Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 12(60), декември, 2008 г.

Новини
подбрани от Ралица Кацарска, ПДИ

Нови пълномощия във Великобритания за проследяване на данни - видео материал на NO2ID показва опасностите. На 3 декември 2008 г. Кралицата на Великобритания представи проектозакон, който предоставя изключителни възможности за обмен на данни между институциите, без това да подлежи на парламентарен дебат. Неправителствената организация, базирана в Лондон, NO2ID подчертава, че проектозаконът позволява правителството ефективно да прескача не само Закона за защита на данни и установените принципи за защита на данни, но също така основополагащите защити, заложени в Член 6 и 8 на Европейската конвенция за правата на човека. Според NO2ID това е закон за изграждане на „държава на базите данни“, маскирана зад подвеждащото име „Наказателно разследване и производство” (The Coroners & Justice Bill). Очаква се проектът да удовлетвори предложенията на Министерство на правосъдието, според което министрите ще имат преимуществено право над поверителността и защитата на данни и ще могат да използват информацията, събрана с една цел, за друга.
NO2ID, която през януари проведе кампания срещу предложената от Министерството на вътрешните работи схема за създаване на централизирана база с личните данни на британските граждани, започна онлайн видео кампания, за да подчертае реалната опасност за личността от такава „размяна на информация”. Част от кампанията е и филмът Take Jane, който противопоставяйки се на мита, че „ако не си направил нищо лошо, няма от какво да се страхуваш, показва историята на жена във Великобритания, която не може да се скрие от вездесъщите бази данни. http://www.no2id.net/TakeJane/.

Повече откритост за обществените данни. Централният европейски университет в Будапеща организира на 12-14 декември работна среща, озаглавена „Глобални норми относно достъпа до информация за околна среда: отправна точка за подобряване на международния достъп до информация”. Експерти от цял свят обсъдиха водещата роля на международно приети гаранции по отношение достъпа до информация за околната среда, които могат да подобрят като цяло достъпа до публични данни в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), Европейския съюз, Съвета на Европа. По покана на организаторите Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, сподели българския опит относно достъпа до информация за околната среда, активното публикуване и изискването на данни, правния и политически контекст при достъпа до данни за околната среда.

Българска интернет страница на „Граждани за Европа”. Страницата е част от проекта „Граждани за Европа" 2009, който стартира в Брюксел с представянето на 27 национални интернет страници пред повече от 200 граждани, политици, журналисти, експерти и гости. На тях гражданите на Европа ще имат възможност да отговорят на въпроса: Какво може да направи ЕС, за да повлияе на нашето социално и икономическо бъдеще в глобалния свят? Проектът е съфинанасиран от програма „Дебати за Европа” на Европейската комисия и се осъществява от мрежа от 40 независими национални партньорски организации от страните-членки на ЕС. Национален партньор за България е Центърът за либерални стратегии. На интернет страниците, гражданите ще отправят своите конкретни предложения. Топ 10 от предложенията, обсъждани и направени онлайн, ще се включат в 27 национални дискусии. В рамките на всяка национална дискусия ще бъдат формулирани, обсъдени и избрани национални предложения, които ще се представят на политическите лидери през май 2009 на общоевропейска среща. Българската страница е www.grajdani-za-evropa.eu.

Йорданският съюз за свобода на информация и прозрачност (JAFIT) издаде първия брой на бюлетина „Информацията е право за всички”. Бюлетинът периодично ще информира за новини и събития, свързани със свобода на информацията в арабските страни и по света. Повече информация за дейността на JAFIT: http://www.ujrc-jordan.org/Default.htm


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 23.12.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP