Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 1(61), януари, 2009 г.


Становище на ПДИ по внесените предложения за изменение на Закона за електронните съобщения

На 02.02.2009 г. Програма Достъп до Информация внесе в Народното събрание Становище относно текстовете за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Жалба на ПДИ срещу Наредба 40 115 Kb). Становището бе изпратено до председателите на всички парламентарни групи, до независимите народни представители и до Комисиите по транспорт и съобщения и по вътрешна сигурност и обществен ред.

Промените отново са в светлината на въвеждането на Директива 2006/24/ЕО за запазване на данните. В началото на 2008 г. МВР и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) приеха съвместно Наредба № 40, с която задължиха интернет провайдърите и мобилните оператори да пазят 12 месеца определени данни за мобилните повиквания и разговори и електронните и интернет съобщения. В наредбата се твърди, че въвежда Директива 2006/24/ЕО за задържането на данни (data retention).

Последва вълна от протести на граждански и интернет сдружения. По жалба на ПДИ чл. 5 от наредбата, отнасящ се до достъпа на институциите до електронните съобщения, бе отменен от съда, тъй като противоречи и на Конституцията, и на Конвенцията за правата на човека.

През месец декември, броени дни след отмяната на проблематичния чл. 5 от Наредба 40, МВР внесе предложения за допълнение на чл. 251 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС). В резултат на обсъждане на тези и приетите на първо четене текстове са изготвени предложения на Комисията по транспорт и съобщения (Жалба на ПДИ срещу Наредба 40 7 Mb), които бяха обсъдени в открито съвместно заседание с Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на 22 януари 2009 г. На заседанието присъстваха представители на медиите и неправителствени организации, изказвания направиха представители на Програма Достъп до Информация.

Въпреки отпадането на проблематични текстове, като „пасивният достъп”, други проблеми са се появили в предложените изменения.

1. Не е възпроизведен текстът на директивата, че съхраняването на данни е с цел разследване, разкриване и преследване на "сериозни престъпления" според дефиницията в националното законодателство.
2. 12-месечният срок за съхранение на данните се увеличава на 24 месеца без никакво обяснение.
3. Въвежда се задължение за събиране на личните данни на клиентите при покупка на предплатена мобилна карта.

Със своето становище ПДИ предупреждава, че в настоящия им вид текстовете на чл. 251, ал. 1, 3 и 4, в редакцията, предложена от Комисията по транспорт и съобщения, противоречат на чл. 32, ал. 2 от Конституцията, чл. 8 от Европейската конвенция за правата на човека, Конвенция № 108 за защита на личните данни при автоматизираната им обработка, Директива 95/46/ЕО и Директива 2006/24/ЕО.

ПДИ призовава народните представители да не приемат чл. 251, ал. 1, 3 и 4 в така предложената редакция, като предлага друга формулировка, която е съобразена с нормативните актове от по-висш ранг.

Текст на становището (Жалба на ПДИ срещу Наредба 40 115 Kb).
Предложения на Комисията по транспорт и съобщения (Жалба на ПДИ срещу Наредба 40 7 Mb)


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.02.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP