feb/eu-access-reg-foi-amendment-sw-prel.pdf

Нови правила задължават правителството на Израел да разкрива информация за околната среда. На 9 февруари 2009 г. Комисията по вътрешни работи и защита на околната среда към Кнесета (израелският парламент) одобри нов правилник, който налага обществените институции да оповестяват информация за околната среда. Макар в израелския закон за свобода на информацията от 1998 г. специално да се споменава информацията за околната среда и в правилника за прилагането му от 1999 г. разпоредбите да са по-нататък детайлизирани активното публикуване на ниформация за околната среда не беше достатъчно. В резултат на кампания от НПО закона за свобода на информацията беше измененен през 2005 година с тъй наречените изменения за информация за околна среда.   Новият  правилник детайлизира типовете информация, които трябва да се публикуват и начините, по който това ще става. Обществените институции трябва активно да публикуват информация, която засяга общественото здраве, а именно данни за веществата, които се отделят, изхвърлят, изпускат или освобождават в околната среда и резултатите от замерванията на шума, миризмата и  радиацията, които не са от частна собственост.   
Източник: http://www.freedominfo.org/news/20090205.htm

Съдът на Европейските общности постанови, че правото на достъп до обществена информация се прилага и при генномодифицираните организми. Страните-членки не могат да се позовават на  ограничението, свързано с обществения ред, за да отказват информация относно мястото на освобождаване на генетично модифицирани организми. През април 2004 г. французинът Пиер Азелвандър иска информация от кмета на Сошейм, Франция, за обявата за провеждането на експериментите, за мястото, където се провеждат тестове с генномодифицирани организми, и за придружителното писмо на префекта към документацията. Тъй като не получава отговор, той обжалва пред Комисията за достъп до административни документи, която на 24 юни 2004 г. излиза със становището, че трябва да се предостави исканата информация, с изключение на информацията за парцелите земя, на които се правят тестовете. Мотивът е, че това би било в ущърб на личната неприкосновеност и сигурност на засегнатите фермери. Пиер Азелвандър обжалва пред Върховния административен съд (Conseil d`Etat), който се обръща към Съда на Европейските общности да даде определение на термина „място на освобождаване” („location of release”). Според Conseil d`Etat мястото на освобождаване може да не влиза в категорията поверителна информация според Директива 2001/18/ЕО относно освобождаването в околната среда на генетично модифицирани организми.
Повече информация може да прочетете на адрес: http://curia.europa.eu/en/actu/communiques/cp09/aff/cp090016en.pdf

Защитата на личната неприкосновеност и медийната привилегия – интересно решение на съда. В решение от 18 декември 2008 г. Съдът на Европейските общности поставя на първо място свободата на изразяване пред личната неприкосновеност.
Във Финландия данъчната информация е обществена. Финландският данъчен вестник Veroporssi от години публикува имената на повече от милион граждани, чиито доходи са над прага, освободен от данъци. Освен това, вестникът предлага на своите читатели да им изпраща информация чрез SMS-и срещу допълнително заплащане.
Заведено е дело срещу вестника. Приема се, че търговският интерес на медията от предоставянето на тази информация противоречи на правото на свобода на изразяване.   Съдът на Европейските общности е помолен да разгледа внимателно баланса между защитата на лична неприкосновеност и свободата на изразяване и постановява, че модерните средства за разпространение на информация трябва да са равнопоставени на останалите журналистически  методи.
Източник: www.wobsite.be

Гражданите на Русия могат само да мечтаят за прозрачност на руските институции. На 11 февруари 2009 г. експертите от Института за развитие свободата на информацията (www.svobodainfo.org) представиха резултатите от изследването „Мониторинг на официалните сайтове на държавните органи – 2008”, които не са никак оптимистични. Общият показател за информационна откритост на интернет страниците на федералните органи на изпълнителната власт се е понижил с няколко пункта. Две са основните причини за това - променена е методиката за оценка на информационната прозрачност на сайтовете - подробно се проучва информацията относно функциите и предоставяните услуги; много от институциите имат нови страници, в които наблягат повече на дизайна отколкото на изчерпателната информация. Един от основните изводи е, че институциите с лекота предоставят информация за структурата и ръководството, но в същото време е почти невъзможно да се разберат техните финансови разходи. Това „правило” е валидно както за федералните, така и за регионалните органи.
НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.03.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP