Информационен бюлетин
Брой 6, м. юни 2004

Слабо е търсенето на информация в област Търговище
Янета Димитрова, координатор на ПДИ, Търговище

Нито едно заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) не е постъпило в Областната администрация в Търговище за 2003 г.. От началото на тази година до момента също няма запитвания по ЗДОИ съобщиха оттам. Същото е положението и в Общинските администрации на Омуртаг и Попово, както в Районната здравноосигурителна каса и Териториалната данъчна дирекция. Според специалистите хората или от нищо не се интересуват, или не са наясно със Закона и с това каква информация имат право да поискат.

Регистърът за заявленията ни е празен, жалват се специалистите, освен писмени, нямаме и устни питания. В началото, когато Законът за достъп до обществена информация стартира, хората повече се интересуваха, сега е различно. Служебната тайна вече е много разпространено понятие и гражданите се страхуват да питат.

В община Търговище oбаче за 2003 г. са подадени 9 броя писмени заявления по ЗДОИ. Няма откази по тях и информация на всички запитвания на гражданите е предоставена в писмен вид. За тази година до момента са подадени 5 писмени заявления, на които е отговорено в законоустановения срок. В общината има специална приемна, в която хората отправят своите искания и питания, свързани със ЗДОИ. Информацията се дава на желания от гражданина носител, като най-често исканията са за запис на дискети или предоставяне на хартиен носител (копиране). Води се регистър на заявленията, посочени ни са и съответните цени за различните услуги. "Устните питания и заявления по Закона за достъп до обществена информация при нас са много повече от писмените. Ежедневно идват над 15 души с устни запитвания. Никога не сме върнали някого, когато разполагаме с исканата информация. Понякога хората не знаят какво точно искат, идват по няколко пъти, или не знаят към кого да се обърнат. Тогава ги ориентираме къде да поискат нужната им информация", казват служителите в община Търговище.

Най-често хората търсят информация, свързана с правилници към закони, въпроси, касаещи правото на собственост, решения на Общинския съвет, структурата на общинската администрация и др.

ХЕИ - Търговище е една от институциите, която не може да се оплаче от липса на заявления по ЗДОИ. За 2003 г. заявленията са 147 на брой и всички са устни. За 2004 г. до месец юни питанията са 63. Няма нито един отказ от страна на инспекцията. При тях хората идват на място или питат по телефона. Най-често исканата информация е свързана с отварянето на нови обекти и изискванията за това, касаещи ХЕИ, пита се и за различни заболявания, за които ХЕИ следи.

Нито един гражданин не е дошъл да се поинтересува за проблем, който касае обществото или подрастващото поколение например. Интересуват се само по-конкретно за нещо, което е в полза лично на дадения гражданин, казват от РДВР - Търговище. При тях за 2002 и 2003 г. има постъпили 3 заявления, на които е даден отговор. И трите са свързани с издаването на документ, който удостоверява времето, през което граждани са били задържани по време на възродителния процес в България. Документ с подобно съдържание им служи пред Националния осигурителен институт.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.07.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP