Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 1(61), януари, 2009 г.

От съдебната зала: Новини
Кирил Терзийски, ПДИ

Репортерът на bTV Новините Десислава Кръстева спечели на първа инстанция съдебен спор с Административен съд – гр. Варна за отказан достъп до информация. От Варненския административен съд отказаха да предоставят достъп до информацията, която се съдържа в дело, гледано от бившия председател на съда Анелия Цветкова, която беше арестувана за подкуп. Правната помощ по делото на Десислава Кръстева е на Програма “Достъп до информация” и адвокат № 1 за 2008  Александър  Кашъмов. Искането на репортерката бе заради публични твърдения, че бившият председател на Административен съд - Варна е получил подкуп именно за това дело, а отказът беше с мотива, че информацията в делото не представлява обществен интерес. Спорът бе решен от Административния съд в Добрич, поради отвод на всички съдии от съда във Варна. Повече информация за делото, както и пълния текст на съдебното решение четете тук (Жалба на ПДИ срещу Наредба 40 82 Mb).

Главният секретар на Народното събрание (НС) е длъжен да осигури достъп до сградата на НС на площад “Княз Александър І Батенберг” № 1 на режисьорката Малина Петрова за направата на снимки за филм, свързан с подпалването на Партийния дом през 1990 г., възложен й за изработване след спечелен конкурс  от Националния филмов център към Министерство на културата през ноември 2006 г. До този извод стигна състав на Административен съд – София град по дело срещу отказ на главния секретар от м. май 2008 г. да осигури искания достъп. Основният аргумент на главния секретар за отказ бе, че сградата е със специален ограничен режим на достъп, както и че в случай, че бъде предоставен искания достъп до сградата, то ще бъдат изолирани части от сградата на НС, ще се наруши достъпът на депутати и служители до работните им места, функционирането на Народното събрание.  В мотивите на решението си съдебният състав отбелязва, че като сграда с историческо значение, пресъздаването (заснемането) на облика на сградата (отвън и отвътре), както и пресъздаването на събития, случили се там в минало време, представляват визуална информация, свързана с обществения живот, макар и  в минало време, а именно с част от най-новата история на Република България. Тъй като достъпът не може да бъде безконтролен, то според съдебния състав в правомощията на главния секретар е да определи в кои дни и по кое време да бъде предоставен достъп до сградата на НС, включително във времето на парламентарна ваканция, когато не би била засегната по никакъв начин дейността на народните представители и институцията. Решението подлежи на обжалване пред ВАС, така че предстои да разберем дали главния секретар ще изпълни същото или ще се възползва от възможността да го обжалва. Може да прочетете повече информация за делото и пълния текст на съдебното решение (Жалба на ПДИ срещу Наредба 40 13 Mb).


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.02.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP