Информационен бюлетин
Брой 6, м. юни 2004

Програма Достъп до Информация издаде сборник “Съдебни дела по ЗДОИ”

Програма Достъп до Информация издаде през месец май сборника "Съдебни дела по Закона за достъп до обществена информация. Втора част". В книгата са представени по-важните решения на Върховния административен съд по Закона за достъп до обществена информация в периода края на 2002 - месец март 2004 година. Публикуваните 10 решения на съдебни дела според съставителите адв. Александър Кашъмов и адв. Кирил Терзийски са важни с оглед обществения интерес и тълкуването на отделни положения от закона.

Коментарният текст на сборника в съдържателно отношение е разделен на две големи групи въпроси. Първата са тези, свързани с процедурата по предоставяне на достъп до обществена информация. Тук са разгледани проблемите, свързани с допустимостта на жалбите срещу мълчаливи откази, дефинирането на понятието "обществена" информация и формулирането на заявленията за достъп до информация.

Втората група въпроси е посветена на ограниченията на правото на достъп до информация. Последователно е разгледана практиката при отказите на основание държавна, служебна, търговска тайна, както и ограничението, свързано с подготвителните документи. Представенo е както тълкуването на съда, така и позицията на авторите. Специално внимание е отделено на прегледа на законността на маркирането с гриф за сигурност по чл. 41 от ЗДОИ.

Книгата е продължение на публикувания през 2002 г. от ПДИ сборник "Съдебни дела по Закона за достъп до обществена информация" и е публикувана на български и английски език.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.07.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP