Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 2(62), февруари, 2009 г.

Електронен активизъм
„Нови медийни умения за неправителствените организации”
vol. 2
Диана Банчева, ПДИ

Хората, принадлежащи на софтуерния свят си мислят, че могат да управляват света. Вярват, че с няколко кликвания на мишката могат да доведат до значими промени. В същото време, хората, борещи се за социална и политическа промяна, без да имат сериозни технически познания, използват все повече и повече възможностите, които новите технологии дават, за да достигнат посланията им до по-голяма аудитория, за да мултиплицират ефекта от своята работа.

„Ако тези две групи обединят усилията си, те ще започнат да пишат историята.”

Така Дан МакКинли откри втората обучителна сесия за представители на неправителствени организации от Централна и Източна Европа. Тя последва проведената в началото на май 2008 г. среща в Прага, Чехия.

Какво определя гражданската ни активност в епохата на дигитализация на информацията и широката вече употреба на Интернет? Как да привлечем хората към нашата кауза? Как да мултиплицираме ефекта от своята работа в полза на обществото?

Това бяха само част от дискутираните въпроси на семинара, проведен в Рига на 5 и 6 февруари 2009 г. В него взеха участие представители на неправителствени организации от Унгария, Чехия, Полша, Словакия, България, Литва, Латвия, Естония и Румъния. Както и на предната среща, една от българските организации бе Програма Достъп до Информация.

ittriga09
Част от участниците в семинара в Рига

Съвременен Вавилон

През последните няколко години застъпничеството за по-добро управление, за граждански и политически права, за прозрачност и отчетност на властта, за равнопоставеност се пренесе почти изцяло и все по-успешно се извършва във виртуалното пространство.

Интернет дава неограничени възможности за неправителствените организации да преодоляват физическите граници, да изпращат послания до неопределен брой потребители на мрежата, да мобилизират обществено мнение и подкрепа, независимо от езика, расата, религията.

За да дадат гласност на случващото се в страни от Латинска Америка, Африка, Азия и Близкия Изток, които получават оскъдно международно медийно внимания, активисти създават онлайн пространство, където подбират и редактират материали, публикувани от местни блогъри, за да поддържат информираността по сериозни теми в държави, в които англоезичните медии проявяват слаб интерес. Изполвайки уеблогове, снимки, видеоклипове, подкастове, тагове и други форми, станали популярни в сферата на гражданската журналистика, Global Voice Online се опитват да привлекат и задържат вниманието върху най-важните проблеми и перспективи за решаването им в редица държави. С обучителни материали и техническа подкрепа, доброволците в организацията се опитват да поощрят надигането на граждански гласове в държави, където свободата на изразяване е невъзможна.

За да преодолеят бариерата на езиковите различия пред разпространението на информация и да свържат активисти, борещи се за обща кауза, от целия свят, Global Voice са създали проекта Lingua, чрез който материалите се превеждат на повече от 20 езика.

Електронна или демократична празнина

В страни като Тунис електронният активизъм е единственият начин за противопоставяне на ограничаването на свободата на изразяване и правото на информация в мракобесен управленски режим.

„Опитахме се да открием пропагандна машина, с която да противостоим на пропагандата на правителството”

сподели един от лекторите на семинара Сами Бен Гхарбия. Повече от десет години той е политически емигрант в Холандия, но активно участва – с всички средства на електронната комуникация – в политическата кампания за демократизация на управлението в Тунис. След като правителството не само блокира достъпа от Тунис до страници с определена информация, но и започва преследване и арести на хора, които разпространяват тази информация, активистите, които се борят за свобода на изразяването и смяна на режима, започват да използват алтернативни методи. Започват да правят занимателни клипчета с помощта на Google Earth и снимки, за да изпратят политически послания до Интернет потребителите. Правителството блокира достъпа до youtube.com, където са качени интервюта с политически затворници. Активистите маркират (tag) видеоклиповете с мястото, на което те са заснети, и по този начин, те могат да бъдат гледани през Google Earth.


Лекторите Дан МакКинли и Сами Бен Гхарбия

Разултатът от тази работа е, че днес всички Интернет потребители в Тунис (1.5 милиона) говорят за нуждата от свобода на информацията и изразяването – блогъри публикуват, граждани коментират. През 2003 г. само дисиденти и неправителствени организации участваха в процеса, подчерта значението на електронната кампания Сами Бен Гхарбия.

По-електронно активни

Гражданската активност в днешно време се измерва предимно със степента на електронно присъствие. Електронният активизъм може да бъде само от полза на неправителствените организации. Интернет дава силата да се публикува  неограничено количество информация и без срок. 

„Публикувайте колкото се може повече информация в Интернет”.

Това е съветът на Дан МакКинли към участниците в семинара. Колкото повече информация има, колкото по-атрактивна и лесно разбираема е тя – под формата на видеоклипове, картинки, цветни диаграми, толкова повече хора ще достигнат до нея и ще я „прочетат”. Така се печели подкрепа.

Дан МакКинли е един от създателите на „Лагер за социална иновация”. Инициативата има за цел да събира за един уикенд софтуерни специалисти и представители на НПО, за да „настроят” мисленето си в една посока за по-ефективна социална дейност с помощта на новите информационни и комуникационни технологии. По време на тези срещи участниците от двата лагера работят по създаването и в последствие на реализацията на съвместни проекти.

Атрактивна Интернет страница

В дните на развиващи се информационни и комуникационни технологии една неправителствена организация трябва да има не просто Интернет страница. Страницата трябва да е атрактивна, актуална, лесна за навигация и да дава възможност за обратна връзка.

Един от начините за повишаване популярността на Интернет страниците е прилагането на тест за практичност „Guerilla”. Това е нещо като тест „насляпо”, с който се проверява ефективността на страницата. С него се проверява ясно ли е представена мисията на организацията в Интернет страницата, разпознаваеми ли са дейностите от пръв поглед, провокирани ли са посетителите на страницата да участват в кампания или в някакво друго събитие на организацията, и най-важното – ще посетят ли тази страница отново.

Ефективен в подобни случаи е т.нар. „Тест за пет секунди”, бе съветът на Анна Карлсън, също един от лекторите на семинара.


Лекторите Тони Боуден и Анна Карлсън

Електронна демокрация

Когато гражданската активност е електронна, развитието на демокрацията също се пренася в електронното пространство. Ставаме свидетели на развитието на електронни правителства и други онлайн услуги, но електронната демокрация е нещо повече от повишена ефективност на администрацията в резултат на внедряване на новите технологии. Електронната демокрация е свързана с участието на гражданите в управлението посредством новите технологии.

За да стимулират електронната демокрация, неправителствени организации създават Интернет страници, предоставящи възможности, които би трябвало правителството само да инициира. Тони Боуден от организацията MySociety представи няколко Интернет страници, които определено създават възможност за комуникация на гражданите с управляващите, механизъм за наблюдение на някои техни действия, стимул за участие в процеса на вземане на решения, чувство за принадлежност към общността и съответно отговорност към решаването на проблемите й. От друга страна, с подобни механизми се създават стимули и за политиците да бъдат по-отговорни, по-отворени и по-отзивчиви.

Ето част от тях:

WhatDoTheyKnow  - Страницата е създадена с цел улесняване на процеса на подаване на електронни заявления за достъп до информация до различни административни структури във Великобритания. Страницата разполага и с архив на подадените от други хора заявления, както и на получените отговори по тях, което дава възможност за справка за вече получена информация след подаване на заявление. Също така има възможност за RSS абонамент по определени теми.

HearFromYourMP  - Страница, която окуражава народните представители да говорят със своя електорат. Повече от 60 000 души вече са абонати на тази услуга, а 160 члена на британския парламент активно комуникират посредством този сайт.

No 10 Petitions Website – Страница за петиции, създадена по поръчка на Министър-председателя на Великобритания през 2006 г. Към момента съдържа 8 милиона подписа от 5 милиона уникални имейл адреса, представляващи 10% от населението на Обединеното Кралство. Страницата се използва за подаването на петиции до различни институции, както и за получаване на обратна връзка от съответните институции.

PledgeBank – Страницата помага, за да се свърши нещо, за което са необходими повече хора. Инициативата работи на принципа: „Ще направя това, но само ако и други хора го направят”. Благодарение на страницата са събрани пари в брой, мобилизирани са доброволци – наблюдатели по време на изборите, събрани са дрехи за нуждаещи се и т.н.

Travel maps – Страница, разработена по поръчка на Министерство на транспорта на Великобритания с цел онагледяване на ползата от повторното използване на информация от обществения сектор. Страницата дава информация за възможните средства за транспорт и продължителността на пътуванията от точка до точка първоначално в Лондон, а после и за цяла Великобритания.

GroupsNearYou – Електронен указател на онлайн активни граждански групи, чиято работа покрива мястото, където живеете или работите.

Въпреки че тези примери са изцяло от Великобритания, те са приложими и в страните от Централна и Източна Европа, съгласиха се участниците в семинара – стига да има желание и добра воля за комуникация и диалог от страна на управляващите и достатъчна електронна активност от страна на гражданите.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.03.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP