Информационен бюлетин Фондация Програма Достъп до Информация
ISSN 1313-6496
Брой 12(60), декември, 2008 г.

От координаторската мрежа: Община Варна не спазва Закона за достъп до информация
Чиновници се оправдават с незнание на нормативните документи
Кръстина Маринова, координатор на ПДИ за Варна

Кръстина Маринова
Кръстина Маринова, координатор на ПДИ за Варна

Община Варна все още не е подготвена да работи по Закона за достъп до обществената информация. Това стана ясно след разглеждането на конкретен казус по време на двудневния обучителен семинар “Прозрачност, отчетност, ефективост - пътят към доброто управление”, организиран от Черноморска мрежа на неправителствените организации във Варна. Журналистката Росица Колева от варненското издание на в. „Позвънете новини“ представи пред участниците в семинара своя опит да получи информация от общинската администрация, възползвайки се от правото, дадено от Закона за достъп до обществена информация.

Тя изпратила въпроси до главния секретар на общината във връзка с изготвен от нея екологичен проект. Питанията били отправени със заявление според изискването в закона. Въпреки че срокът за отговор е две седмици, в последния ден преди изтичането му от общината изпратили отговор, че въпросите са пренасочени в ресорна дирекция по компетентност, разказа журналистката. След още 14 дни тя бил уведомена с ново писмо, че исканата информация е категоризирана като служебна, тъй като е на ниво проект, но до нея се разрешава достъп, след като питащият заяви правния си интерес. Колежката удостоверила, че е журналист, но сагата не приключила до там. Оказало се, че даването на информация по този закон е новост за общинската администрация и чиновниците, които трябвало да изготвят отговорите, изобщо не са наясно как да процедират. Служителите не знаели дори как да изискат да се заплати таксата за предоставената справка на писмен носител, което е заложено в закона. Уточняването на процедурата отнело на репортерката неколкодневно ходене между етажите на общината, докато най-после получи отговор. Предоставената информация била обща и конкретни отговори на зададените въпроси липсвали. По-скоро отговорът бил отбий номер, колкото да се спазят законовите срокове след протакането.

Според Закона за достъп до обществената информация не се изисква заявяване на правен интерес и в този случай Oбщина Варна е допуснала закононарушение. Това заяви адвокат Александър Асенов от Центъра за екологично право и застъпничество, след като се запозна със случая. Трябва да има преценка за интерес при използване на обществена информация. В случая не се изисква доказване на интерес. Адвокат Асенов даде пример за злоупотреба с изискването за изрично съгласие на трето лице с емблематичния случай във Варна – сечта на градинката до бившия хотел “Севастопол”. При исканата информация от екологични организации администрацията отказа, заради търговска тайна, припомни Асенов. По време на семинара той подробно запозна участниците с най-важните моменти от ЗДОИ, Закона за защита на личните данни, Закона за местното самоуправление и местна администрация и Закона за защита на класифицираната информация. Община Варна беше номинирана тази година в Деня на правото да знам за получаване на отрицателна награда “Катинар” или “Ключ”, заради ограничаване на достъпа на граждани до обществена информация.

На семинара стана ясно, че има участници и представители на НПО, които не само не познават Закона за достъп до информация, но не са и чували за него. Както и за задължените субекти, които да я предоставят.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 23.12.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP