Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 2(62), февруари, 2009 г.

Конференция  “Съдебна практика по прилагане на законодателството, свързано с достъпа до обществена информация”

Програма Достъп до Информация организира конференция  на тема “Съдебна практика по прилагане на законодателството, свързано с достъпа до обществена информация”.

Целта на конференцията е да бъде представена и дискутирана натрупаната съдебна практика по прилагането на Закона за достъп до обществена информация  /ЗДОИ/. През изминалите девет години от приемането на ЗДОИ с помощта на Програма Достъп до Информация бяха заведени близо 130 съдебни дела срещу откази  да се предостави достъп до информация. В рамките на тези дела се поставиха редица  важни въпроси, свързани с прилагането на закона, както и във връзка със законодателството, регламентиращо ограниченията на правото на достъп до информация.

Основните теми, които ще бъдат включени в дневния ред са: 

  • Промени в Закона за достъп до обществена информация от м. декември 2008 г.
  • Проблеми и резултати от съдебната практика на ПДИ по Закона за достъп до обществена информация през 2005 – 2008 г.
  • Достъп до информация и договори между държавата/ общините и частни фирми – търговска тайна
  • Достъп до информация и лични данни
  • Открито управление и оперативна подготовка на актовете на администрацията (чл.13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ)
  • Достъп до информация и класифицирана информация - държавна и служебна тайна. Контрол на законосъобразността на маркирането с гриф за сигурност
  • Формулиране на заявлението за достъп до информация. Достъп до информация – достъп до документи
  • Ефект на съдебното решение. Изпълнение на съдебните решения

В конференцията са поканени да участват юристи, адвокати, съдии (от административни съдилища, Софийски градски съд и Върховния административен съд), представители на Държавната комисия по сигурността на информацията и на Комисията за защита на личните данни.  

Конференцията  се организира в рамките на проект “Насърчаване на Отворено управление чрез правна помощ и водене на дела за достъп до информация” на Програма Достъп до Информация, финансиран от Институт “Отворено Общество” - Будапеща,  Програма „Човешки права и управление“.

Време  на провеждане на конференцията: 27 март 2009 г.

Място на провеждане:  зала за конференции на  хотел “Централ Форум”, София.
Адрес: София 1612, бул. "Цар Борис III" 41; www.central-hotel.com

Контакти: София, 1142
бул. Васил Левски 76 ет. 3 ап. 3
тел: 988 5062, 981 9791, 986 7709
e-mail: office@aip-bg.org

Лица за контакт: Катерина Коцева, Кирил Терзийски, Дарина Палова

 

НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.03.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP